దెంగు దెంగు పూకు పగల దెంగు నా పూకు నీదే - 3

మదన్ ఒకరివి ఒకరు పిసుక్కోవడం నేను మదన్ మొడ్డను నోట్లో పెట్టుకొనిచీకడం మా డాడీ ఫ్రెండ్ చూచాడు. మా నాన్నకు చెప్పాడు. మా నాన్ననన్ను కాలేజీ మానిపించి నాకు వెంటనే తన ఫ్రెండ్ కొడుక్కు ఇచ్చి పెళ్లి చేసాడు.ఇప్పుడు మరలా నాన్న మదన్ ను నాకు గుర్తు చేసాడూ. తను మా అత్త గారినిదెంగడానికి మదన్ ను నాకు ఎరగా చేస్తున్నాడు. నాకు కూడా మదన్ గాడిమొడ్డ గుర్తుకు రాగానే పూకు చెరువు అయింది. సరేనాన్నా అన్నాను ఆనందంగానాలుకతో పెదాలు తడుపుకుంటూ ఎప్పుడెప్పుడు మదన్ గాడి మొడ్డ చీకుదామాఅని ఆత్రంగా ఉంది.సరే నాన్నా నీ ఇష్టం. ఇదే మీరు నాకు ఇచ్చే గిఫ్ట్ అయితే నాకు ఓఖ్. మీకు చాలాచాలా thanks. నా బాధ అర్ధం చేసుకున్నారు. అప్పుడు కూడా నేను మదన్కేవలం నాక్కోడం చీక్కోడం తప్ప ఏమీ చేసుకోలేదు. వాడితో చేయించుకోవాలనినాకు కోరిక. ఆ కోరిక మీరు తీరుస్తున్నారు." అన్నానుసరే ఆలస్యం ఎందుకు ఇప్పుడే వెళ్లంది. మీ అత్త గారికి నేను ఫోన్ చేసి చెబుతానుఅన్నాడుఫోన్ ఎందుకు నాన్న. మా ఇంటికి వెళ్లి మా అత్త గారినిముద్దులాడుతూ చెప్పండి"అన్నానుచిలిపి పిల్ల అని నా బుగ్గ మీద నిమిరాడు.నేను నవ్వుకుంటూ బాత్ రూం కు పోయి 5 నిమిషాలలో fresh అయి వచ్చాను. బాగా బొడ్డు కిందికి చీర కట్టాను. బ్రా విప్పేసి ఒట్టి జాకెట్ వేసుకున్నాను. జాకెట్ లోనుండి నా సళ్ల ముచికలు మదన్ కు కనపడాలి కదా. నేను పిర్రలు స్వింగ్చేసుకుంటూ వచ్చాను. డాడీ నా వంకే చూస్తున్నాడు.మా డాడీ చూపులు నాబొడ్డు మీదా సళ్ల మీదా తొడల మీద ఉన్నాయి. నాన్నా వెళ్లి రానా అన్నానుడాడీ నా దగ్గరగా వచ్చి నా నడుము చుట్టూ చెయ్యి వేసి నన్ను తన దగ్గరగాలాక్కున్నాదు. డాడీ చెయ్యి నా పిర్రల మీద నిమురుతూ ఉంది. ఉమ్మ్మ్మ్ మదంతోబాగా ఎంజాయి చెయ్యి అంటూ నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాడు. మా farm housekeys నాకు ఇచ్చాడు. నేను ఆయన చేతిలో నుండి కీస్తీసుకుంటుంటే నా పమిటాజారి పోయింది. మా డాడీ నా ఎత్తైన సళ్ల వంక కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు.కన్న కూతురిని తన లవర్ తో దెంగించుకోడానికి పంపుతున్నా నాన్న అలా చూడ్డంలో తప్పేముంది అనుకున్నాను. డాడీ నా పమిట కొంగుతీసి సరి చేసాడు. అలా సరిచేస్తూ తన చేతులతో నా సళ్లను నిమిరాడు. డాడీ చేతి వేళ్లు నా సళ్లకు తగలగానే నా నరాలు జివ్వు మన్నాయి. ఆ రోజు నేను చూసిన డాడీ మొడ్డ నా కళ్లలొమెదిలింది. కాని కంట్రోల్ చేసుకున్నాను.thank you DaaDee నేను వెళుతున్నాను.అమ్మాయి 9 గంటల లోపు రాకు. 9 గంటల దాకా నేను మీ అత్త గారి పక్కలోఉంటాను" అన్నాడు నవ్వుతూ.నేను కూడా నవ్వేసాను.చక చక నడుచుకుంటూ కార్ దగ్గరకు వెళ్లాను.మదన్ నా వంక చూసి చిరునవ్వు నవ్వాడు.నేను కారు దగ్గరకు రాగానే మా డ్రైవర్ మదన్ వెనక డోర్ తీసాడు. నేనుకారు ఎక్కాను. "మదన్ మన కారు మన farm house కు పోనివ్వు" అన్నానుఅలాగే మేడం అన్నాడునా పెళ్లి అయిన తరువాత మదన్ తో ఒంటరి గా వెళ్లడం అదే మొదటి సారిమదన్ నన్ను తన అద్దం లో నుండి చూస్తున్నాడు అనిగమనించాను. నేను నా సళ్లమీద పమిట సరి చేసుకున్నాను."మేడం farm house ఎవరినైనా కలవాలా" అన్నాడు"లేదు మదన్ ఊరికినే కాసేపు rest తీసుకుందామని" అన్నాను"అయితే ఒంటరిగా ఉంటారా మేడం" అన్నాడు మదన్"అవును" అన్నానుకాసేపు నిశ్శబ్దంమేడం మీ పెళ్లికి ముందు మన సంగరి గుర్తుందా మేడం అన్నాడు మదన్"అదేంటి మదన్ నిన్ను అంత తొందరగా మర్చి పోతానా.ఆ రోజులు గుర్తుచేసుకోడానికేగా నువ్వు నేను ఒంటరిగా farm house కు వెళ్లడం. అన్నానుకొంటెగా నవ్వుతూవాడి కళ్లలో సంతోషం కనిపించింది.అవును మేడం ఆ రోజు మనం దెంగించుకుంటూ ఉండగా మీ డాడీ చూసారు.అందుకని సగంలో ఆపేసాము. ఈ రోజు ఆ దెంగుడు కార్యక్రమం పూర్తి చేద్దామాఅన్నాడుఅవును మదన్ అందుకేగా మనం వెళ్లడం అన్నాను.అదేంటి మేడం మీ నాన్న గారు పర్మిషన్ ఎలల ఇచ్చారు అన్నాడు వింతగా చూస్తూ"సొంత కూతురిని డ్రైవర్ తో దెంగించుకోమని ఎవరన్నా పంపిస్తారా చెప్పు. షాపింగ్కు అని చెప్పాను. సరే అన్నారు. మనం ఇద్దరం farmhouse కువెళుతున్న సంగరిడాడీ కి తెలీదు" అన్నానుthanks మేడం పెళ్లి అయిన తరువాతకూడా నన్ను గుర్తుపెట్టుకున్నందుకుఅదేంటి మదన్ నిన్ను ఎలా మరిచిపోతాను. నీది మూరెడు మా ఆయనది వేలెడు.అన్నాను నవ్వుతూ"అవునా మేడం. మీరు పెళ్లి అయిన తరువాత బాగా అందంగా తయారయ్యారు. మీఆయన బాగా దెంగుతున్నాడేమో అనుకున్నాను అన్నాడు మదన్"అదేంటి పెళ్లి కిముందు నేను అందంగా లేనా మదన్"అన్నాను చిరుకోపంతో"అది కాదు మేడం పెళ్లి కి ముందు బాగా అందంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడుబాగా సెక్సీగా తయారయ్యారు" అన్నాడు మదన్సెక్సీ అంటే అన్నాను"మీ పిర్రలు బాగా ఏపుగాపెరిగాయి. సళ్లు లావు అయ్యాయి. బాగా సెక్సీ గా ఉన్నారుఅన్నాడు మదన్ఉమ్మ్మ్మ్ thanks మదన్. మా ఆయన ఎప్పుడూ నన్ను నీ మాదిరి సెక్సీ గాచూడలేదు. అన్నానుమేడం మనం ఇద్దరం దెంగించుకున్న రోజు గుర్తుకు వస్తే నా మొడ్డ లేస్తుందిమేడం. బాగా నిగిడి hard గా అవుతుంది. చూడండి మీ మాటలతో నా మొడ్డఎలా ఎగిరెగిరి పడుతూ ఉందో అన్నాడు మదన్అవును మదన్. నాకూ అలాగే ఉంది. మనం కార్ లో ఎన్నిసార్లు వాటేసుకొనిముద్దులుపెట్టు కోలేదు. నీ మొడ్డ నేను ఎన్ని సార్లు నలపలేదు. కాని మనకుదెంగించుకోడానికి సరి అయిన స్థలం దొరక్కా వాటితోనే సరిపెట్టుకున్నాము."అన్నానునేను ఏదైనా హోటల్ లాడ్జి కి రమ్మంటే మీరే రానన్నారు అన్నాడు మదన్ఆశగా నా సళ్ల వంక చూస్తూ."అవును మదన్ చాలా మిస్ అయ్యాము" అన్నానుఆ రోజుల్లొ మిమ్మల్ను ఒంగోబెట్టి మీ బలిసిన పిర్రలు పగల దీసి మీ పూకులో మొడ్డదోపి దెంగాలని చాలా కోరికగా ఉండేది మేడం అన్నాడునాకు మదన్ మాట్లాడె బూతులు అంటే చాలా ఇష్టం. మా ఆయనకు బూతులు అంటేఅస్సలే తెలీడు.మదన్, నువ్వు కూడానా సళ్లు చీకుతూ ఉంటే నాకు పూకులో జిల మొదలయ్యేది. తొడలమధ్య చెయ్యి పెట్టి అదుముకొనే దాన్ని అన్నానుమేడం పక్కన ఆపనా. నాకు ఆగడం లేదు కాసేపు మీ పూకునాకి నామొడ్డ మీ పూకు మీద రుద్దుతాను అన్నాడు మదన్ కైస్గాఅమ్మో వద్దు వద్దు ఎవరన్నా చూస్తే కొంప మునుగుతుంది. farm house కు పోనీ.అక్కడ నీ ఇష్టం రాత్రి 9 దాకా నా పూకు పగల దెంగుదువు గానీ" అన్నానుకసిగా.అలాగే మేడం కనీసం మీ జాకెట్ బటన్స్ విప్పండి. మీ సళ్లు చూస్తూ మొడ్డనలుపుకుంటాను అన్నాడు ఆత్రంగా మదన్ఒక చేత్తో streering తిప్పుతూ మరొక చేత్తో మొడ్డ అదుముకుంటున్నాడు మదన్నేను నవ్వుతూ నా జాకెట్ హుక్కులు విప్పాడు. నా సళ్లు మదన్ కు కనపడేట్టుబయటకు తీసాను. నా సళ్లు సళ్ల ముచికలు చూడగానే మదన్ హా ఇస్స్స్ అనిమూలిగాడు. ఒక చేత్తో మొడ్డ నలుపుకుంటూచూడండి మేడం మీ సళ్లు చూచి నా మొడ్డ ఎలా నిగిడిందో. మేడం కాస్తముందుకు జరగండి నా చెయ్యి వెనక్కు పెట్టి మీ సళ్లు పట్టుకుంటాను అన్నాడుమదన్.అబ్బా వద్దురా మదన్. తొందరగా farm house కు పోనీ. అక్కడ నీ ఇష్టంకావాలంటే రాత్రి అంతా నీతో దెంగించుకుంటా. నీ మొడ్డ చీకుతాను. నా పూకునీతో నాకించుకుంటాను." అన్నానుఉమ్మ్మ్ నేనంటే మీకు ఎందుకు మేడం అంథ ప్రేమ అన్నాడు మదన్నీ మీద కాదురా నీ మూరెడు మొడ్డ మీద. తొందరగా పోనీ మూడుసంవత్సరాల నుండి నా పూకు నిండా మొడ్డ లేక సలపరంగా ఉండి. నీ పూకునీ మొడ్డ కోసం తహ తహ లాడుతూ ఉంది. అందుకే డాడీ కి మస్కా కొట్టి నీతోదెంగించుకోవాలని అనుకున్నాను.తొందరగా పోనీ రా మదన్" అన్నాను.ఇంతలో మా కారు farm house చేరుకుంది. ఇద్దరం కారు దిగాము. నేను లాక్తీసాను. మదన్ నన్ను రెండు చేతులతో ఎత్తుకొని లోపలకు తీసుకెళ్లాడు.నన్ను బెడ్ మీద పడేసాడు. మదన్ నా మీద పడ్డాడు.

దెంగు దెంగు పూకు పగల దెంగు నా పూకు నీదే - 2

రాత్రి దెంగించుకున్నట్టు ఉందిరా అన్నయ్యా. ఉమ్మ్మ్ ఇంక చాలురా. ఇప్పటి మూడు సార్లు కార్చుకున్నాను. ఇంక నా వల్ల కాదు. ఇప్పటికి అరగంట నుండి దెంగుతున్నావు. నా పూకంతా మంటగా ఉంది. అన్నయ్యా ప్లీజ్ రా final గా కార్చరా.... నీమొడ్డ రసం అంతా నా పూకు నిండా కార్చు అంటూ మా అత్త గారు మా నాన్ననుఅతుక్కుపోయింది."ఉండవే నాకూ అయిపోవచ్చింది.నాలుగు ఊపులు గట్టిగా ఊపి కారుస్తాను. ఉమ్మ్మ్ చెల్లాయి నీ పూకు ఎంత టైట్ గా ఉందే ఈ వయసులో కూడా. కన్నె పిల్ల కుత్త లా ఉందే నీ పూకు లంజా నాకు కారిపోతోందే లంజా" అంటూ మా డాడీ మా అత్త గారి మీద పడ్డాడు. ఇద్దరి శరీరాలు చెమటతో తడిసాయి. మా అత్త గారు మా నన్న బుగ్గల మీద ముద్దులు పెడుతూ తన చీర కొంగుతో మా నాన్న మొహం మీద పట్టిన చెమట తుడిచింది.అప్పుడు చూచాను మా అత్త గారి సళ్లు. బాగా నిక్కపొడుచుకొని ఉన్నాయి. అందుకే మా డాడీ దీన్ని తగులుకున్నాడు. కాని నా చూపు మాత్రం మా నాన్న strongbody మీద నే ఉంది. మా డాడీ కి వయసు వచ్చినా మనసులో ఇంకా కుర్ర చేష్టలు పోలేదు అనినవ్వుకున్నాను. నాకు తెలియకుండానే నా చీర లంగాపైకి లేచింది. నా వేలు ఒకటి నా పూకులో ముందుకు వెనక్కు ఆడుతూ ఉంది. నా వేలు మా నాన్న లవడా లా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇంతలో చీ చీ ఏమిటా ఆలోచన అనుకున్నాను. మా ఆయనకు కూడా మా డాడీ మొడ్డ లాంటి లావుపాటి పొడుగాటి మొడ్డ ఉంటే ఎంత బాగుండో అనుకుని నిట్టూర్చాను. మా డాడీ మొడ్డతో పోలిస్తే మా ఆయన మొడ్డ కూడా ఒక మొడ్డేనా అనిపించింది. మా ఆయన లవడా 4 అంగుళాల పొడుగు ఒక అంగుళం లావు అంతే. సన్నగా పీలగా ఉంటుంది. సరిగా గట్టి పడదు. ఒక్కోసారి మా ఆయన మొడ్డను మూట కట్టి పూకులో దోపుకొనేదాన్ని. ఏమిచేస్తాం. పెళ్లి కి ముందు కాబోయే మొగుడి మొడ్డ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా అని నిట్టూర్చాను.ఇంతలో నాకు ఒక guilty feeling కలిగింది. మా నాన్న మొడ్డను మా ఆయన మొడ్డతో compare చెయ్యడమేమిటి పాపం అనుకున్నాను.వాళ్ల దెంగులాట కూడా అయి పోయింది కాబట్టి ఇంక అక్కడ ఉండి చేసేదేమీ లేదు అనుకొని మరలా గుడికివెళ్లాను. ఈ విషయం అమ్మకు కానీ ఎవరి కి కానీ చెప్ప కూడదు అనుకున్నాను.మరునాడు మామూలుగా నే గడిచింది. నాలుగు రోజుల తరువాత మా నాన్న అమ్మ,వేరే ఇల్లు తీసుకొని వెళ్లిపోయారు.నాకు అర్ధం కాలేదు. కొంపదీసి మా నాన్న అత్తగారు దెంగించుకోడం నేను చూసినట్టు తెలిసిందా అని అనుకున్నాను. ఆ రోజుసాయంత్రం మా అమ్మను చూడ్డానికి వెళ్లాను. మా అమ్మ చాలా సంతోషం గాఉంది. మా నాన్న బలిసిన మొడ్డను చూచినప్పటి నుండి మా అమ్మ అంటే నాకుకొంచెం జలసీ గా ఉంది. ఎందుకంటే మా నాన్న లావు పొడుగు మొడ్డ రోజూ తనపూకులో దోపుకొని దెంగించుకుంటుంది కదా అని కాని మా నాన్న మా అమ్మనుదెంగడం లేదని తరువాత తెలిసింది. ఎంత కాదనుకున్నా మా డాడీ బలిసిన మొడ్డను మర్చిపోలేక పోతున్నాను. మా డాడీ మొడ్డ నా కళ్ల ముందు మెదులుతూ ఉంది.మా అమ్మతో అవీ ఇవీ మాట్లాడాను. అసలు నేను వచ్చింది మా డాడీ నిచూడ్డానికి. ఇంతకూ మా నాన్న మా అత్త గారిని దెంగుతున్నట్టు మా అమ్మకుతెలుసా అన్నది నా అనుమానం. నేను చెప్పేద్దామా అని అనుకున్నాను.అనవసరంగా వాళ్ల కాపురం లో చిచ్చు పెట్టడం ఎందుకని గుద్ద నోరూమూసుకున్నాను. పోనీ ఈ విషయం మా డాడీ తో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది.చెల్లెమ్మా అంటూ పిలుస్తున్న మా అత్త గారిని దెంగుతున్నట్టు డాడీ చచ్చినాఒప్పుకోడు పైగా నన్నే తిడతాడు. తిడితే తిట్టాడు. కాని అడగాల్సిందే అనుకున్నాను.అందుకే డాడీ కోసం వైట్ చేసాను. ఎంతకూ డాడీ రాలేదు. ఇలా కాదని డాడీపని చేసే చోటికి వెళ్లాను.ఏంటమ్మా ఇలా వచ్చావు అన్నాడు డాడీఏమీ లేదు నాన్నా ఇంటికి వచ్చాను. అక్కడ నువ్వు లేక పోతే ఇక్కడకు వచ్చానుఅన్నానుమీ అత్త గారు బావున్నారా. మీ అత్త గారు చాలా మంచిది. బాగా కలుపుగోలుమనిషి. నన్ను అన్నయ్యా అంటూ అప్యాయంగా పిలుస్తుంది. నిన్ను తన సొంత కూతురిలాచూసుకుంటుంది కదూ. నువ్వంటే అబ్బా మీ అత్త గారికి ఎంత ప్రేమో" అన్నాడునాన్న.మా అత్తగారికి నీ మొడ్డ అంటే కూడా ఎంత ప్రేమో అనుకున్నాను మనసులోపైకి మాత్రం అవును నాన్నా. మా అత్త గారు దెవథ. నన్ను బాగా చూసుకుంటుంది.కన్న తల్లి లా ఆద రిస్తుంది అన్నాను.మా నాన్న హాపీ గా ఫీల్ అయ్యాడు.అంతలోనే "నాన్నా, నువ్వు మా అమ్మను దెంగినట్టు మా అత్త గారిని దెంగుతుంటేఎందుకు ఆదరించదు అన్నాను కసిగా.ఒక్క సారి కంగుతిన్నాడు నాన్న.ఏమిటమ్మా ఆ మాటలు మరీ బూతులు మాటాడుతున్నావు. పైగా నా మీదఅభాండాలు వేస్తున్నావు మీ అత్త గారు నా చెల్లెలు. అన్నాదు నాన్న. అయినా నాఇష్టం నా కన్న చిన్న దానివి నువ్వు ఎవరు నన్ను అడగడానికి అని దబాయించాడునాన్న.నేనేం మాట్లాడ లేదు.అది కాదమ్మ మీ అత్త గారు చాలా మంచి ఆవిడ.ఆమె మీద ఇలాంటి అపవాదువెయ్య వచ్చా. నీకు ఎవరో లేని పోనివి చెప్పి ఉంటారు. అవి నమ్మకు.అసలు ఆమె గురించినువ్వు అలా ఎలా అనుకుంటావు అని అన్నాడుమా నాన్న లావు పాటి మొడ్డ మా అత్త గారి పూకులో సమ్మగా దిగుతుంటే మాఅత్త గారు తన పిర్రలు ఎత్తెత్తి దెంగించుకోడం కళ్లారా చూచిన నేను నాన్న మాటలువింటుంటే నవ్వు వచ్చింది.నాన్నా నీ సిగరెట్ లైటెర్ మా అత్త గారి బెడ్ రూం లో ఆమె బెడ్ మీద ఉంది. అని నాబగ్ లోనుంది సిగరెట్ లైటెర్ బల్ల మీద పెట్టాను.వాళ్ల దెంగులాట నేను చూచానుఅని మాత్రం చెప్ప లేదు.నాన్న ఆ రోజు నీ లైటెర్ మా అత్త గారి బెడ్మీద ఉంది. మా అత్త గారి మూలుగులు నీమాటలు విని అలా అనుకున్నాను అన్నాను.నా మాటలు విన్న డాడీ నెర్వస్ అయ్యాడు. ఆయన నోటినుండి మాట రాలేదు. నామొహం వంక చూచాడు."అమ్మాయి ఇంతకూ నువ్వు ఏమంటావు. ఏమి చెయ్యదలచుకున్నావు" అన్నాడు నాన్న."నీ గురించి మా అత్త గారి గురించి మా ఆయనకు, మా అమ్మకు చెపుతాను* అన్నానుమా నాన్న ఒక్క సారిగా తన కుర్చీ లో నుండి లేచాడు నా చేతులు పట్టుకున్నాడు."అది కాదే మీ అమ్మ పూజ్లువ్రతాలు అంటూ దగ్గరకు రానివ్వదు. మీ అత్త గారుకూడా కాస్త గుల మనిషి. అందుకెనే/ ఏమీ అనుకోకు. ఉప్పు కారం తినే వాళ్లంకదా కాస్త కక్కుర్తిపడ్డాము"అన్నాడునేనేం మాట్లాడ లేదు.నువ్వు మీ అమ్మకు చెబితే నా కాపురం చెదుతుంది. మీ ఆయనకు చెబితె నీకాపురం చెదుతుంది. జాగ్రత్త అని వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చాడు.మా నాన్న మాటల్లోనిజం ఉందనిపించింది.సరే నాన్నా నేను ఎవరికీ చెప్పనులే అన్నాను.మాత్త గారిని కూడా అడక్కు. మీ ఆయనతో మాట వరసకు కూడా అనకుఅన్నాడునేను నవ్వుతూ సరే అన్నాను.అమ్మయ్య అను కున్నాడు నాన్న.ఎవ్వరికీ చెప్పవద్దని ప్రమాణం కూడా చేయించుకున్నాడు.పాపం నాన్నకు ఎంత భయమో అనుకున్నాను.అమ్మాయి నువ్వు నా జీవితం రక్షించావు. కాబట్టినీకు ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తానుఅన్నాడు నాన్న.ఏంటి నాన్న అది అన్నాను.ఏమీ లేదు మన దగ్గర మదన్ అనే డ్రైవర్ ఉండే వాడు నీకు తెలుసు కదా.వాడంటే నువ్వు పడి చచ్చేదానివి. గుర్తుందా. నీ మొగుడు ఎప్పుడూ కాంపులలోఉంటాడు అందుకని ఆ మదన్ గాడితో నీకు ఒక ట్రిప్ ఏర్పాటు చేస్తాను మన farmhouse లో ఒక వారం హాయిగా ఎంజాయి చెయ్యి అన్నాడు నాన్న.మదన్ పేరు చెప్పగానే నాకు నోట్లో నీళ్లు ఊరాయి. పూకులో తడి అయింది. మదన్ మాడాడీ కార్ డ్రైవెర్. నేను కాలేజీ చదివే రోజుల్లొ మదంగాడు అంటే నాకు ఎంతోఇష్టం. వాదు నా సళ్లు పిర్రలు తొడలు పిసికేవాడు. కాలేజీ కాగానే కార్ లో ఊరిబాటకు వెళ్లి వాడితో పిసికించుకొనే దాన్ని. నేను కూడా వాడి బారాటి మొడ్డనుపట్టుకొని పిసికేదాన్ని. వాడూ నన్ను దెంగుతానుఅన్నాడు/ నాకూ వాడి మొడ్డపూకు నిండా దోపుకోవాలని ఉండేది కాని వీలుచిక్కలేదు. కాని ఒక రోజు నేను

దెంగు దెంగు పూకు పగల దెంగు నా పూకు నీదే - 1

నా పేరు మంజుల. నా వయసు 24. మా ఆయన పేరు రఘు. ఆయనఉద్యోగరీత్యాఎప్పుడూ ఊళ్లు వంట తిరుగుతుంటాదు. మా అత్త గారికి మొగుడు లేదు. మా అమ్మా తనపూజలు వ్రతాలు వాటిలో మునిగి తేలుతుంటుంది. మానాన్న గురించి కూడాపట్టించుకోదు. మ ఇంట్లో అమ్మ, మా నాన్న,మా అత్త గారు నేను ఉంటాము. మాఅమ్మ నాన్నకు నేను ఒకత్తినే కూతురిని అందుకని నా దగ్గరే ఉంటారు మా అమ్మనాన్న. నాకో ఆడ పదుచు ఉంది. పెళ్లి చేసుకొని మొగుడి దగ్గర ఉంది. అప్పుడప్పుడుచుట్టం చూపుగా వచ్చి పోతుంటుంది.నా గురించి చెప్పాలంటే కాస్త చూడ్డానికి బాగానే ఉంటాను. Bra size 34.నడుము సైజు 30 పిర్రల size కొంచెం ఎక్కువె. 36 ఉంటుంది. ఎర్రగా అందంగా ఉంటాను.నేను ఎక్కువగా చుడీ దార్లు చీరలు కడతాను. అందుకని నా body ఎక్కువగాకంపించదు. నిండుగా ఉంటాను. నాబొడ్డు బాగా లోతుగా ఉంటుంది. నా చిటికిన వేలుదూరుతుంది. మా ఆయన తన చిన్న మొడ్డను నా బొడ్లొ పెట్టి ఆడిస్తుంటాదు. మాఆయన లవడా పూకుకు పెద్దది బొడ్డుకు చిన్నది. నాకు ఒక కొడుకు. వాడు మా అత్తగారి దగ్గరే చనువుగా ఉంటాడు. వాడి సంగతి మా అత్తగారుచూచుకుంటుంది.నన్ను కూడాతన కూతురిలా చూసుకుంటుంది. మా అత్త గారికి 48 ఏళ్లు కాని ఒంటిబిగువు తగ్గ లేదు. మా అమ్మ ఉంటే ఆమె కూడా మా అత్తగారి వయసే. మా నాన్న గారు చాలా healthyగా ఉండేవాడు. బాగా ఆసనాలు వేసే వాడు. మా అమ్మ నన్న పక్కపక్కన నిలబడితే అక్క తమ్ముడా అనుకొనె వాళ్లు. అంత young గా ఉండేవాడు నాన్న. మా నన్న మా మామ గారు మంచి స్నేహితులు. అందుకనే మా మామ గారు పోగానే తన కూతురైన నన్ను ఆయన కొడుక్కు ఇచ్చి marriage చేసి మా అత్త గారిని తన దగ్గరేఉంచుకున్నారు మా నాన్న. మా అత్త గారిని చెల్లెమ్మా అని పిలిచే వాడు. నాకు మా వారిని పెళ్లి చేసుకోడం అస్సలు ఇష్టం లేదు. ఎప్పుడూ కాంపులలో ఉండే వాళ్లు అంటే నాకు నచ్చదు. మా నాన్న మాత కాదనలేక చేసుకున్నాను. ఒక రోజు మా అమ్మ నన్ను తోడు తీసుకొని గుడికి వెళ్లింది. అక్కడ ఏదో programme జరుగుతూ ఉంది. మా అమ్మ ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉంది. నాకు తలనొప్పిగా ఉండింది. అమ్మా అమ్మా నువ్వు తీరిగా programme చూసి రా. నేను వెళుతున్నాను అని అమ్మకు చెప్పి ఇంటికి వచ్చాను. బయట తలుపు గడియ పెట్టి ఉంది. నేను పక్క సందులో నుండి వెనక్కు వెళ్లాను. మా bedroom  కిటికీ తెరిచి ఉంది. అమ్మా ఇస్స్ హా ఉమ్మ్ అంటూ మూలుగులు వినిపించాయి. నేను bedroom లోకి తొంగి చూచాను.నా గుండే గుభిల్లు మంది.మా అత్త గారు bed మీద వెల్లకిలా పడుకొని ఉంది.మా నాన్న ఆమెదఎక్కి దెంగుతున్నాడు. మా అత్త గారు తన రెండు కాళ్లు మా నాన్న నడుము పెన వేసి తన పిర్రలు పైకి ఎత్తుతూ దెంగించుకుంటూ ఉంది.నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. మా అత్త గారు మా నాన్న ఇద్దరూ కుతి దీరాదెంగించుకుంటున్నారు. "అన్నయ్యా అన్నయ్యా ఉమ్మ్మ్ ఏమి దెంగుతున్నావు. నా మొగుడుకూడా ఇంత బాగా దెంగ లేదు. ఉమ్మ్మ్ హా దెంగు దెంగు నీ కసిదీరా దెంగు నీమొడ్డ నా కుత్త లోతుల్లో గుచ్చుకుంటూ ఉంది ఇంకా ఇంకా ఉమ్మ్మ్ హా నీ మొడ్డగాడిద లవడా లా ఉంది అన్నయ్యా" అంటూ మా అత్తయ్య తన పిర్రలు ఎగరేసిదెంగించుకుంటూ ఉంది.మా నాన్న కూడా తన రెండు చేతులతో మా అత్త గారి సళ్లు వాటం పట్టుకొనిపిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు. మా అత్త గారు తన రెండు కాళ్లు మా నన్న నడుముకుపెన వేసింది."చెల్లెమ్మా చెల్లెమ్మా నీ పూకు కొబ్బరి చిప్పలా గుందే చెల్లాయి ఉమ్మ్మ్ ఇస్స్ నాపెళ్లాన్ని దెంగి ఎన్నాళ్లు అయిందో. నీ పూకు ఉండ బట్టి నా మొడ్డకు ఆహారంగాఉంది. లేకపోతే నేను నా మొడ్డ ఏమయిపోవాళ్లము" అంటూ నవ్వుతున్నాడు నాన్నా.అంటే మా అత్త గారు మా నాన్న చాలా కాలం నుండి దెంగించుకుంటున్నారాన్నమాతఇంటి కోడలిని నాకు తెలీ కుండా ఈ ఇంట్లో ఎన్ని జరుగుతున్నాయో అనుకున్నాను.ఇంతలో మా అత్త గారు గట్టిగా కేక పెట్టింది ఎవరన్న వింటారు అనే సిగ్గు కూడాలేకుండా. "అన్నయ్యా కాస్త నెమ్మదిగా అన్నయ్యా నీ దెంగుడు తట్టుకోలేకపోతున్నాను. నీ మొడ్డ ఏమన్నా చిన్నదా చితకదా. పెద్ద size రోకటి బండ లాఉంది. ఉమ్మ్మ్ నా పూకు చినిగిపోతుంది అన్నయ్యాplease" అంటూ నే తన మొత్త ఎగరేస్తూఉంది మా అత్త గారు.అసలు వీళ్ల ఇద్దరి మధ్యా ఈ దెంగులాట ఎలా మొదలయింది. మా నాన్నకు నేనంటేఎంతోప్రేమ. అటువంటిది మా అత్త గారిని దెంగుతాదా. మా అమ్మ అసలే చాదస్తం.మా అమ్మ పూకును పస్తు పెట్టి చెల్లెలి వరస అయిన మా అత్త గారి పూకు దెంగుతాదా.ఏమో అంతా అయోమయంగా ఉంది. ఇంతకూ ఇప్పుడు ఏమి చెయ్యాలి. వీళ్లని red handedగా పట్టుకోవాలా లేక వదిలెయ్యాలా.మరలా లోపలకు చూచాను. మా డాడీ తన రసం మా అత్తయ్య పూకు నిండాకార్చినట్టున్నాడు. తన మొడ్డను మా అత్తయ్య పూకు లో నుండి బయటకు లాగాడు.అప్పుడు చూచాను మా డాడీ విస్వరూపం వామ్మో మా నాన్నది ఇంత పొడుగు ఇంతలావు గా ఉందా. నా కళ్లు బైర్లు కమ్మాయి. మా ఆయన మొడ్డ మా నాన్న గారిమొడ్డలి సగం కూడా ఉండదేమో అనుకున్నాను. నాకు తెలియకుండానే నా చేయ్యినా తొడల మధ్యకు పోయింది. చీర మీది నుండి నా పూకు మీద చేత్తోఅదుముకున్నాను. చీ చీ ఏంటిది మా నాన్న మొడ్డ చూడ్డమే తప్పు. మానాన్న మొడ్డ చూచి పూకులో చెమర్చడం అంతకన్నా తప్పు అనుకున్నాను. అలాఅనుకున్నానేగానీ నా చూపు మా నాన్న మొడ్డ మీది నుండి తిప్పుకోలేకపోయాను. ఇంతకూ మా నాన్న మొడ్డ ఎంత ఉంటుంది అని చూపులతోనే కొలవ సాగాను.సుమారుగా మా నన్న లవడా 9 అంగుళాలు ఉంటుంది. నా చెయ్యంత లావుగా ఉంది.ఇంతలో మా నాన్న తన బారాటి మొడ్డను మా అత్త గారిపూకులోకి నెట్టాడు. అంతలావు అంత పొడుగు మొడ్డ మా అత్త గారి పూకులో మాయం అయింది. అమ్మ నీ యమ్మదొంగ లంజా మా నన్నమొడ్డను సాంతం మింగావు కదే లంజా అని కసి దీరా మాఅత్త గారిని తిట్టుకున్నాను. మా నాన్న తన మొడ్డను మా అత్త గారి పూకు లో నుండిబయటకు లాగి మరలా దోపుతున్నాడు. మా డాడీ మా అత్తగారిని దెంగుతుంటేతపక్ తపక్ మంటూ రెండు తొడల sound వినిపిస్తూ ఉంది. మా నాన్న మా అత్త గారిపిర్రల కింద ఎత్తుగా దిండు పెట్టి మరీ దెంగుతున్నాడు. నా శరీరం నా మాటవినడం లేదు. నా చెయ్యి నా తొడల మధ్య పూకు మీద అదుముకుంటూ ఉంది. మాఅత్త గారు పెద్ద దొంగ లంజ లా ఉంది. అందుకే పూకు మీద ఆతులు లేకుండా నున్నగాగొరిగింది. కొంపదీసి మా నన్న మా అత్తగారి పూకు నాక లేదు కదా. ఆ ఎందుకునాకడూ నాకే ఉంటాడు. మా అమ్మకు ఇలాంటి వెధవ వేషాలు నచ్చవు. అందుకేమా అత్త గారి దగ్గర తీర్చుకుంటున్నాడు. ఇంతలో నాకు మరో దౄశ్యంకనిపించింది.చీ చీ అనుకున్నాను. మా నాన్న మా అత్త గారి పూకు పగలదెంగుతూ మా అత్త గారి చంకలు మార్చి మార్చి నాకుతున్నాడు. ఈ మా అత్త దొంగలంజ కూడా కిలా కిలా నవ్వుతూ మా నాన్న చేత చంక నాకించుకుంటూ ఉంది. మాఅత్త గారు కుర్ర లంజ మాదిరి తన రెండు కాళ్లు మాడాడీ బుజాల మీదవాటంగా దెంగించుకుంటూ ఉంది. మా నాన్న మా అత్త గారి దెంగుడు బ్లూ ఫిలించూస్తున్నట్టు ఉంది నాకు. 9 అంగుళాల పొడుగు 3 అంగుళాల లావు కల మొడ్డతోమా డాడీ బ్లూ ఫిలిం లో హీరో లాగా ఉన్నాడు.మా నాన్న కూడా మా అత్త గారిమొహం నిండా ముద్దులు పెడుతూ ఎగరేసి ఎగరేసి దెంగుతున్నాడు. 50 ఏళ్ల మానాన్న అంత కసిగా కుర్రాడి మాడిరి దెంగుతాడు అని కలలో కూడా అనుకోలేదు. మాఅత్త గారు కూడా కుర్ర పిల్లల్లా వగలుపోతూ మూలుగుతూ దెంగించుకుంటూ ఉంది. వాళ్లమాటలు నాకు క్లియర్ గా వినపడుతున్నాయి."అన్నయ్యా అన్నయ్యా కాస్త నెమ్మదిగా నా పూకు చినిగేటట్టు ఉంది. ఒరేయి అన్నయ్యనువ్వు నా పూకు ఇన్నాళ్ల నుండి దెంగుతున్నా రోజూ కొత్త పెళ్లి కూతురు శోభనం