ఫ్యామిలీలో ఎవరి ఇష్టం వచినట్టు వాళ్ళు

Telugu Sex Stories అది పర్వతాలలో ఉన్న ఒక గూడెం. అక్కడ విచిత్రమైన కుటుంబ వ్యవస్థని రెసెర్చ్ చెయ్య్తానికి ఒకమ్మాయి వెల్లింది. మిగతా కథ ఆ అమ్మాయి మాటల్లోనే…..
నేను ఉత్తరకండ్ రాస్ట్రమ్ళో హిమాలయాల్లో ఉన్న ఒక తెగమీద అంతరాపాలజీ స్తడీ చెయ్యటనికి వెల్లేను. ఆతెగగురించి తెలిసినవాల్లు, నాకు దగ్గరి పట్నంలో ఒక కాలేజీ హాస్టల్లో బస ఇచ్చి, రోజూ ఉదయం అక్కడికి, చిన్న జీపులో వెల్లి, దిగి, నాల్గు కిలొమీతర్లు నడవాల్ని చెప్పేరు. ఆతెగవాల్లు, మామూలుగానే ఉంటారు. కానీ ఎవర్నీ రాత్రి వాల్ల ఇళ్ళల్లో ఉందనివ్వరుట.
నేను గ్రామపెద్ద కోసం అడిగితే, అక్కడెవరూ లేరన్నారు. ప్రతీ ఇంటికీ ఆడదే పెద్ద. ప్రతీ ఆడదీ యాబై ఏళ్లు దాటగానే కోడలికి పెత్తనం ఇచ్చేస్తుంది. భూమి మీద హక్కు ఆడదానిదే. అంటే కోడలిదే.
అంటే పెద్దకోడలిదా? అని నేనడిగితే, ఎందరు కొడుకులున్నా కోడలొక్కర్తే, అని చెప్పింది నేనెళ్ళిన ఇంటిపెద్ద.
నేణు ఆచ్చెర్యపోతే, అప్పుడు చెప్పింది. మా తెగకు ఆధ్యురాలు oka Princess. మా తెగలో పెద్దకొడుక్కి భుమి దున్నటం రాగానే, పెల్లి చేస్తాం. పగలు భుమిదున్నేవాడికి రాత్రి పూకు దున్నితేనే, మల్లీ భుమిమీద మనసు పుట్టేది. తరువాత కొడుకులు, ఒక్కొక్కరూ భూమిదున్నుతూనే, వదినని నెమ్మదిగా దున్నడం మొదలెడతారు. ఇప్పుడు నాకు ఒక మొగుడూ, ముగ్గురు మరుదులు ఉన్నారు. అందులో ఒక మరిది నాకు పెళ్ళయ్యేకా పుట్టేడు. మా పెద్ద అబ్బాయి తోటివాడు. ఈమధ్యే దున్నడం మొదలెట్టి, నాకు మొగుడయ్యేడు అంది, కొంచెం సిగ్గుపడుతూ.
మీ అత్తగారు?
మొన్ననే ఆవిడకి యాబయ్యేళ్ళు దాటేయి. ఒక మొగుడు పోయేడు. ఇంకా నలుగురున్నారు. ఇప్పుడు ఆవిడ పెత్తనం ఆపింది. నా కోడలికి ఒక మొగుడు. మిగిలినవాళ్ళు ఇంకా మరుదులే, మొగుళ్ళవలేదు. అంది.
ఇలా ఎందుకు?
నీకు బాబీ బట్టర్ వాల కథ తెలుసా?
తెలీదు. మీరు చెప్పండి
ఔర్ అన్సిఎంట్ప్రిన్సెస్ ని ఒక రాజకుమారుడు గెలిచినారాజమాత, ముందుచూపుతో అందరికీ పెల్లాన్ని చేసి, ఐదుగురన్నదమ్ములూ విడిపోకుండ చేసింది. రాజమాత ఒకందుకు చేస్తే, మరొకందుకు ఆనందించింది.

మదర్ ఎందుకానందించిందంటే, తన ఐదుగురు కొడుకులూ ఒకే పూకుతో ఉంటే, బలంగా కలిసుంటారని.

బాబీ బట్టర్ వాల ఎందుకానందించింది?

బాబీ బట్టర్ వాల పుట్టుకే పెద్ద గుల పురాణం. She పుట్టినప్పుడూ జాతకం రాయించటనికి ఒకణ్ణి పిలిస్తే, వాడు కళ్ళుమూసుకొని, ఈఅమ్మాయి స్వభావం అంచనా వేస్తూ ఉంటే, పంచెలో మొడ్డ నిలబడిందట. వాడు కళ్ళు తెరచి చూసుకొని సిగ్గుపడి, మహారాజా, ఈఅమ్మాయిజాతకం నేణు మీకు చెప్పలేను, ఇంటికెళ్ళి నాభర్యకి చెబతాను, అది రాణిగారుకి చెబుతుంది, ఆపై మీ ఇస్టం అని వెళ్ళేడు. రాజుకి ఏం చెయ్యాలో తెలీక, మారువేషంలో వెళ్ళి రాత్రి, జొతీషుడూ, పెళ్ళాం మాటలు విందామనుకున్నాడు.

జోతీషుడు, ముందు వాడి పెళ్ళాని గంట దెంగేకా గాని మాటలు మొదలెట్టలేదు. వాడిపెల్లం మంతతో పాటు, ఆచెరపోయింది. ఇది ఈరోజు నేను చూసిన అమ్మాయి జాతక మహిమ అనండు, కందిపోయిన పెళ్ళంపూకును చీరతోతూదుస్తూ.

ఏఅమ్మాయి

రాజుగారి కూతురు

పసిపాపని చూసి కసెక్కిన పాపీ

దాని జాతక మొట్టం కసీ గులా. దాఅమ్మాయికి పదిహేనేళ్ళతర్వాత, బతికున్నన్నాళ్ళూ నాగా లేదు. ఏరోజూ రెండుకన్నా తక్కువ మొడ్డలు దూరవు

చిచీ అదేంటి

అంతే. అది గతజన్మలో కామపిశచి.

మరి రాజుగారికి జాతకం ఏం చెప్పేరు?

నువ్వు చెప్పాలి?

నేనా రాజుగారితోనా?

కాదు, రాణిగారితో చెబితే, ఆవిడిస్టం, రాజుగారికెలా చెప్పాలో

అన్నీ చాటుగా విన్న రాజు వెనక్కి వచ్చి, అమ్మాయికి పాలిస్తున్న రాణినీ, రాణి నిద్రపోయేకా దాసిని కసిదీరా దెంగాడు.

జొతిసుడు పెల్లంతో ఏం చెప్పీడో గానీ, రాణి మాత్రం, రాజుకేం చెప్పలేఉ, రాజు అడగలేదు.

ఈఅమ్మాయికి పద్దెనిమిదేల్లొచ్చినా సవత్తాడలేదు. సళ్ళుమాత్రం మామూలుగా పెరిగిపొయ్యి. మగగాలి తగల్లేదు. తండ్రి తప్ప మరో మగాడెలా ఉంటాడో తెలీనివ్వలేదు. ఒకరోజు మల్లీ రాని, జొతీషుడిపెల్లానికి విసయం చెప్పింది. పెళ్ళంచెప్పిన విషయాణ్ణి విన్న జోతీషుడు, మల్లీ ఎడొ చెప్పేడు. విషయం విన్న రాణి, మర్నాడురాత్రి నిద్ర నటించి, ఉంది. అర్దరాత్రి నిద్రలేచిన అమ్మాయి తటాకం వేపు వెల్లింది. కొన్ని నింషాలతర్వాతా అక్కడికి వెల్లి పొదలచాటుని చూసిన రాణీకి, పంగచాపుకొని, సరిగ్గా పూకు మునిగేలా ఒడ్డుని పడుక్కొన కూతురు కనిపించింది. అది పున్నం కావడంతో, కూతురి పూకు మీద దట్టమైన ఆతులు,
, చీలికమీద గొలుకుతున్న చేపలూ, కనిపించాయి. కొంచెంసేపయ్యేసరికి అమ్మాయి సళ్ళవరకూ మునిగేలా దిగి, ఎవరో దెంగుతున్నట్టు మూల్గసాగింది. నీటిలోకి చేస్తే, తొడలమద్య సగం చేప కనిపించింది.

తిరిగి వచ్చిన రాణికి ఏంచెయ్యాలో తెలీక మల్లీ జోతీసుడి పెల్లాన్నడిగితే, వాడు చెప్పేడు. ఈఅమ్మాయికి స్వయం వరం ప్రెకతించి, ఏచేపైతే రాణిగారు చూసేరా, దానికన్నుకొట్టేవాడితో ఐతే, ఈఅమ్మాయి సుఖపడుతుందని చెప్పేడు.

స్వయంవరానికి ముందు, తటకంలోంచి, జాలర్లు అన్నింటికన్నా పెద్దచేపని పట్టినపుడు ఈఅమ్మాయి ఏదిస్తే, తల్లి వారించి, చేపకన్నా ఎక్కువస్కపెట్టేవాడె దీన్ని కొట్టగలడని సర్దిచెప్పి, స్వయంవరంలో కూర్చోబెట్టింది.

స్వయం వరానికి నెలముందు, ప్రత్యేక చెలికత్తెలను పెట్టి రతి రహస్యాలు బోధించి, చెలెకత్తెలూ, బటులూ ఉద్యానవనం దెంగించుకొనేట్టూ, అది రహస్యంగా ఈఅమ్మాయి చూసేట్టూ ఏర్పాటు చేసింది.

ఈఅమ్మాయి మాత్రం, బటుడిమొడ్డచూసి, చేపకన్నా చిన్నడె అనుకుంది.

ఇప్పుడు ఐదుగురు మొగుళ్ళని తెలీగానే, ఒకపెద్దచేపకిబదులు, ఐదు చిన్న మొడ్డలు అనుకుంది.

మొదటిరాత్రి పెద్దమొగుడితో అయ్యాకా, ఉదయం అత్త రాజమాత తో స్నానాంకి వెల్లి అక్క్డ బట్ట్లు విప్పి అంది. “నెల్లాళ్ళు అలవాతు లేకపోయేసరికి కొంచెం నొప్పి ఉంది. అంది. నెల్లాళ్ళు అలవాటు తప్పడమేంటే కోడలా అంది అత్త. అప్పుడూ ఫ్లేష్ బేక్ చెప్పింది. ఐదేళ్ళకిందట ఒకరాత్రి నాకు పూకు నుంచి రెక్తం కారింది. వెంటనే కడుక్కుందికి తటాకం దెగ్గిరికెలితే, ఈరక్తం బొట్లుకోసం చేపలు దెబ్బలాడుకోవడం చూసి, పూకు ములిగేలా కూర్చున్నాను. చేపలు పోటీపడీ నాకేసాయి.

ఆతర్వాత ప్రతీరోజూ, రక్తం కారకపోయినా వెల్లేదాన్ని. ఇప్పుడు నీపెద్దకొడుకు చేసిన పని, ఐదేళ్ళగా చేపల్తో చేయించుకుంటున్నాను. ఈమద్యే తెలిసింది, మొదటిరక్తాన్ని సమర్త అనీ, తరవాత ముట్టూ అంటరనీ. మా అమ్మకి నా సమర్తా ముట్టు తెలీదు.

నాకు తగినదానివే కోడలా అని రాజమాత కాగలించుకుండి.

ఐదుగురు మొగుళ్ళు ఐదు రాత్రులూ దెంగేకా, అందరినీ పిలిచి చెప్పింది. మీరు నన్ను రోజుల్లెక్కక్క, ప్రతీరాత్రీ, ఒక్కొక్కరూ గంటల్లెక్క పంచుకొంది అంది. కుంతీ తప్ప అందరూ నోరెళ్ళబెట్టెరు. కుంటీ పూకెళ్ళబెట్టింది.

అలా, ఏరోజూ నాగా లేకుండా, ఉండే ది ద్రౌపది. అని ఆ ముసిలావిడ కథ కొంచెం ఆపింది.

ముసలావిడ కథ ముగించి, తన నలబయ్యేళ్ళ కోడల్ని పిల్చి, ఇప్పుడు మన కుటుంబ పద్దతులు చెప్పు అంది.

నలబయ్యేళ్ళకోడలు చెప్పడం మొదలెట్టింది.
నాకు ఇప్పుడు ఐదుగురు మొగుళ్ళు. నేను కాపరాఇకొచ్చిన రెండేళ్ళకి కడుపుతెచ్చుకున్నాను. నాక్కడుపొచ్చిన మూడునెల్లకి మా అత్త కడుపుతెచ్చుకుంది. నా పెద్దకొడుకు పుట్టిన మూణ్ణెల్లకు నా ఆఖరిమొగుడు పుట్టేడు. ఇద్దరికీ కలిపి పాలిచ్చేను. మా అత్త ముసిలి అవడంతో, నాకొడుకూ మరిడి చెరో సన్నూ తాగేవారు. ఆమరిదే ఇప్పుడు నా ఐదో మొగుడు. మా కోడలు నీళ్ళొసుకోగానే, నేణు ఆఖరి మొగుడు (నాకొడుక్కన్నా చిన్నోడు) చేత కడుపుచేయించుకొని, నాకోడలికి మరో మొగుణ్ణి కన్నాను.

పరిశోధనకి వెళ్ళినపిల్ల నోరెళ్ళబెట్టింది. మీరు కావలసినప్పుడు కడుపు తెచ్చుకుంటారా?

లేకపోతే???. ముసిలావిడ తిరిగి ప్రెస్నించి, నా పదమూడో ఏట పెళ్ళయింది. పూకులో మొడ్డదూరగానే సరా? తిరిగి బిడ్డ రావద్దూ. అందుకని నా పీదమొగుడు చేత కన్నెపొర చింపించుకొని, మూడేళ్ళకి నాచిన్నమొగుడికి మొడ్డలేచేకా వాణ్ణి కూడా మీదెక్కించుకొని, ఎవరు చేసేరో ఇద్దరు మొగుళ్ళకీ తెలీదు గానీ, నేను నా పదహారేళ్ళకి కడుపు తెచ్చుకున్నాను. అంది. మా ఏకొడుక్కి ఏమొగుడు తండ్రో మేం మా మొగుళ్ళకీ, అమ్మకీ అత్తకీ ఎవరికీ చెప్పం. అది మా నియమం.

అత్తా కోడలూ ఒకరి ఎదురుగా ఒకరు అలా బూతులు మాట్లాడుకుంటు ఉంటే చాలా వింతగా గులగా ఉంది, పరిశొదకురాలికి. తేరుకొని అడిగింది. మీకు పిల్లలు పుట్టకుండా ఆపడం తెలుసా?

వానాకాలంలో మేం చూరు నీరు పెద్దపెద్ద కడవల్లో నిలవ చేసుకుంటాం. మూత పెట్టుకొని, ఏడాదంతా దాచుకొని, ప్రతీ రోజూ చెంబుడు నీళ్ళు మరిగించి చల్లార్చి, అందులో ముంచిన దూదిని పూకులో లోతుగా పెడతాం. ఒకదూది ఒక దెంగుడికి వస్తుంది. నా మొగుళ్ళలో ఎవరిచేత కడుపుచేయించుకోవాలనుంటే వాడిని ఎక్కించుకునే ముందు దూది దోపుకోను. గంట తరవాత దూది దోపుకుని ఇంకోణ్ణి ఎక్కించుకున్నా మొదటి వాడివల్లే కడుపౌతుంది. మా పూకులో దూది ఉందో లేదో కనిపెట్టటం మా మొగుళ్ళమొడ్డలవల్ల కాదు. మేం ముందు ముగ్గురు కొడుకుల్ని కన్నాకా, ఒక కూతుర్ని కన్నాకా ఆపి, మళ్ళి మా కోడలు కడుపు తెచ్చుకున్నాకా మఋఒ కొడుకుని కంటాం.

అదెలా?

ంఆ ఆడవాళ్ళకి ఒక మూలిక తెలుసు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వర్షం నీళ్ళలో ఒక చిటికెడు రసం వేసి, కొలప్రెకారం ఉప్పు వేసి, ఆనీళ్ళలో ముంచిన దూది, పూకులో పెట్టుకుంటే ఆడపిల్ల పుడుతుంది. మా తెగలో ఆపసరు వేసుకోపోతే మగపిల్లడె పుడతాడు.

ఎందుకని?

ఆమూలిక్క రసం కలిసిన మొడ్డరసంలో మొగ పిల్లల్ని పుట్టించే శక్తి చచ్చిపోతుంది.

మరి మూలిక లేనప్పుడు ఆడపిల్లలెంఉకు పుట్టరు?

ఎందుకంటే, మాజాతి ఆడవాళ్ళకి గులవల్ల, దెంగించుకోగానే, మా గర్బాలు, మొగ పిల్లల్నే కాతాయి. రోజులో అత్తాకోడళ్ళం గానీ, ఇరుగు పొరుగుగానీ, నలుగురు ఆడవాళ్ళం కలిస్తే ఇంతకన్నా పచ్చిగా మాట్లాడుకుంటాం. అంతెందుకు, ముందుగదిలో మా మొగాళ్ళు, పిల్లలు పడుక్కుంటే, లోపలి గదిలో మద్యలో ఒక తడికపెట్టుకొని, మా అత్తా కోడళ్ళం, మాకు నచ్చిన మొగుణ్ణి పిల్చుకొని దెంగించుకుంటాం. ఒకడు బయటికెళ్ళేకా, తరవాత ఏమొగుడు రావాలో వీడిచేతే కబురు పెడతాను. వాడు వచ్చేలోపల తడిదూది మార్చేసుకుంటాం.

అత్త వెంటనే అందుకొని అంది. ఇవన్నీ మేము మా అత్తల దగ్గర నేర్చుకుంటాం. అంటు తన ఫ్లేష్ బేక్ చెప్పింది.

నా తొలి సవత్త అయింది. ఊళ్ళో పదిహేళ్ళు పైబడిన పీద కొడుకుల్ల తల్లులందరూ వచ్చి సవత్త మూడోరోజున చెరువుకి తీసుకెళ్ళి, వళ్ళంటా తోమి స్నానం చేయించేరు. బట్టలు కట్టి ఊళ్ళొకి తీసుకొచ్చేసరికి ఊరిబయట వాళ్ళ కొడుకులు బుజాలమీద నాగళ్ళు పెట్టుకొని మాకు ఎదురొచ్చేరు. నాకు ఒక్కో నాగలికీ మొక్కించి, మా ఇంటికి తీసుకెళ్ళేరు. అక్కడ అప్పటికే మా ఊరి కమ్మరి (బంగారం, రాగి ఆభరణాలు చేసేవాడు, చెవులు కుట్టెవాడు ఉన్నాదు. వాడి కళ్ళకి గంతలు కట్టి ఉన్నాయి. ఈతతంగం గురిచి ముందురోజు రాత్రే మా అమ్మ చెప్పడం వల్ల nEnu BayapaDutUnE kUrcunnAnu. నన్ను కోదలిగా తెచ్చుకుందామనుకౌన్న ఆడాళ్ళు నన్ను వెల్లకిలా పడుక్కోబెట్టి పూకుమీద చల్లగా ఏదో రాసి, కళ్ళకి గంతలు కట్టించుకున్న వడ్రంగిచేత పూకు త్రికోణలు మూడా (మొలకింద రెండు, పూకు, గుద్ద బొక్కలమద్య ఒకటి కుట్లు కుట్టించి, అందులో రాగితీగ తీసి, అప్పటికే నా పూకు సైజులో అదే ఆకారం ఉన్న మేక తోలు పెట్టి నాపూకు సీలు చేసేరు. మేకతోలుకి కుట్లులో ఉన్న రాగితీగ ముడి పెట్టేసారు. వడ్రంగి కళ్ళకు గంతలు కట్టుకొనే, ఇవని చేస్తే, మిగిలిన ఆడవాళ్ళు వాడికి చెయ్యిపట్టుకొని సాయం చేసేరు. వడ్రంగిని పంపాకా, నాకు మళ్ళీ పసరి రాసి నొప్పి తగ్గాకా చూసుకుంటే, పూకంతా రావి ఆకు అంత ఉన్న మేకతోలు కింద ఉండిపోయింది. ఒక చిన్న గుడ్డపీలిక ఇచ్చి జాగ్రత్తగా సందుల్లోంచీ దోపి, నువ్వు స్నానం తరవాత, ఉచ్చపోసుకున్నాకా ఇలా తుడుచుకోవాలి అన్నారు. నేను జంకుతూ ఉంటే, ఒక ప్రౌడ తన చీరెత్తి, తన ప్రౌడ పూకుకి మూడు మూలలా ఉన్న మచ్చలిని చూపించింది.

నా దక్షిణ అని అరిచేడు బయట కళ్ళకి గంతలు కట్టుకొని ఉన్న వడ్రంగి.

వెంటనే ఆడాళ్ళంతా నా కళ్ళకి గంతలు కట్టి గుండ్రంగా తిరుగుతూ ఎవరో ఓక్రి చెయ్యిపట్టుకొని ఆగమన్నారు. నేను తిరిగి ఆగేసరికి, నా చెయ్యి విదిలించుకొని ఆవిడ (ఎవరో తెలీదు) వెళ్ళింది. అందరూ నిశ్శబ్దం అయ్యారు. అందరీ ఊపిర్లూ బుసల్లా వినపడుతున్నాయి. కొంచెం సేపటికి దెంగించుకుంటున్న శబ్దాలు వినబడుతున్నాయి (మాలో పదేళ్ళొచ్చేసరికే అందరికీ అమ్మా నాన్నల గుట్టు, సెబ్దాలు, జిగురు, తెలిసిపోతాయి).
శబ్దాలూ బుసలూ ఆగాకా, ఎవరో నాచేతిని తీసుకొని ఎక్కడొ పెట్టుకున్నారు. క్షణంలో అది నాకు పూకు అని అర్ధం అయింది. మరి కాసేపట్లో అది ఇప్పుడె దెంగించుకున్న పుకు అని, తెలిసిపోయింది. ఆ ప్రౌడ చెయ్యి, నా అరచేతిని తన పూక్కి రుద్దుకొని అదే చేతిని నాసళ్ళకి రుద్దింది. నా కొడుకు నాగలితో రడిగా ఉన్నాడు aMToo నా కళ్ళకి గంతలు విప్పింది. వడ్రంగి అప్పత్టికే వెళ్ళిపోయినట్టున్నాడు. ఆమర్నాడే నాపూకుమీద సీలు వేసిన వడ్రంగికి దక్షిణ ఇచ్చిన ప్రౌడ కొడుకు ఒక నెల రోజులు మా ఇంట్లో ఉన్నాదు. రాత్రి వాణ్ణి ఇంటిబయట పడుక్కోమనేవారు. నెలపోయేకా ఒక రాత్రి వాణ్ణి మా అమ్మ మీదెక్కించుకొని, మర్నాడు మళ్ళీ ప్రౌడ పేరంటలని పిలిచింది. అందరిలో ఆ ప్రౌడ, మా అమ్మతో, వొదినా నాపొలం నీకూతురికి ఇస్తాను. నా కొడుకులితో దున్నించుకోమను అంది. మా అమ్మ పలక్కపోయేసరికి, ఒక ప్రొడ, ఏంంఆ, మచ్చుకి నీపొలం దున్నేడు కదాని, నూనూగు మీసాల కుర్రాడిచేత కన్నెపొలాన్ని దున్ననివ్వవా అని అడిగి, స్రసాలాడుతూ, మా అమ్మకీ, మా కాబోయే అత్తకీ తాంబూలాలిప్పించేసేరు.

అలా యాబయ్యేళ్ళకింద నాపెళ్ళి జరిగింది. అంతవరకూ మామూలుగా సవత్తాడని అమ్మాయిలందరితోనూ ఆడుకొనే నన్ను, సవత్తాడి, పూకు కుట్టించుకొని, అప్పుడే నాగలి పట్టిన మొగపిల్లణ్ణి పెళ్ళాడి, అత్తారింటికి వచ్చిన నాలాంటివాళ్ళతో కలిపారు.
పూకు కుట్టిన చోట నయం అయి మచ్చలు కట్టెకా ఉదయం అత్తారింటికి పంపేరు. మద్యాన్నం, నాలాంటి వాళ్ళు వొచ్చి, చెరువుకి తీసుకెళ్ళేరు, స్నానానికి.
మేమందరం కలిసి పొలానికెళ్ళడం, స్నానం చేయడం, స్నానం తర్వాత మూతకిందకి గుడ్డపీలికలు దోపి తుడుచుకోవడంలో ఒకరికొకరం సాయం చేసుకునేవాళ్ళం. నేను మొదటిరోజు బెరుగ్గా అందరితో కలిసి వెళ్ళేను. అప్పటికే పూకు మూతేయించుకుని ఆర్నెల్లుగడిచినవాళ్ళున్నారు. అందులో ఒకర్తి నన్ను పిల్చి, ఈరోజునించీ మీ అత్త గదిలో పడుక్కోవాలి నువ్వు అంది.

అందరం బట్ట్లిప్పి స్నానం చేస్తుంటే చెరువు గట్టుమీద పొదల్లో అలికిడి అయింది. మేం మొలలోతునీళ్ళున్నా పడుక్కొని స్నానాలు చేస్తున్నాం. అలికిడివిన్న మిగిలినవాళ్ళు నిలబడ్డారు. ఒకరివెనక ప్రతీ ఆడదాని వెనకా ఇంకొకర్తి నిల్చొని సళ్ళని రాస్తోంది. కొన్ని నిమిషాలతర్వాత ముందున్నది వెనక్కి తిరిగి ఒకరిసళ్ళు ఒకరికి తగిలేళా పిర్రల్ని రుద్దుకుంటున్నారు. నేను వింతగా చూస్తుంటే, నాకన్నా నెలముందు సవత్తాడినది నాదెగ్గరికొచ్చి, మనకి సళ్ళు బలిసేకా మనం ఇలాగే చేసుకోవాలి అంది.

ఎందుకు? అన్నాను, కొంచెం పూకులో గుల తెలుస్తోంది.

తర్వాత చెబతాను అంది. అప్పటినుండీ ఇద్దరం స్నేహితులైపోయేం. తిరిగొస్తూ ఉంటే అడిగేను. స్నానం చేస్తున్నప్పుడు అలికిడేంటి? అని.

మన మరుదులు పొదలచాటునుంచి చూస్తున్నారు అంది.

చీ అన్నాను.

అదేంటి, మీ అమ్మని మీ ఐదుగురు నాన్నలూ దెంగుతారు కదా? అంది

ఐతే?

ఇప్పుడూ నీమొగుడొకడికే మొడ్డలేస్తోంఇ. మిగిలిన వాళ్ళ మొడ్డలు మనమే లేపుకోవాలి. మన ఇళ్ళలో పెద్దకొడుక్కి పెళ్ళవగానే, రెండొ కొడుకు వొదిన పూకు చూస్తూ పెరగాలి. నా మొగుడికి జానెడు మొడ్డ ఉంది. మరిదికి ఇంకా పదిహేణేళ్ళే. మా అత్త చెప్పింది, వాణ్ణి చాటుగా చూడనివ్వు. వాడు చూస్తున్నప్పుడు తెలీనట్టే ఉంటూ చూపించు అని.

చీ, మా అమ్మని అడుగుతాను ఉండు అంది.

మనం ఇంక అత్తచెప్పినట్టె వినాలి. ఈరోజు రాత్రి మీ అత్తగదిలో పడుక్కో. రేపు మనం మాట్లాడుదాం అంది.

రాత్రి గుబులు గుబులుగా బోంచేసి అత్తగదిలో పడుక్కున్నాను.

మా ఇంట్లో మూడు గదులు. Front పెద్దగదిలో మొగాళ్ళు, పిల్లలు పడుక్కుంటారు. మజ్జిగదిలో నేనూ అత్తా దూరంగా మంచాలేసుకొని పడుక్కున్నాం. నాకు పదమూడేళ్ళు, మా అత్తకి ముప్పై రెండేళ్ళు. చివరిగదిలో మా అత్తా వాళ్ళత్త 52 years పడుక్కొంది. ఎనబయ్యేళ్ళ ముసిలావిడ (మా మామకి నానమ్మ) అదే గదిలో చాపమీద పడుక్కొంది. మా ఇళ్ళకి బయటిగోడలు మట్టివి గానీ గదులమద్య వెదురుకర్రల తడికిలే. తడికిదెగ్గర నించుంటె బొక్కల్లోంచి అంతా కనబడుతుంఇ. గుసగుసలూ వినిబిస్తాయి. మా అత్త నన్ను తన మంచం మీదికి పిలిచి, పొదివి పట్టుకొని, కొంచెం సేపు అత్త స్నానం విసేసాలు చెప్పించుకుంది. మనలో మరిదికూడా నాగలి పట్టి పొలం దున్నడం వచ్చే వరుకూ, నీపూకుమీద మూత తియ్యకూడదు. అందికే వాణ్ణి చూడనీ. పూకుని చూసిన మొగపిల్లడు తొందరగా కండలు పెంచుకొని, పొలాన్ని దున్నుతాడు. అంది. తర్వాత కాసేపటికీ మా తర్వాత గదిలో మంచం కిర్రులు వినబడ్డం చూసి, మా అత్త, నన్ను మాట్లాడొద్దని చెప్పి. తడికె దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది.
తడికె వెనకాల మా అత్తాకి అత్త (యాబై రెండేళ్ళది) త్న ఐదో మొగుడితో (ముప్పై మూడేళ్ళవాడు) దెంగించుకుంటోంది.
వాణ్ణి రెచ్చగొడుతూ లంజాకొడకా, నా ఆతుల తర్వాతపుట్టినా. నేనూ మీ పెద్దన్నతో కడుపుచేయించుకున్న తర్వాట నీయమ్మ గులెక్కి నిన్ను కని, నామీదెక్కింది. ఇప్పుడు బొచ్చంతా తెల్లబడి, మూలని పడుక్కొంది. దాని ఐదో మొగుడు, మీ పెద్దన్న తోటివాడు. పెళ్ళం ముసిలవడంతో, నామీదెక్కుతునాడు అంది.
వొదినా నువ్వెన్ని మొడ్డలు దోపుకున్నావు అన్నాడు, వాడు.
నీయమ్మ దోపుకున్నన్ని మొడ్డలురా అంది.

మా అమ్మ పూకులో ఎన్ని మొడ్డలు దూర్చుకుంది అన్నాడు

లంజాకొడకా, నెమ్మదిగా దెంగుతున్నవాడివి, అమ్మపూకు తచ్లుకోగానే ఆబోతులా కుమ్ముతావేరా, అంది.

కిర్రు చప్పుళ్ళు పెరిగేయి. మా అత్త నాచెవిలో, ముదర ప్రౌడ ఎదురొత్తులిస్తోంది, అవే ఆ చప్పుళ్ళు అంది.

చప్పుళ్ళు ఆగ్గానే అడిగేడు, మా అమ్మ లెక్క చెప్పలేదు, అని.

పూకులో మొడ్డ ఉన్నప్పుడే ఇవి అడగాలి.

తర్వాత వాడు వెనకతలుపులోంచి ఇంటిచుట్టుతిరిగి ముందు గదిలో పడుక్కున్నాడు.

మా అత్త నన్ను ఈగదిలోనే ఉండమని చెప్పి వాళ్ళత్త గదిలోకి వెళ్ళి, కాసేపటికి మళ్ళి మా గదిలోకొచ్చి, తన మొగుళ్ళలో ఒకణ్ణి కేకేసింది. నేను నా మంచం మీద పడుక్కున్నాను. మా అత్త ఒకరితర్వాత ఒకర్ని పిల్చుకుంటూ నాలుగు దెంగుళ్ళతర్వాత నిద్రపోయింది.

తర్వాత రోజు జరిగింది నా స్నేహితురాల్కి చెప్పీను. దానికి నాకన్న నెలముందు పెళ్ళౌడాంవల్ల నాకన్న ఎక్కువ్ తెల్సు అని.

మీ అత్త వాళ్ళత్త గదిలోకెందుకెళ్ళిందొ తెల్స?

తెలీదు.

దాని పూకు తుడిచి, లొపల తడిదూది మార్చడానికి, అని తడిదూది రహస్యం చెప్పింది.

ఐతే నేను కూడా మా అత్త దెంగించుకున్న ప్రతీ సారీ, తుడవాలా అంది.

నేను తుడుస్తునాను. అలా ఐతేనే మీ అత్త పెత్తనం నీకు తొండ్ర్గా ఇస్తుంది. ఆ రసాల వాసన ఎంత పీలిస్తే అంత తొందరగా మన సళ్ళు, ఆతులూ పెరుగుతాయి. మన పెద్ద మరిదిని మొగాణ్ణి చేస్తేనే మన పూకులికి అంత తొందరగా సార్ధకం అంది.

మర్నాడు మా అత్త మొదటి రౌండు అయ్యేకా , ఆవిద మంచం దెగ్గిరికెల్లి తుడవనా అంది. తుడవ్వే తల్లీ అంటూ తన సళ్ళ్కి అదుముకుంది. నేను నాకు తెలీకుండానే ముచ్చిక చప్పరిస్తూ గుడ్డ తీసుకొని pooku modda రసాలు తుడుస్తూ ఉంటే, తన్ చేతిని నాచేతిమీద పెట్టి, నా వేళ్ళతో కూడా కెలికించుకుంది. నేను చికుతున్న సన్నుని తన చేత్తో పిండుతూ, కొంచెం పాలు కార్చింది. నేను గట్టిగా పీలుస్తూ ఉంటే, ఇప్పుడె మీ మావ తాగేసేడు. రేపు మీ మావలెర్నీ పిలవకుండ మా అత్త దెంగుడు విన్నాకా బాగా saLLu చేపుతాను. నీక్కావల్సినన్ని పాలు తాగేకానే వాణ్ణి పిల్చుకుంటాను అంది.

అత్తా, In Front room చిన్న పిల్లలు పడుక్కున్నారుకదా? ఇవన్నీ వినరా అన్నాను.

వాళ్ళకి రాత్రి పడుక్కునే ముందు, పులిసిన తేనె ఇస్తాం. పిడుగుపడ్డా ఒదియం వరుకూ లేవరు. పదేళ్ళు దాటిన ఆడపిల్లలు ఈ మాట్లు విని సవత్తాడుతారు. మొగాళ్ళు నాగళ్ళు పడతారు. భూమి దున్నితేనే పూకు దక్కేది.

ముందుగదిలోపడుక్కున్నపిల్లలుకొంచెంగంటుకట్టెకా, అంటే, ఆడపిల్లలుసవత్తకిఆర్నెల్లుముందు, మొగపిల్లలుపేన్నెండేళ్ళుదాటాకా, పులిసినతేనెతాగినా, ఈమాటలూ, మూలుగులూవిండకోసంనిద్రనటిస్తూఆపుకుంటారు.అప్పుడుమాకుటుంబవ్యవస్థకొంచెంఅర్ధంఔతుంది. దాంతోపాటే, మొగపిల్లలు, నాగళ్ళెత్తేప్రయత్నం, దాంతోపాటే, మొడ్డనినిగడదీసేపని, చేత్తోజాడించుకోటం, పొదల్లోంచీనక్కి, ఉచ్చపోసుకొనేపూకులుచూట్టంచేస్తారు. మేంకూడ,అందునానలబైదాటినవాళ్ళం, పిల్లలుతిరిగేపొదచూడగానే, అక్కడికెళ్ళిఉచ్చపోస్తాం. ఉచ్చపోస్తూ, పూకుపెదాల్నివిప్పదీసితుడుచుకుంటాం. ఇద్దరుముగ్గురుఆడాళ్ళుఈపనిపక్కపక్కనకూర్చొనిఉచ్చపోస్తూ, మాఅత్తలగురించిమాత్లాదుతాం.వాళ్ళకిఅరవైదగ్గరపడుతూ, ఉంటే, వాళ్ళపూకులువదులయి, వాళ్ళచిన్నమొగుళ్ళనిమామీదకితోలడంగురించి, అలాగెముసిలిమొగాళ్ళైనవయసుమళ్ళినతనమాంల్ని, మెత్తబడ్డమొడ్డల్నితనవదులుపూకుల్లోదోపుకుంటూ,వెండిఆతుల్లోంచిఎర్రగాకబడేఅత్తపూకుగురించి, దాన్నిదెంగుతుండగాపక్కజారిపోతున్నముసిలిమొడ్డలగురించీమాట్లాడుకుంటాం. మేంతెగలొమొగపిల్లలినిఇలాపెంచుతాం.

ఇవన్నీమాఅత్తనాకుచెప్తూనేఇంకోమొగుణ్ణికేకేసింది. ఐపోయేకామళ్ళితుడిపించుకుంది.

నేనుమర్నాడు, నాకన్నపెద్దదైనకొత్తపెళ్లికూతురు (పూకుమీదమూతతియ్యనిది) తోఅన్నీచెప్పేకా, నువ్వునీఅత్తపూకుదేనితోతుడిచేవ్అంది.
గుడ్డతో, అన్నాను.
ఇంకానయంగుద్దతోతుడిచేవ్కాదు.
మరిదేనితోతుడవాలేఅన్నాను. చేత్తోతుడుస్తూ, చేతినిసళ్ళకీతొడలకీరాసుకొవాలి. అలారాసుకుంటేనేరసాలుమనవళ్ళకిపట్టిసళ్ళుపెరిగేది. నీకుఇంకాతెలియట్లేదుగానీ, నన్నుచూడుఅనితనబట్టలిప్పింది. దానిసళ్ళుతొడలూకొంచేంబలిసి,మీదఅట్టకట్టిఉన్నాయి.

మర్నాడురాత్రిఅలాగేచేసేను. అత్తఅడిగింది. నీపెద్దమరిదిచెరువుపొదల్లోంచీచాటుగాచూస్తున్నాడఅనిఅడిగింది.
ఎలాతెలుస్తుందత్తాఅన్నాఉ.

రేపునేనుమనపొలంలోంచిచూస్తానులేఅంది.

అలాఎనిమిదినెల్లకినేనుకూడాబాగాబలిశేను. మేకతోలుమూతకిందిమిలిచినఆతులుతెలుస్తున్నాయి.

ఒకరోజునాస్నేహితురాలుఅంది. రేపట్నించీనేనుమీతోస్నానాంచెయ్యకూడదుఅంది.

ఏం.

మామరిదినాగలిపెట్టేడూ. నిన్నమాఅత్తా, దానత్తాచూస్తుండగాపొలందున్నేడు. వాడికిదున్నడంనేర్పడానికినామొగుడునెలనించీసాయంచేస్తున్నాడట. ఈరాత్రినాపూకుమూతతీస్తారు. రేపొదయానికినేనుముద్దర్లేస్తాను.

ముద్దర్లేమిటి.

రాత్రిమాఇంటికిరా. ఇంటిముందుపందిరిలోనేమీరంతాపడుక్కొని, ఉదయంముద్దర్లుచుసివెళ్ళలి. అంది.

రాత్రిదానింటికివెళ్ళేం. అక్కడఅందరూఆడాళ్ళే. దానిమొగుడూమరిదీతప్ప.

ఒకమొగాడిమొహంమీదగుడ్డకప్పేరు Face Not showing. వాడెవడన్నాను. పాటగాడన్నారు.

నాస్నేహితురాలినివెల్లకిలాపడుక్కోబెట్టి, దానత్తపూకుమూడుచివరలావేసినకుట్టుకోసింది. వెణ్టనేఅప్పట్వరకూఅణిగిమనిగిఉన్నఆతులు, మేకతోలుమూతనెపక్కకితోసేసేయి. దానత్తతప్పుకుంది.
దానమ్మవచ్చి, చెంబుతోనీళ్ళుతీసిముందుతనఅల్లుడికిఇచ్చింది. వాడు, ఒకచేత్తోఆతులుసరిస్తూవేరేచేత్తోనీళ్ళుపోసిపూకుకడిగితుడిచేడు.
పాలగ్లాసుతనఅల్లుడితమ్ముడికిచ్చింది. వాడుఆగ్లాసుడుపాల్తొనేపూకుకడిగేడు. మల్లీఇద్దరూకలిసినీళ్ళతోమరోసారికడిగిదూరంగాకూర్చొన్నారు.

దానమ్మతప్పుకోగానేదానత్తవచ్చి, దానిపూకుపెదాlu జాగర్త్గావిడదీసి, ఒకతమలపాకుపెట్టింది.

ఇది, లంగాసవరించుకొనిమామూలుగాకూర్చొంది. పెళ్ళికూతురూ, పెళ్ళికొడుకులూ, ఇద్దరుఅమ్మలూలోపలిగదిలొకెల్లేర్.

ఇద్దరుముసిలాళ్ళు, ముందుకొచ్చికూర్చొన్నారు. ఒక్ఇరవయ్యేళ్ళపిల్లకూడావొచ్చికూర్చొంది.

ఇరవయ్యేళ్ళపిల్లపాటమొదలెట్టింది.

పెద్దమరిదేనాగలెత్తేఏమిచేయునేఅత్తమా. (అప్పుడర్ధమయ్యింది. అదిపెళ్ళికూతురిపాత్రధారిఅని.)

పూకుమూతనుతీయవలెనాఉండవేనాకోడలా. అనిపాడిందిదానత్తపాత్రధారి.

మళ్ళిఆవిడెపాడింది. వొదిన, వొదినానీదుకూతురిపూకుteరవగరావమా. నాదుకొడుకులునాగలెత్తే, రాత్రిరావేవొదినమా.

వొచ్చినానువొచ్చినానుఎక్కడరనాఅల్లుడా.

వొచ్చినానువొచ్చినానుఏమిచేయునేఅత్తమా (ముసుగేసుకున్నమొగగొంతుపాడింది). వాదికిఏపసరుపట్టెరోగాని, బాగాబొంగురుపొయి, ఎవడోతెలికుండాఉంది.

నీళ్ళతోనువ్పూకుకడిగి, తమునిపిలవరఅల్లుడా, నీదుతమ్ముడుపాలకడుగును, కలిసినీటితోకడుగుడీ.

కడిగినామేకడిగినామేఏమిచేయుమేఅత్తమా (మొగ)

తమలపాకునితీసుకొనవేబాగకడగవేవొదినమా (పెళ్ళికూతురితల్లి).

తొడలుతెరవవేసిగ్గుపడకేఓర్చుకోవేకోడలా. ఇచట్బెట్టినతమలపాకుని, వేడిగ్నానబెట్టివే.

అందరూకొంచెంసేపునిశ్శబ్దంఐపోయేరు.

తమలపాకునిపెట్టిఒక్కగంతఅయినదేవొద్నమా. (పెళ్లికూతురితల్లి)

తొడిమబట్టిపైకితీయవాచిన్నిముద్దులకోడలా.

తీసినానుజిగురుగున్నదే, వేడిగున్నదెఅత్తమా.

ఈనెబట్టిచీల్చుకోవేచిన్నిముద్దులకోడలా.

అల్లుడవానితమ్ముడా, రండిరా, లేవందిరా.

లేచినాముఏమిచేయుముచెప్పవేమాఅత్తమా.

నాదుకూతుచిచేతిలోనేతమలపూకూఉందిరా. ఒక్కముక్కనువ్వునమిలి, ఒక్కముక్కతమునికివ్వర.
నమిలినాకాఎటులౌన్నదోచెప్పరానాఅల్లుడ.

ఉప్పుఉప్పుగ, జిగురుజిగురుగఉన్నదేనాఅత్తమా.

లేచినబడు, లేచినిలబడు, చిన్న్ముద్దులకోడలా. నీదుగదిలోమంచమెక్కీ, పండుకొనవేకోడలా. (pellikoduku talli)

నీదుపెళ్ళంవెనకనువ్వువెల్లిపండరఅల్లుడ

అప్పూదు నాకర్ధమయింది. లోపలగదిలో జరగాల్సిన తతంగాన్ని, వీళ్ళు నల్గురూ పాటల్ద్వారా చెబుత్నారని.

నాదుమీదకి ఎక్కినాడే ఏమిచేయనె అత్తమా.

బరువుగానీ, నొప్పిగానీ ఉన్నదా నాకోడలా.

సమ్మసమ్మగ ఉన్నదత్తా, తీట తీటగా ఉన్నదే.

బట్ట్లెత్తుతున్నడె ఏమిచేయునే అత్తమా.

ఏమిచేసిన అడ్డుపడకే, చిన్నిముద్దుల కోడలా.

ఇప్పుడేమి చేయుచున్నడె చెప్పవే నాకోడలా.

చనుల నోటిన చీకుచున్నడే. ఆతులలొ చెయ్యెట్టెనే.

నాదుకూతురి లేత పూకుర, గట్టిగా నొక్కొద్దురా.

చనులు వదిలీ, తొడలవద్దన మొహము పెట్టెనే, ఏమిచేయునే అత్తమా.

తొడల్ను నువ్విప్పవే, తలను అదిమీ పెట్టవే.

పూకు నాకర అల్లుడ, ఆ సాడు తాగరా అల్లుడా.

తిమ్మిరెక్కూ చున్నదే, ఏమిచేయనే అత్తమా.

మొగుని జుత్తు పట్టవే, పైకి లాగుచు ఉండవే.

నీదు కొడుకూ నాగలెత్తెను, ఏమి చేయనె అత్తమా.

నాగలిని నువ్ చేతబట్టె, చిన్ని ముద్దుల కోడలా. పూకు గాడికి పైన బెట్టె, తోసుకోవే కోడలా.

నీదు కూతురి పూకు ఇరుకే ఏమి చేయనే అత్తమా. మొడ్డతోసిన దూరకున్నది ఏమిచేయునే అత్తమా (మొగ గొంతు)

నొప్పి నూపి పెట్టుచున్నదే, పూకు సలుపుగా ఉన్నదే.

కొద్దికొద్దిగా తోసుకోరా, చిన్నచిన్నగ ఊపరా (వాడి అత్త)

అమ్మా, అని అరిచింది పెళ్ళికూతురి పాత్ర ధారి.

అమ్మ కాదే అత్త అనవే, చిన్ని ముద్దుల కోడలా.

లోనికంతా తోసినాడే, చీరినట్టె ఉన్నదే.

కదలవద్దుర, కదల వద్దు. ఆగిపోరా అల్లుడా.

కదలకుంటే ఎటుల ఉన్నదె చిన్నిముద్దుల కోడలా.

మంత కొంచెం తగ్గుతున్నది. మొడ్డ మీతగ మారుతున్నది.

పూకుతో నువ్ నొక్కవే, చిన్నిముద్దుల కోడలా.

ఎటులనొక్కనె ఏతులనొక్కనె, చెప్పవే నా అత్తమా.

ఉచ్చ ఆపినటుల చేయుము, నొక్కబడునే కోడలా.

మరల బిగువుగ మారుచున్నదె ఏమిచేయునె అత్తమా.

కొంచెమూగర, కొంచెమాగర, నెమ్మదిర నా అల్లుడా.

ఎటుల ఉన్నది వెటుల ఉన్నది చెప్పవె నా కోడలా.

మంట మంటగ ఉన్నదమ్మా, గుల్యు పెరుగుచునున్నదీ.

ఆపమాకే, ఊపుకొనవే చిన్ని ముద్దుల కోడలా.

కార్చినాకా, ఇచటరారా, నీదు తమ్ముని లోన పంపర. ఇటులనే మీరుందరా అంటూ పెళ్ళికూతురి తల్లి పాటా ముగించింది.

పాత ఆపగానే పాత్రదారులు వెల్లిపోయేరు. పెల్లికుతురి తల్లి, తన అల్లుడి తమ్ముణ్ణి చెయ్యిపత్తుకొని తీసుకొచ్చి, గది గుమ్మం దగ్గర కూర్చొని, వాళ్ళన్న పైకి రాగానే లోనికి దూరమని చెప్పింది.

ఇద్దరు తల్లులూ మాతోపాటు పందిట్లోకొచ్చేసారు. ప్రతీ ఒక్కరూ ఉచ్చపొసుకొనే నెపంతో వెల్లడం, తిరిగి రాకపోదం, చూసి అనుమానం వొచ్చి నేనూ వెల్లేను. అక్కడ ప్రౌడలంతా తడికెల్లోంచి లోనికి చూస్తున్నారు. నేను కూడ చూసేను. లోన చిన్న దీపం.

నా స్నేహితురాల్ని మొగుడు దెంగేకా, వాడు బైటికొచ్చేదు. మరిదివెళ్ళేడు. మొగుడి కింద సిగ్గుపడుతూ దెంగించుకున్న నా స్నేహితురాలు మరిదిరాగానే వాడి బట్టలు లాగి, అది వెల్లకిలా పడుక్కొని, వాణ్ణి బోర్లా మీదెక్కించుకుంది. తన కాళ్ళతో వాడి కాళ్ళని మెలేసి, చేతిని బొడ్డుకిందకి దూర్చింది. క్షణాల్లో వాడు ఊగడం మొదలెట్టేడు. వాడు బయటికొచ్చేకా మేం పందిట్లోకొచ్చి పడుక్కున్నాం.

తెల్లారేకా ఆడాళ్ళం అందరం లోనికెళ్ళేం. అక్కడ పడుక్కొనే ఉన్న నా స్నేహితురాల్ని నిద్దర్లేపి, దానత్త్త దానికి బట్ట కట్టి పక్క ఇంకో మంచం మీద పడుక్కోబెట్టింది.

దానమ్మ, సోబనం మంచం మీద తెల్ల చీర తీసి విప్పుగా ఆరేసి, ఎర్ర మరకలు చూస్తూ, ఇదుగోటొదినా, నీకోడలి ముద్దర్లు అంది. ఆకారం చూస్తే అర్ధం అయ్యింది. అవి, రక్తం మరకలు.

నా కోడలు దాని మరిది బాగా ఎదురొత్తులిచ్చింది. అందికే నా పెద్దకొడుకు పోటు పొడిచి కార్పించిన రక్తం అంతా, గుద్దమీదికి జారి, ఎదురొత్తులిస్తున్నపుడు గుద్ద ముద్దర్లు పడ్డయి అంది.

ఇంటికొచ్చేకా మా అత్త అక్కడి విసెసాలు అడిగింది. నేను చెప్పేకా చెప్పింది. మనలో ఎవరికి ఏవి తెలియాలో అవే తెలుస్తాయి. నీ అమ్రిది మరో నెలలో నాగలి పడతాడు అందెకే నిన్నొకర్తినే పంపేను. నీపూకు మూతేసాకా, ఇలాంటివి నాలుగు జరిగేయి అంది.

నిజమే, మాతో చెరువు స్నానం చేసే పెళ్లికూతుళ్ళలో చాలా మంది ఇప్పుడు తమ అత్తలతో పొలాల్లోకెళ్ళి, తర్వాత ఇంటి దెగ్గర స్నానం చేస్తున్నారు

నిన్న నువ్వు స్ననం చెస్తుంటే నెను చాటుగా చూసి

telugu sex stories చందూ ..రా రా నా రంకు మొగుడా..ఇవాళ నీ కన్నె మడ్డ కి బోణి కొట్టిస్తా..అంటూ తన మీదకి లాక్కుంది సుజాత నన్ను..ఆ సమయానికి తన మీద ఉన్న నైటి ని పూర్తిగా తొలగించి నా వైపు కైపు గా చూస్తూ చేతులు చాచింది..గొధుమ రంగు లో ఉన్న సుజాత లేత పరువాల్ని చూస్తూ నాకు నొట మాట రాలేదు..సుజాత మెడ నెమలి మెడ లాగా సన్నగా పొడుగ్గా ఉంది..సళ్ళు రెండూ ఊపిరి భారంగా తీసుకొవడం మూలాన ఎగిరి పడుతున్నయి..ముచ్చికలు అప్పటికే ద్రాక్ష పళ్ల లాగ నల్లగా నుంచుని

ఉన్నాయి..నేను మెల్లగా తన మీదకి వస్తూ మా షార్ట్ ని విప్పేసి నగ్నంగా తయారు అయ్యాను…నా మడ్డ ని చూస్తూ పక్కన కూర్చుని ఉన్న శ్రీదేవి నాలుకతో తన పెదాలని తడుపుకుంది..వీడి మడ్డ ని సుఖపెట్టే పూ.. నాదే అనిపించేట్టుగా వీడితో దెంగించుకొవాలి అని మనసులో అనుకుంది..నన్ను ఊరించడానికి మెల్లగా

తన టాప్ ..బ్రా ..రెండూ విప్పేసి..జుట్టు ని జాలు చేసి ..తన చేతులు రెండూ తన సళ్ళ మీద పెట్టుకుని ముచ్చికలని మెల్లగా నలుపుకుంటూ..”అబ్బా చందూ.. నీ మడ్డ చూస్తే నాకు ఆగట్లేదు రా…అంతగా ఎలా పెంచేసావ్ రా..అలాంటి మడ్డతో దెంగించుకొవడమే అద్రుష్తం రా…” అంటూ సళ్ళని నలుపుతూ..వాడిని చూసి కన్ను కొట్టింది…నా సొంత అక్క నొట్లోంచి బూతులు విని నేను ఆశ్చర్యపొయాను..” ఏ రా..నీ అక్క బూతులు మాట్లాడుతుంటే బాగా నచ్చినట్లుంది..మడ్డ ఇంకా నిగిడింది… ముందు దాని పూకు సంగతి చూడు.. లెకపోతే నన్ను ఈ రూం లో నుంచి పంపించేట్టు ఉంది..” అంది శ్రీదేవి ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతూ…నేను మనసులో శ్రీదేవి పువ్వు ని తల్చుకుంటూ..సుజాత మీదకి లంఘించాను..నా చేతులతొ సుజాత సళ్ళు పట్టుకుని పిసుకుతూ..సుజాత ని ముద్దులతో ముంచెత్తాను..మెడ వంపుల్లొ..చెవు కింద ముద్దులు కురిపిస్తూ..”నీ పూకు ని ఇవాళ పచ్చడి చెస్తానే…ఏపుగా పెరిగావు…నీకు మగాడి దెబ్బ అలవాటు బాగానే ఉన్నట్టు ఉంది..ఏమాత్రం కొత్త లెకుండా ఉన్నావు…అక్క సంగతెంటి…దానికి

ఇదే మొదటిసారా.. లెక అది కూడా నీలాగే నా ” .. అన్నాను.. ” ఒరెయ్ చందు.. నీ ముందు లంగా ఎత్తానని నన్ను లంజ ని చేసావేంటి రా…నీ మడ్డ మీద మోజు పడినందుకు బాగా బుద్ధి వచ్చింది ” అని బుంగమూతి పెట్టింది…” అలా కాదే అక్కా…ఏదో అనేసాను..అయినా నా కన్నె మడ్డ ని మొదటిసారి నీకె అర్పిస్తున్నాను…బాగ వాడూకో.. ” అన్నాను.. ఎదో పెద్ద త్యాగం చెసినట్లు ఫొజు పెట్టి…మాటలు ఆపి ముందు పని కానివ్వొయ్ అని నవ్వుతూ సుజాత నా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టింది…” అహా ఇప్పుడు చూడు నా వీరత్వం …” అనుకుంటూ దాని సళ్ళను చీకడం మొదలెట్టా…సుజాత సళ్ళు నేను అనుకున్నంత చిన్నగా లేవు..తన ముచ్చికలు చీకుతూ నేను ” అక్కా.. నువ్వు కూద్డ ఎదైన బూతులు మాట్లాదు..” అన్నాను…దానికి సుజాత.. “రాజా..నా పూకు ని నువ్వు బాగ దెంగితే నేను నీ బానిస లాగ పడి ఉంటా రా.. నీకు ఎప్పుడు

కావలన్న లంగా ఎత్తేస్తాను.. నీ ఇంటికి వచ్చి మరీ దెంగించుకుంటా…కావలంటే ఈ లంజ ముందు ఉన్నా కూడా.. నీతొ దెంగించుకుంటా మీ ఇంట్లొ..రా రా నా రాజా..ఈ సుజాత లేత పూ.. ని నీ బలిసిన మడ్డతో నింపేసేయ్…ఎందుకు ఆలస్యం” అంది..నా మడ్డ పూర్తిగా నిగిడింది.. సుజాత సళ్ళ మీద నుంచి నా ముఖాన్ని కిందకి తీసుకు వచ్చి దాని బొడ్డు చుట్టూ నాలుకతో

చీకట్లో అక్క నగ్న శరీరం నాకు కనిపిస్తుంది

telugu sex stories అక్క: “డ్రాయెర్లు తొడుక్కొని చూసావా?, సైజు సరిపోయిందా?”
నేను: “ఆ… సరిపోయిందక్కా”
అక్క: “ఎందుకు కొనుక్కోమన్నానో తెలుసా?”
నేను: “ఎందుకక్కా…?”
అక్క: “దాన్ని అలా నిలబెట్టుకొని బయట తిరిగితే అసహ్యంగా వుంటుంది, డ్రాయెర్లు తొడుక్కుంటే బయటికి కనిపించదు, అయినా నీ వయసు వచ్చాక అలవాటు వేస్కోవాలి”

telugu sex stories ఆ మాటలు విని నాకు అంతా అర్థమయింది అనుకున్నా, భోజనాలు అయిపోయాక అక్క తన రూమ్కి వెళ్ళింది, నేను సినిమా చూస్తూ కూర్చున్నా. కొద్ది సేపటికి అక్క బయటికి వచ్చింది, ఇందాక లోపలికి వెళ్ళిన అక్క కాదు అచ్చం హీరొయిన్ లా వుంది, ప్రొద్దున షాపింగ్ చేసిన డ్రెస్ అనుకుంటా, చిన్న గౌన్ భుజాల మీద బ్రా ను దాచెంత చిన్న హాండ్స్, తొడలను సగం మాత్రమె కవర్ చేస్తుంది, హీరొయిన్ లాంటి డ్రెస్ వేస్కుందుకు కాదు, అందం కుడా హెరాయిన్లకు ఏమాత్రము తీసిపోదు, అందాలన్నీ కళ్ళతో స్కాన్ చేసేటప్పుడు అక్క చేతిలో వున్న కెమెరా కనిపించింది.

రాగానే నా చేతికి కెమెరా ఇచ్చి వెళ్లి కుర్చీ మీద కూకొని, కాలు మీద కాలేస్కోని నవ్వుతు కెమేరాకు పోసిచ్చింది, ఎందుకో అక్కకు ఈ మధ్య ఫోటోల మీద బాగా మోజు పెరిగింది అనుకుంటూ ఫోటో తీశాను, cకామేరలోంచి అక్క తొడలు ఇంకా గుచ్చి గుచ్చి చూసే అవకాశం వచ్చింది. తర్వాత సోఫా మీద బోల్తా పడుకొని ఒక కాలు పైకి ఎత్తి ఒక పోస్ ఇచ్చింది, అక్కను అలా చూస్తుంటే సుల్లి కదిలించాకుండానే కారిపోయేటట్టుంది. డ్రాయెర్ లో ఇరుక్కొని అలా అనిపిస్తుందేమో….

అలా రక రకాల స్టిల్స్ ఇస్తుంటే నాకు పిచ్చెక్కి పోయింది, ఈ ఫోటోస్ గురించి అమ్మ నాన్నలతో చెప్పోద్దంది, మరి వీటిని ఎం చేసుకుంటాది. ఆమె ఒక్కటే చూసుకుంటూ ఉంటుందేమో. నేను ఇవన్ని ఆలోచించుకునేలోపు అక్క ఇంకో డ్రెస్ మార్చుకొని వచ్చింది. అది నైటి లానే వుంది, కాని సగం తొడల వరుకు మాత్రమె వుంది. ఎంత చిన్నగా వుందంటే సిగ్గుతో దాన్ని కిందికి లాక్కుంటూ వస్తుంది. అక్కను చూసి నా సుల్లి నన్ను మరీ ఇబ్బంది పెడుతుంది, అక్క పోస్ ఇచ్చి రెడీ గా వుంది, కాని నా సుల్లి ద్రయెర్ లో లేవడం వల్ల నొప్పిగా వుంది. ఇక తాళలేక వెనిక్కి తిరిగి ఒక చేయి షాట్ లోపల వేసి సుల్లి ని సరిచేసుకున్నా. అది చుసిన అక్క.

అక్క: “ఏంట్రా ఏమైంది…?”

నేను: “ద్రయెర్ గుచ్చుకున్తుందక్కా…”

అక్క: “డ్రాయెర్ ఇప్పుడెందుకు వేస్కున్నావ్ రా, రేపటినుండి స్కూల్కి వెస్కొని పోదువు కదా ఎం అంత తొందరా?”

నేనేం మాట్లాడకుండా నిలబడ్డా,

అక్క: “సర్లే ఫోటో ఎత్తు”

నైటి లూస్ గా ఉండటంతో సంకల దగ్గర నుండి అక్క పాల పొంగులు కొద్దిగా కనిపిస్తున్నాయి. అదే పైనుంచి అయితే వంగితె జారిపోఎలా వున్నాయి. కొన్ని పోసుల్లో అక్క తొడల మధ్య దూరం పెరికి అక్క డ్రాయెర్ కుడా కనిపించింది, మాములుగా అయితే కనిపించదు, నేను కెమెరాలో జూమ్ చేసి చుస్తే కనిపించింది. అప్పుడు మల్లి నా సుల్లి డ్రాయెర్ లో ఇరుక్కొని నొప్పి పుట్టించింది. కచ్చితంగా అప్పుడే అక్క కుడా అలిసి పోయింది,

అక్క: “ఇక చ్చాల్లె చిన్నా…”

అని లేచి కిచెన్ రూమ్లోకి వెళ్ళింది. నేను టీవీ చూస్తూ కూర్చున్నా. రాత్రి 8:30 కి డిన్నర్ రెడీ అయ్యాక తినేసి మల్లి టీవీ చూస్తున్నాం. అప్పుడు అక్క కూడా తోడుగా వుంది.

అక్క: “రేపు అమ్మ ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. ఇలాంటి ఫోటోస్ తీస్కోడానికి మల్లి అవకాశం రాదు, ఈ వారం రోజుల్లో ఎం జరిగిందో ఎవ్వరితో చెప్పద్దు, సరేనా?”

నేను తలూపాను కాని అక్క ఏకంగా భుజం మీద చేయి వేసి ముద్దు పెట్టింది.

అక్క: “నాన్న అమ్మను పిలుచుకు రావడానికి ఊరేల్లారు, ఈ రోజు కుడా అమ్మ నాన్నల రూమ్లోనే పడుకోవాలి”

నేను అక్క వొళ్ళో వాలిపోయాను, మాములుగానే ఎప్పుడైనా అలా వాలిపోతుంటాను. నా తల సగం అక్క తొడలను తాకుతుంది. అక్కడి నుండి అక్కను చుస్తే అక్క పాల పొంగులు ఎంత పెద్దవో అర్థం అవుతుంది. రెండు పెద్ద కొండల మధ్యలో ఉదయించే సూర్యుడు ఎంత అందంగా ఉంటాడో, అంత కన్నా అందంగా ఆ పాలపొంగుల మధ్య నుండి అక్క మొహం అలా మెరిసిపోతుంది.

నేను: “ఆ ఫోటోస్ ఎం చేస్తావ్ అక్కా…?”

అక్క సమాధానం చెప్పడానికి ఇబ్బంది పది, కాసేపటికి..

అక్క: “నాకు పెళ్ళయ్యాక, నీ బావగారికి చూపించడానికి”

ఆ సమాధానం అర్థమైనట్టు ఉరుకుండి పోయా. అలా ఇంకేవో మాట్లాడుకుంటుండగా..

అక్క: “ఇక లేచి పడుకోపో, నాకు కిచెన్ లో పని వుంది…”

అంటూ లేచి కిచెన్ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయింది..

నేను సుల్లి సరి చేసుకొని, నిద్రపోడానికి అమ్మ వాళ్ళ బెడ్రూంలోకి వెళ్లాను. ఇంతకు ముందు ఇక్కడ పడుకున్నప్పుడు అక్క మీద కార్చేసాను, ప్రొద్దున నగ్నంగా లేవడం సిగ్గు పడటం అన్ని గుర్తొచ్చాయి. అందుకే లోపల డ్రాయెర్ వుంది కదా అనుకోని కేవలం షాట్ తీసేసి పడుకున్నా. బాగా నిద్రలో వుండగా అక్క పిలుపుతో మెలుకువ వచ్చింది, బాగా చీకటిలో కుడా తెల్లని అక్క మొహం మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది.

నేను: “మ్…….”
loading…

అక్క: “రేయ్.. చిన్నా డ్రాయెర్ తో పడుకున్నవెం?, ఈ బెడ్ మీద ఏమైనా చేస్తే రేపు అమ్మ నాన్నలు వచ్చేస్తారు, నాకు ఉతకడానికి కూడా టైం వుండదు. తీసి పడుకో…”

నేను: “నీ మీద కార్చేస్తానేమో అక్కా..”

అక్క: “నా మీద కార్చితే ఎం కాదు లే చిన్నా, నా బట్టలు పాడు చేస్తావేమోనని, నేను కుడా బట్టలు వేస్కోలేదు, ఇది నా బ్లాంకెట్ అందుకే నువ్వు తీసి పడుకో…..”

అక్క అన్న మాటలకు నా నిద్ర మత్తు అంతా పోయింది, బ్లాంకెట్ లోపలి నుండే డ్రాయెర్ తీసి షాట్ మీద వేసేశాను. నాతొ పాటు నా సుల్లి కూడా నిద్ర లేచింది. అక్క బ్లాంకెట్ లోపల నగ్నంగా వుందని తెలిసినప్పటినుండి నాకు ఏదోలా వుంది, ఇంతలోనే….

అక్క: “అయినా పడుకునే ముందు బాత్రూమ్లో కదిలించి కార్చావు కదా..?”
loading…

నేను: “లేదక్కా ఎంత కదిలించినా కారలేదు..”
loading…

కదిలించి కదిలించి చయి నొప్పి పుడుతుంది కాని ఎప్పుడో ఒకసారి కారుతుంది. అందుకే అబద్దం చెప్పాను. ఇప్పుడు వెళ్లి కదిలించమంటుందేమోనని.
loading…

అక్క: “మరి మొన్న నా మీద కాల్లేసి బాగానే కార్చవు కదా…?”

అక్క గొంతులో ఏదో చిలిపితనం, అది అక్క గొంతేనా అన్నట్టు వుంది.

నేను: “ఎమోక్కా నాకు గుర్తు లేదు”

అక్క: “రాత్రి కాళ్ళు వేసి ఎక్కడ పడితే అక్కడ కార్చే బదులు ఇప్పుడే వేసి, కారే టైములో బాత్రూం కి వెళ్లి కార్చెసెయ్.”
ఏదో మంచి ఐడియా చెప్పినట్టు చెప్పింది, కాని ఎంత కదిలించినా కారానిది, కాలేయగానే ఎలా కారుతుందో అనుకుంటూ…

నేను: “పాస్ పోసి వస్తాక్కా..”

అంటూ పాడుకొనే పక్కన వున్న షాట్ తీస్కోబోయా,

అక్క: “ఇప్పుడు ఈ చీకట్లో నిన్నెవరు చూడరు కాని, అట్టే వెళ్లి రాపో”

తప్పదన్నట్టు బ్లాంకెట్ లోంచి బయటికి వచ్చి బత్ర్రోం వైపు నడిచా పూర్తిగా చీకటి లేకపోవడంతో నా నగ్న శరీరం నాకు కనిపిస్తుంది, నా సుల్లి నాకు దారి చూపిస్తున్నట్టు వుంది. లోపలికి వెళ్లి లైట్ వెస్కొని పాస్ కోసం నిలబడ్డా, కాని వెంటనే పాస్ రాలేదు, నిటారుగా నిలబడ్డ సుల్లి మెత్తబడ్డాక మెల్లగా వచ్చింది. పోయడం అయిపోయాక కొన్ని నీళ్ళు సుల్లి మీద ఇంకొన్ని కాళ్ళ మీద పోస్కోని. లైట్ ఆఫ్ చేసి బయటికి వచ్చాను అక్క నా వైపే చూస్తుంది, సిగ్గుతో ఒక చేయి సుల్లిని కప్పేసింది.

అక్క: “కాళ్ళు, ఆ ఎలుకను బాగా తుడుచుకొని బెడ్ ఎక్కు..”

నేను: “మ్….”

నా డ్రాయెర్ తీస్కొని సుల్లి తుడిచి బెడ్ మీద కూర్చొని కాళ్ళు కుడా దాంతోనే తుడిచాను. పడుకొని బ్లాంకెట్ కప్పుకున్నా. అక్క వైపు చూసా తన బ్లాంకెట్ ని పాల పొంగులా వరుకు కప్పేసి సంకల నుండి చేతులు బయటికి తీసి వుంది, లోపల ఏం వేస్కోలేదు కాబట్టి పాల పొంగుల నిజమైన సైజులు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

అక్క: “ముందు నా బ్లాంకెట్ లోకి రా”
నేను అక్క సొగసులు చూడాలని తహ తహ లాడెనే తప్ప కాళ్ళు చేతులు మీద వేయాలనుకోలేదు, ఆ రోజు నిద్రలో ఏం చేసానో అస్సలు గుర్తు లేదు. అక్క చెప్పినట్టు నా బ్లాంకెట్ లోంచి అక్క బ్లాంకెట్ లోకి పాకుతూ పోయా. కాని కాలు వేసేంత ధైర్యం ఇంకా రాలేదు.

అక్క: “త్వరగా వై చిన్నా, నాకు నిద్రొస్తుంది..”

నేను నా ఎడమ కాలు ఎత్తి అక్క కుడి కాలు మీద వేసా, నాకేం అనిపిచలేదు…

అక్క: “ఆ రోజు ఇలానే నా వేసింది….?”

అంటూ కొద్దిగా కసురుకుంది అక్క, దగ్గరగా జరిగి చిన్న పిల్లోదిలేక్క నన్ను తన వైపు తిప్పుకుంది, నా కుడి కాలు ఎత్తి తన నడుము మీద వేస్కుంది. నా తల అక్క సంకలో వుంది. అలా ఒక్కసారిగా శరీరాలు కలవగానే నాకు కరెంటు షాక్ కొట్టినట్టనిపించింది. మెత్తబడివున్న నా సుల్లి అక్క నడుమును తాకి, మల్లి గట్టి పడుతుంది, నా తల అక్క చెయ్ మీద వుంది, ఇంకొద్దిగా కదిలితే బ్లాంకెట్ లోంచి పాల పొంగులు బయటికి వస్తాయి. నిశబ్దంగా వున్న రూమ్లో, అక్క గట్టిగా గాలి పీల్చి వదలటం నాకు వినిపిస్తుంది.

నా సుల్లి గట్టి పడి అక్క నడుముకు గుచ్చుకుంటుంది. చాల హాయిగా అనిపిస్తుంది అలా నా సుల్లి అక్క శరీరాన్ని తాకుతుంటే. నన్ను ఇంకా దగ్గరగా లాక్కుంటుంది. అలా లాక్కోవడంలో నా మొహం అక్క పాల పొంగులను తాకింది, ఎంత సున్నితంగా ఉన్నాయంటే తాకగానే స్పాంజి లా లోపలి వెళ్ళిపోయాయి. చీకట్లో కనిపించకపోయినా స్పర్శ మాత్రం నన్ను పిచ్చేక్కించింది. నా కాలు పట్టుకొని తన తొడల మధ్య పెట్టుకుంది అక్కడ ఏవో వెంట్రుకలు నా కాలుకు తగలటం గమనించాను. వెంటనే అక్క ‘ఆ…..’ అంటూ కునికింది. నేను కాలు తీసేసి “గుచ్చుకుండా అక్కా?” అని అడిగాను. “లేదులే చిన్నా….” అంటూ నన్ను తన పైకి లాక్కొని మీద పడుకోబెట్టుకుంది. నా సుల్లి ఇద్దరి కడుపుల మధ్యలో ఇరుక్కొని ఇంకా ఎక్కువగా ఉలిక్కిపడుతుంది.

నా మొహం అక్క రెండు సన్నుల మధ్యలో ఇరుక్కుంది, తల పైకి ఎత్తి నా బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టింది. మొన్న నేను అక్కకు ముద్దులు పెట్టినప్పుడు ఎంత బాగున్నిందో గుర్తొచ్చి నేను కూడా ముద్దు పెట్టడానికి అక్క పైకి ఎక్కాను, అలా ఎక్కడంలో నా సుల్లి అక్క కడుపును రుద్దుకొని పాములాగ బుసకోట్టింది. నేను అక్క బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టడం మొదలెట్టాను, పైన ముద్దులు పెడుతుంటే కింద కరెంటు కొడుతుంది. ముద్దు రుచి బాగా నచ్చింది నాకు కాని అక్క నాకు బుగ్గలు ఇవ్వట్లేదు, నేను ముద్దు పెట్టడానికి ఎటు వెళ్తే అటు వైపు తిరుగుతుంది, నేను బాధతో తల నిలబెట్టేస్తే చిలిపిగా నవ్వుతుంది,

నాకేం చేయాలో అర్థం అయ్యేలోపే అక్క నా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టింది. ఆహా మామూలు ముద్దు కన్నా 10 ఇంతలు బాగుంది ఈ ముద్దు. అక్క నా పెదవులు వదలగానే నేను అక్క పెదవులమీద విరుచుకుపడ్డా, అక్క కుడా నాతొ పాటే ముద్దులు పెడుతుంది, అంతా ఎంగిలి అవుతున్నా చాల బాగుంది. ఈ ముద్దు అయితే ఇద్దరం కలిసి పెట్టుకోవచ్చు. అలా ముద్దుల లోకంలో మునిగిపోయేసరికి నా సుల్లి గురించి మర్చేపోయా అది ఉలిక్కిపడటం ఎక్కువై నాకు కారిపోయేటట్టనిపించింది. నేను పెదాలు వదిలి చెప్పబోతుంటే అక్క నా పెదాలు వదలకుండా ముద్దులు పెడుతుంది.

ఇంకా దూరంగా జరిగి “అక్కా……….హ్, కా………రి……పో……” అంటుండగానే ఒక్కసారిగా పిచికారి కొట్టింది, అక్క వెంటనే బ్లాంకెట్ దూరంగా విసిరేసి, నన్ను అట్టే గట్టిగా కౌగలించుకొని లేచి కూర్చుంది. నా సుల్లి అలా గట్టిగా ఇరుక్కొని రెండో సారి జిమ్మింది, ఈ సారి ‘ఆఆ……హ్’ అని కునకడం నా వంతయ్యింది. నేను రెండు చేతులతో అక్కను గట్టిగా పట్టుకున్నాను. అక్క పైకి లేచి నన్ను ఎత్తుకోనే బాత్రూం వైపు పరిగెత్తింది అప్పుడు అక్కను నేను కోతిలా అతుక్కుపొయాను.

అక్క తన రెండు చేతులు నా పిర్రల మీద పెట్టింది, మూడో సారి విరజిమ్మడానికి నా సుల్లి ఎగిరినప్పుడు అక్క తన చేతులతో నన్ను ఇంకా గట్టిగా వోత్తింది. కారిన జిడ్డంతా ఒక్కటై మా శరీరాల మధ్యలోంచి కిందికి పాకడం గనించాను. ఆలోపే బాత్రూం డోర్ తెరిచి లోపలికి వెళ్లి నన్ను కిందికి దింపేలోపు నాలుగోసారి అక్క మీద కార్చాను, కిందికి దిగి సుల్లి పట్టుకున్నాక కొద్ది కొద్దిగా కారుతుంది. అక్క నా వెనకాల వుంది, లైట్ వేసి..

అక్క: “వెనిక్కి తిరగకుండా కడుక్కో….”

లైట్ ఆన్ చేసాక ఎక్కడ లేని సిగ్గు మొదలయింది నాకు, సుల్లి మెత్తబడ్డాక మగ్గుతో కడుపు సుల్లి మీద నీళ్ళు వెస్కొని కడుక్కుంటుంటే, వెనుక నుండి అక్క ఏం చేస్తుందో తెలీదు కాని “ఆ….. ఉస్……..” అంటూ కునుకుతుంది, వెనిక్కి తిరగోద్దనింది కాబట్టి..

నేను: “కడుక్కోవటం అయిపోయిందక్కా …”

అన్నాను వెనిక్కి తిరగకుండా, అక్క వెంటనే లైట్ ఆఫ్ చేసి..

అక్క: “వెళ్లి బయట ఎక్కడైనా పడిందేమో చూడు”అంది నేను వెనిక్కి తిరిగి అక్క వైపు చూస్తూ బయటికి వెళ్ళిపోయా, చీకట్లో సరిగ్గా కనిపించక పోయినా ఒక చేత్తో తన పాల పొంగులు ఇంకో చేత్తో తొడల మధ్య చేతులు అడ్డం పెట్టుకొని నిలబడి ఉన్నింది. వెంట్రుకలు తల మీద కుడా వున్నాయి కదా, అక్కడి వెంట్రుకలను మాత్రమె ఎందుకు దాచుకుంటుంది? అనుకంటూ బయటికి రాగానే డోర్ లాక్ చేస్కొని, లైట్ ఆన్ చేస్కుంది. నేను కుడా రూం లోని లైట్ ఆన్ చేసి ఎక్కడ కారిందో చూస్తున్నా, లోపలి నుండి మల్లి కునుకులు వినిపిస్తున్నాయి. నేను టవల్ తో తుడుచుకుంటూ బెడ్ మీద కారిందేమో అని చుస్తున్నా, కొద్దిసేపటికే ఎక్కువ అయ్యాయి, నేను టవల్ కట్టుకొని డ్రాయెర్ తో తుడుస్తున్నా, బాత్రూమ్లో ఒక్కసారిగా నిశబ్దం, తర్వాత నీళ్ళతో కడుక్కుంటున్న శబ్దం,

అక్క: “చిన్నా టవల్ ఇవ్వు..”

రూమ్లో వున్న ఒక్క టవల్ నేను కట్టుకున్నా, అక్క రూం నుండి తెద్దామంటే బాత్రూం డోర్ తెరిచి చేయి చాచింది, అందుకే నేను కట్తుకున్న టవల్ విప్పేసి అక్క చేతిలో పెట్టాను. తీస్కొని డోర్ వేస్కుంది,

అక్క: “ఎక్కడైనా పడిందేమో చూసావా?

నేను: “ఆ.. ఫ్లోర్ మీద పడింటే తుడిచేసా అక్కా….”

నా శరీరాన్ని ఎలా కప్పుకోవాలో తెలీక తికమక పడుతుండగానే అక్క టవల్ కట్టుకొని బయటికి వచ్చింది, అక్క టవల్ లాగ పెద్దది కాదు ఈ టవల్, ఎక్కడ ఉడిపోతుందో అన్నటు వుంది, అక్క వైపు చుడాలనిపిస్తున్నా, శరీరం నుండి ఎలాంటి చలనం లేదు. నేను నాకు తెలీయకుండానే సుల్లిని రెండు చేతులతో కప్పుకున్నా. మెత్తబడటంతో ఒక్క చేతిలోనే పట్టింది. అక్క నన్ను చూసి నవ్వుతు

అక్క: “దాన్ని నేను చిన్నప్పటి నుండి చూస్తూనే వున్నాలేరా, వెళ్లి పడుకో…”

నేను వెళ్లి బ్లాంకెట్ కప్పుకున్నా, అక్క లైట్ ఆఫ్ చేసి వచ్చి పడుకొని నాకు దగ్గరగా వచ్చి

అక్క: “నీకు ముందు కుడా చెప్పాను, మల్లి చెబుతున్నా ఈ వారంలో గాని ఇప్పుడు గాని జరిగిన విషయాలు ఎవ్వరితో కుడా చెప్పకుడకు, నీ ఫ్రెండ్స్, బంధువులు ఎవ్వరికి కుడా… సరేనా…?”

నేను: “సరేక్కా…’

అక్క: “ప్రొద్దున్నే స్కూల్కి త్వరగా లేవాలి పడుకో…”