నీ గుఱ్ఱం సవారి చేయించి మామయ్య అవ్వరా తమ్ముడు

పట్నం లో ఉన్న ఒక అందమైన గృహిణి ఐన రజనికి పెద్ద సమస్య వచ్చింది. పల్లెటూరినుండి అప్పుడప్పుడొచ్చి తిష్టేసే అత్తగారు  ఈ సారి ఆమె మొగుడికి మరొక పెళ్ళి చెయ్యాలని ఆలోచించడం మొదలెట్టింది. కొడుకు పెళ్ళై మూడేళ్ళైనా ఇంకా మనుమలు రాలేదు అందుకే చుట్టాల్లో మొగుడొదిలేసిన ఒకత్తిని తన కొడుక్కిచ్చి పెళ్ళి చేయాలనుకుంది. మీ అమ్మ చెప్పినట్టు చేస్తే కోర్టుకెడతా అది ఇది అని మొగుడ్ని ఉత్తిత్తినే బెదిరించింది రజని, కానీ నిజంగా అదంతా చేసే ధైర్యం ఓపిక తెగింపు ఆమెకి లేవు.
అత్తగారు ఊరెళ్ళిపోయాక ఈ సమస్యకి సులువైన పరిష్కారం ఇంకేమైనా ఉందా అని ఇంటరుగు మీద కూర్చుని బాగా ఆలోచించింది. అంతలో ” బాగున్నావా అక్కా” అని పలకరించాడు గుఱ్ఱం మీద వెడుతూ రజని మొగుడి మేనమామ కొడుకు ఐన రాజా. వెంటనే తన సమస్యకి పరిష్కారం తట్టిందా ఆమెకి. తనకి వరసకి తమ్ముడు ఐన తన మొగుడి మేనబావ చూడ్డానికి చాలా వరకు తన మొగుడిలా ఉంటాడు కాకపొతే రాజా తన మొగుడికన్నా 8 తనకన్నా 3 ఏళ్ళు చిన్నవాడు.
రేసు గుఱ్ఱాలని చూసుకుంటూ ఉంటాడు సమీపములో ఉన్న బలిసిన (బాగా డబ్బున్న) ఒక సినీ/రాజకీయ నటుడి farmhouse పక్కనే ఉన్న studfarm (పెంపుడు గుఱ్ఱాలు ఉండే ప్రదేశము ) లో.
మొగుడొచ్చేవరకు కాలక్షేపానికి వాడితో కొంటె ముచ్చట్లాడదామని రమ్మని పిలిచింది రజని. తన వద్దకొచ్చిన రాజా ఎత్తైన తెల్లటి గుఱ్ఱం మీద రాజకుమారుడిలా అనిపించాడు ఆమెకి.
అక్క : ఎరా అస్సలు కనపడట్లేదు ఈ మధ్య ఎవత్తైన girlfriend దొరికిందా ఏంటి? (అంది కన్నుకొడుతూ)
తమ్ముడు: అదేం లేదక్కా ఈ కొత్త గుఱ్ఱాన్ని మచ్చిక చేసుకోవడమే సరిపోయింది. ఐనా సిటీ బయటుండి గుఱ్ఱాలు చూసుకునే  నాకు ఎవత్తైన ఎందుకు పడుతుంది.
అక్క: నీకేం తక్కువరా నువ్వే రేసు గుఱ్ఱం లా ఉన్నావు. నిన్నెక్కి సవారి చెయ్యాలంటే పెట్టి పుట్టాలి. పెళ్ళి చేసుకునే ఉద్దేశం ఏమైనా ఉంటె చెప్పు నాకు తెలిసిన సంబంధాలు చెప్తాను.
తమ్ముడు: అబ్బా అక్కా నువ్వుకూడా మొదలెట్టావా. నిన్నటి వరకు అత్త పెళ్ళి పిల్ల పిల్లలు అని తినేసింది ఇటొస్తే చాలు,  నాకు ఈ గుఱ్ఱాలే ప్రపంచం.
అక్క: (ఆశ్చర్యపోతూ) కొంపదీసి ఆ గుఱ్ఱాలతోనే అన్నీ కానిచ్చేస్తున్నావా?
రోగాలంటుకుంటాయిరా.
తమ్ముడు: అయ్యో ఛీ అక్కా అలాంటిదేమి లేదు. బాగా ఆటపట్టిస్తున్నావుగా. ఇంకాసేపు ఇక్కడే ఉంటే ఇంకంతే నా పని. బావ ఇంకా రాలేదా?
అక్క: సరే సరే ఏమననులేకాని అప్పుడే వెళ్ళిపోకురా మీ బావ ఈ మధ్య ఆలస్యంగా వస్తున్నాడు. నాకేమో ఏమి తోచదు ఇంట్లో ఒక్కత్తినే. నీ గుఱ్ఱం ఎక్కించుకుని కాసేపలా తిప్పి తీసుకురావచ్చు కదరా.
తమ్ముడు: దాందేముందిలే అక్కా అలాగే చేస్తాను కానీ పగలు చాలా మంది ఉంటారు మా సారు farmhouse లో. గుఱ్ఱం మీద ఎవర్నైనా ఇలా తిప్పుతున్నాని తెలిస్తే నాకు దబిడి దిబిడే.
అక్క: ఐతే పోనీ చీకటి పడ్డాకే నన్ను ఎక్కించుకో నీ గుఱ్ఱాన్ని. ఎలాగూ రేపటినుండి వారం పాటు మీ బావకి night shift ఉందిట. ఏమంటావు? నీకేం కావాలంటే అది చేసిపెడతాను కాదనకురా.
తమ్ముడు: మరీ అంతలా అడగాలా అక్క, సరేలే రేపు చీకటి పడేసరికి సిద్ధం గా ఉండు అలాగే గుఱ్ఱమెక్కించి తిప్పి తీసుకొస్తాను. సరే మరి ఇక ఉంటాను. (అని బయల్దేరాడు రాజా)
అక్క: రేపు గుఱ్ఱం మీద దబిడి దిబిడే మర్చిపోకూరా నీకిష్టమైన హల్వా చేసి ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను.

తమ్ముర్నాడు రాజా వచ్చేసరికి మొగుడ్ని పనికి పంపేసి బిగుతైన లో నేక్ జాకెట్టు, ఉల్లిపొరలాంటి నీలం రంగు చీర ధరించి బాగా సింగారించుకుని వేడి వేడి హల్వా తో సిద్ధం గా ఉంది రజని ఆమె తమ్ముడి (గుఱ్ఱా)న్ని ఎక్కడానికి.
అక్క: ఇందాకటుంది ఎదురుచూస్తున్నానురా నీకిష్టమైనవన్నీ పెట్టుకుని. ఏంటింత ఆలస్యం?
తమ్ముడు: గుఱ్ఱం దార్లో కాస్త మొరాయించిందిలే. అబ్బా నీ హల్వా కూడా నీలాగే భలే బాగుందక్కా ఏంటి విశేషం?
అక్క: నీ కోసమే, ప్రేమంతా పోసి చేసానురా.
తమ్ముడు: అంతొద్దులే అక్కా, గుఱ్ఱం ఎక్కాలని చేసావులే నాకు తెలుసు. ఇలా చీరలో ఐతే ఎలా ఎక్కుతావక్క రెండు వైపులా కాళ్ళేసి?
అక్క: పర్వాలేదులేరా చీర పైకి తోసి ఎక్కుతాను. చీకటే కదా ఎవ్వడికీ  కనపడదులే. పైగా చీకటి పడ్డాక అక్కడెవ్వరూ ఉండరన్నావు కదా.
(మొత్తానికి ఎలాగో అలాగే తన రజని అక్కని గుఱ్ఱమెక్కించి వెనకే ఎక్కాడు రాజా. మెల్లిగా బయలుదేరగానే)
అక్క: ఒరేయ్ రాజా భయమేస్తోందిరా కాస్త నన్ను గట్టిగా పట్టుకోరా (అంటూ తన తమ్ముడికి అంటుకుపోయి అతడి కుడి చేతిని పట్టుకుని తన నడుము చుట్టూ వేసి అతడి వేళ్ళని తన సళ్ళకి తగిలించి అదుముకుంది రజని.
(ఇదేదో తేడా వ్యవహారం లా ఉందనిపించింది రాజాకి. కానీ పరువాలతో పిట పిటలాడిపోతున్న ప్రౌఢ కోరి వచ్చి సుఖపెడుతానంటుంటే కాదనుకోకురా అని చెప్పింది నిగిడిన అతడి మొడ్డ. అక్క అందించిన సళ్ళని మెల్లిగా మెత్తగా స్పృశిస్తూ నిమిరాడు రాజా ముందుకి వంగి ఆమె మెడ మీద ముద్దుపెడుతూ.)

తమ్ముడు: భలే plan చేసావక్కా అత్తపోరుని సవతిపోరుని ఒకే దెబ్బతో తప్పించుకోవడానికి.
అక్క: పర్లేదురా చురుకైనవాడివే ఇట్టే గ్రహించావు. (అని కొంటెగా నవ్వి తన తమ్ముడి చేతిని తన పూకు మీద అదిమి.) ఎన్ని రోజులయ్యిందో ఇది సవారీ చేసి మీ బావ మొడ్డ నిలబడదు నిమిషం కూడా. నాకు సవతిని తెచ్చినా, దాని బతుకు ఇంతే. అదైనా నీ లాంటి రేసు గుఱ్ఱం తో ఇలా తెగించాల్సిందే. అదేదో నేనే తెగిస్తే పోలా.
(మొత్తానికి studfarm చేరేసరికి బాగా వేడెక్కారు ఆ అక్క తమ్ముడు దేహాల రాపిడితో.
ఇక మొదలయ్యింది అసలైన గుఱ్ఱం సవారి.
నడుము కిందకి కట్టిన చీర పైన లోతన బొడ్డు, బిగుతైన లో నెక్కు జాకెట్టు లో నుండి ఉబికొస్తున్న ఎత్తైన సళ్ళు, కిటికీల జాకెట్టు తో  వీపు కనిపించేలా కనుల విందు చేస్తూ ముద్దులు పెడుతూ తమ్ముడిని వాడి మొడ్డని రెచ్చగొట్టింది రజని.
ఎందులోనూ తక్కువ తినని ఆమె తమ్ముడు రాజా, రజని బొడ్డు మీద గిటార్ వాయిస్తూ ఆమెని మరింత వేడెక్కించాడు.)
తమ్ముడు: తావా లా బాగా వేడెక్కి ఉన్నావుగా అక్కా
అక్క: ఔన్రా తమ్ముడు మీ బావ అస్సలు ఏమి చెయ్యలేడు దూల బాగా పెరిగిపోయింది ఇక రేసు గుఱ్ఱం లాంటి నిన్ను చూస్తుంటే పూకంతా తడిసి చిత్తడై సవారి ఎప్పుడెప్పుడా అని అడుగుతోంది. కావాలంటే చూడు అని చీర జాకెట్ లంగా (బ్రా ప్యాంటి ముందే వేసుకోలేదులే తెలివైన అక్క) అన్నీ విప్పేసి తొడలు ఎడం చేసి వాటి మీద కారుతున్న తన పూకు రసాలని తన తమ్ముడికి చూపించింది రజని .
అక్క వంగున్నప్పుడు ఆమె మేడలోని నల్లపూసల తాళి ఆమె ఎత్తైన సళ్ళమీద అటు ఇటు జారుతూ మరింత రెచ్చగొట్టింది రాజాని. రెచ్చిపోయిన రాజా అక్క మెత్తటి నిండైన తొడల మీదున్న రసాన్ని నాకి ఆస్వాదిస్తూ ఆమె పూకు వరకు చేరి బాగా ముద్దులు పెడుతూ నాకాడు.)
అక్క: మంచి నేర్పరివే. ఎప్పుడెక్కడ ఏమి చెయ్యాలో అన్నీ నేను నేర్పాలేమో అనుకున్నాను. అమాయకుడిలా కనిపిస్తావు కానీ అమ్మాయికుడివే. ఐనా  అమాయాకత్వం కాకపొతే, నీ లాంటి రేసు గుఱ్ఱాన్ని ఆడాళ్ళు ఇన్నాళ్ళు ఎక్కకుండా ఉంటారా ఏంటి. ఇప్పుడర్థమయ్యింది రా నువ్వు పెళ్ళెందుకు వద్దంటున్నావో.
తమ్ముడు: (ఈ లోగా బట్టలిప్పేసి మొడ్డ సవరదీస్తూ ) సంగతి తెలిసిపోయింది కదక్కా, ఐతే ఇంక ఆలస్యం ఎందుకు కాలెత్తేయ్యి
(అంటూ అక్కని గట్టిగా కౌగలించుకుని ఆమె ఎడం కాలెత్తాడు రాజా. తమ్ముడి మొడ్డ రజని పూకు పెదాల మీద రుద్దుతుంటే ఇద్దరికీ సుఖం హద్దులు దాటుతోంది.)
అక్క: ఒక్క కాలెత్తి ఏమి సవారి చేస్తానురా పూర్తిగా ఎక్కించుకోరా నా రేసు గుఱ్ఱమా ..
(అంటూ ఒక్క ఉదుటున ఎగిరి తన తమ్ముడి నడుము చుట్టూ కాళ్ళేసి కత్తెరపట్టు బిగించి అతడిని గట్టిగా వాటేసుకుంది రజని. దాంతో అప్పటివరకు అక్క పూకు పెదాల మీద రాసుకుంటున్న రాజా ధృడమైన లావైన పొడవైన మొడ్డ ఒక్క దెబ్బలో ఆమె పూకులో దిగిపోయింది. పెళ్ళికి ముందు బావగారి మొడ్డ తరవాత ఇన్నాళ్ళకి తన పూకులోకి ఇంతలా దిగిన మొడ్డ ఇదే కావడం తో ఆమెకి సుఖం నషాళానికి ఎక్కింది)
అక్క: ఆహా ఏమి సుఖమిస్తున్నావురా తమ్ముడూ… ఇస్ .. ఆహ్ … అబ్బా .. ఎన్నాళ్ళకెన్నాళ్ళకి మరలా ఇంత సుఖం. ఇంకీ జీవితానికి లేదనుకున్నాను నిన్ను చూసినప్పటినుండి ఎప్పుడెప్పుడా  అని ఎప్పటినుండో ఎదురు చుస్తున్నాను తెలుసా. ఆహ్ … అలాగే .. ఇంకా … (అంటూ నడుముని ఎగరేస్తూ తమ్ముడి మొడ్డకి ఎదురొత్తులు ఇస్తూ తన పూకులో తమ్ముడి మొడ్డతో బాగా రుబ్బించుకుని రుద్దించుకుంటోంది రజని.)
ఇంకా లోతుగా దింపరా తమ్ముడు ఆహ్ … అదీ .. ఆలాగే .. ఏముందిరా నీ మొడ్డ దెంగుడు, నా పూకుకి పట్టిన బూజు దూల అన్నీ వదలగొట్టేస్తోందిరా. .. ఉమ్మ్ … ఇస్స్ ..
(అంటూ తమ్ముడిని అప్పటివరకు కౌగిలించుకున్న చేతులని వదిలేసి ఊగడం మొదలెట్టింది రాజా ఆమె నడుముని బలంగా పట్టుకుని దెంగుతుంటే.
రాజా పూకు నాకడం మొదలెట్టినప్పటినుండి ప్రతి పదినిమిషాలకొకసారి భావప్రాప్తి ఐపోతోంది అతడి అక్క రజనికి. రాజాకి ఇప్పుడు మొదటిసారి భావప్రాప్తి  కలిగింది అతడి మొడ్డ అక్క పూకు నిండా ఆమెకి కావలసిన చిక్కటి వీర్యం చిమ్మాక.)
తమ్ముడు: ఆహ్ … అక్కా ..ఉఫ్..  ఏమి సుఖమిచ్చావు. ఇప్పటివరకు జీవితములో ఇంత సుఖపడలేదు. (అంటూ ఆమెని అలాగే ఎత్తుకుని వెళ్లి అక్కడున్న గడ్డిమోపుపైన పడుకోబెట్టి ఆమె పక్కనే పడుకున్నాడు రాజా. రాజా వట్టికాయలు పూర్తిగా పిండి చివరి వీర్యం చుక్క కూడా తన పూకులో నింపుకోవాలని నిశ్చయించుకున్న రజని తన తమ్ముడి మొడ్డని చీకడం మొదలెట్టింది.)
ఆహా…ఉమ్మ్…ఉఫ్ఫ్ …   దెంగుడులోనే  కాదు చీకుడులోను నీకు లేరక్కా  ఎవ్వరు సరిసాటి (అని అంటుండగా రాజా మొడ్డ మరలా కొద్దిగా లేవడం మొదలెట్టింది. ఎంతైనా కుఱ్ఱవయసులో ఉన్న రేసు గుఱ్ఱం కదా.)
అక్క: నువ్విచ్చిన సుఖం వీర్యం ముందు నేనిచ్చిన సుఖం ఎంతరా. నీ గుఱ్ఱం మొడ్డ ఠక్కున నిగిడే ఉపాయం నేను చూపిస్తా (అంటూ పక్కనే ఉన్న నులక మంచం మీద రజని వెల్లికిలా పడుకుని  తమ్ముడిని వాడి సగం నిగిడిన మొడ్డని తన సళ్ళ మధ్యలో పెట్టమంది).

డు: సళ్ళు దెంగించుకుంటూ నా మొడ్డని లేపుతావా అక్కా. నువ్వు బాగా ఆరితేరిన నెరజాణవే పైకి అస్సలు కనపడవు.
(అంటూ సగం నిగిడిన తన మొడ్డని అక్క సళ్ళ మధ్యలో పెట్టాడు రాజా.అక్క ఏమి చేస్తుందో అస్సలు ఊహించలేకపోయాడు. తమ్ముడి మొడ్డ చుట్టూ తన మెళ్ళోని తాళిని చుట్టి ఆ మొడ్డని సళ్ళ మధ్యలో పెట్టుకుని ఎదురొత్తులివ్వడం మొదలెట్టింది రజని. పెళ్ళైన వాళ్ళని కొందరిని అప్పటికి దెంగాడు రాజా కాని మొగుడు  కట్టిన తాళిని తన మొడ్డకి చుట్టి ఇలాంటి తాళి దెంగుడు అనుభవం మాత్రం ఇదే మొదటిసారి రాజాకి. ఆ కిక్కుతో ఠక్కున లేచి నిగిడి నిలబడింది రాజా మొడ్డ.)
అక్క: ఆహా .. ఏమి నిగిడిందిరా నీ మొడ్డ.  తాళి సళ్ళ దెంగుడు దీనికి బాగా నచ్చినట్టుంది ఇప్పుడు తాళి పూకు దెంగుడు లో సుఖం చూద్దువు,
(అంటూ నల్లపూసల తాళిని మెడలోనుండి తీసి తమ్ముడి తమ్ముడి మొడ్డ మొదటికి చుట్టి అతడిని మంచం మీద వెల్లకిలా పడుకోబెట్టి అతడి నడుము మీద కూర్చుని వాడి మొడ్డని తన పూకులో దింపుకొని సవారి చెయ్యడం మొదలెట్టింది రజని. తాళి అతడి మొడ్డ మొదట్లో ఉన్న నాడిని నొక్కేయడం తో ఆ మొడ్డ మెత్తబడకుండా అలా నిగిడే ఉంది. అంతే కాదు తాళిలో ఉన్న నల్లపూసలు రాజాని దెంగుతున్నప్పడు రజని గొల్లిని గిలిగింతలు పెడుతూ ఆమెకి కలుగుతున్న రతి సుఖాన్ని మరింతగా పెంచాయి.
రేసు గుఱ్ఱం లాంటి తమ్ముడి మొడ్డని తన పూకుతో సవారి చేసి చేసి అలసిపోయి అతడి మీద వాలిపోయింది రజని ఎన్నో సార్లు.  కాసేపటికి తేరుకుని రంకు దెంగుడు సవారి చేస్తూ పోయింది. మొత్తానికి తన తమ్ముడి వట్టికాయల్లో ఉన్న ఆఖరి చుక్కని సైతం పిండుకుని తన పూకు నింపుకుంది ఆ గడసరి అక్క.
వీర్యమంతా ఖాళీ ఐనా తమ్ముడి మొడ్డ ఇంకా నిగిడే ఉండటం తో గుద్ద దెంగించుకుని తన గుద్దకి  కన్నెరికం చేయించుకుంది రాజా తో అతడి అక్క రజని.
రాత్రంతా నాకుడు, చీకుడు, దెంగుడు, ఎదురొత్తులు, ఛలోక్తులు, ముద్దులు మురిపాలతో సాగిపోయింది ఆ అక్కాతమ్ముళ్ళ రంకు.
తెల్లవారుతుండగా ఏమేరగనట్టు గుఱ్ఱం మీదెక్కి మెల్లిగా బయల్దేరారు. బావ రాకుముందే అక్కని ఇంట్లో దింపేసి చక్కా పోయాడు రాజా. బావకి  night shift ఉన్న వారం రోజులు అక్కకి బోరు కొట్టకుండా రాత్రంతా తన గుఱ్ఱపు సవారీ చేయించాడు రాజా. క్రమం తప్పకుండా టీకాలు తీసుకుంటే రోగాలు రానట్టే క్రమం తప్పకుండా వారం పాటు రోజు వీర్యం తో అక్క పూకుని నింపేసరికి రజని అక్క గర్భవతి అయిపోయింది. ఇంకేముంది తొమ్మిది నెలల్లో పండంటి పాప పుట్టింది. రాజా తన బావని తండ్రిని చేసి తాను మామయ్య ఐపోయాడు. మనుమరాలిని చూసి మురిసిపోయిన రాజా మేనత్త ఈ సరి మనుమడు కావాలి  మొదలెట్టింది. రంకు గుఱ్ఱపు సవారి మళ్ళీ మొదలవుతుందేమో సర్వేజనా సుఖినోభవంతు అంటే ఇదేనోచ్చ్).

ఒరేయ్ పిల్లలు, ఏంటి ర పొద్దున్నే ఈ పాడుపని అమ్మా 16

telugu sex stories boothu kathalu అల నాయనమ్మ వెళ్లిందో లేదో, ఇటు రవిగాడు చెల్లి ప్రియని వాడి రూంలోకి లాక్కెళ్లి తలుపు పెట్టేసాడు. “ఆహ్… అన్నయ్యా… మనం ఇద్దరం ఈ రూంలో దెంగుకుని ఎన్నాళ్ళయిందో కదూ…”, అని అంటున్న చెల్లిని గోడకేసి నెట్టి నడుము పిసుకుతూ చెల్లి పెదవులని మార్చి మార్చి జుర్రుకోవడం స్టార్ట్ చేసాడు. నాయనమ్మ ఇచ్చిన షాక్ కి ఇంకా వణుకుతున్న ప్రియ పెదవులని జుర్రుకుంటూ ఇద్దరు ఎంగిలి మార్చుకుంటుంటే భలే ఉంది రవిగాడికి. ఏమున్నవే చెల్లి…. అంటూ, ప్రియ టీ షర్ట్ తీసేసి, స్కర్ట్ లాగేసాడు. “ఈ చెల్లిని మిస్ అయ్యవారా అన్నయ్యా… దిగులు పడకు…. నేనొచ్చేసాగా… ఇదిగో ఈ సళ్ళు
నీ ఎంగిలికోసం తహ తహ లాడుతున్నాయి చీకు…”, అంటూ బ్రా తీసి బత్తాయి పళ్ళలాంటి సళ్ళు అన్నయ నోటికి అందించింది ప్రియ. “ఉమ్మ్.. ఉమ్మ్…. ఆహా… “, అంటూ చెల్లి లేత సళ్ళు మార్చి మార్చి చీకుతూ… గులాబీ రంగు ముచికలను చిన్నగా పంటితో కొరుకుతూ ప్రియ పాంటీ కూడా కిందకి లాగేసాడు. చిన్నపిల్లాడిలాగా సళ్ళు చీకుతున్న అన్నయ్య చొక్కా విప్పి… షార్ట్ కిందకి లాగేసింది ప్రియ… ఇక ఇద్దరూ వివస్త్రులయి… మంచం పై పడుకుని… ఒకరిని ఒకరు ప్రేమ జంటలుగా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ బోర్లుతున్నారు. “ఏంటే లంజా… సళ్ళు పిర్రలు
బాగా పెంచావు… ఎక్సమ్ రాయడానికి వెళ్ళావా లేదా ఎవడితోనైనా పిసికించుకోటానికి వెళ్ళావా…”, అంటూ చెల్లి లేత పూకుని ఉడుంపట్టు పట్టినట్టు లోతుగా నాకుతున్నాడు రవి. “చి పోరా అన్నయ్యా…. నాకెప్పుడూ జోకులే… నేను ఒంటరిగా వెళ్ళాన ఏంటి…. నాతో డాడీ ఉన్నాడు కదా…”, అని చెబుతూ అన్నయ్య పూకు నాకుతుంటే ఒక్క చేత్తో వాడి తల పూకు లోతుగా నెట్టుకుంటూ ఇంకో చేత్తో సళ్ళు పిసుకుంటుంది కసి లంజ ప్రియ.
“డాడీ అయితేనే… నీకు మగాడి స్పర్శ తగిలితే చాలు… ఎవడైనా ఒక్కటే కదా… డాడీ బాగా దెంగడా ఏంటి నాయుడుగారి ఇంట్లో…”, అని జోక్ చేసాడు. ” ఒరేయ్ అన్నయ్య నువ్విలాగా నన్ను ఇబంది పెడితే కుదరదు చెబుతున్న… నీ మడ్డ తప్ప ఇంకో మడ్డ ఎరుగను…”, అని పతిత పలుకులు పలికింది. ఇక లేచి ఒక్క పోటుతో చెల్లి పూకులో మొత్తం ఎనిమిది అంగుళాల మడ్డ దింపేసి….
టపా టాప్ లాగి లాగి దెంగుతూ…, ” మరి మోహన్ మావయ్య మడ్డ గుడిసి… పూకు గుద్ద పగలదెంగించున్నావు గా… మర్చిపోయావా…”, అంటూ కసిగా గెట్టిగా షాట్స్ వేసాడు రవి. ” ఆ… ఆ… ఆ… ఆహ్….”, అంటూ తెగ మూలుగుతున్న ప్రియ… “హ్మ్మ్…. అవునా రా అన్నయ్యా…. సారీ…. ఆ రోజు అలా జరిగిపోయింది…”, అంటూ కళ్ళుమూసుకుని సిగ్గుపడింది. అప్పుడు రవిగాడు, “అదొక్కటేనా ఏంటి…. నేను హాస్టల్ వెళ్లక ముందు…. మన పెద్దమ్మ కొడుకు…. అదే వాసు అన్నయ్య మనింటికి వచ్చినప్పుడు… మీరిద్దరూ కలిసి స్నానం చేసుకున్నారుగా…. గంటల తరబడి…. మర్చిపోయావా లంజా…”, అని మల్లి గెట్టిగా దెంగుతున్నాడు చెల్లిని.
“హ్మ్మ్… ఆహ్….. వావ్… హ్మ్మ్…. హయ్యో…. అది చిన్నప్పుడు కదరా…”, అని కవరింగ్ ఇచ్చింది ప్రియ. “వాసు అన్నయ్య అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ లో ఉన్నాడు… నువ్వేమో నైన్త్ క్లాసులో ఉన్నావు… ఎం చేశారు అని అడిగితే ఎప్పుడు చెప్పనే లేదు నాకు…. ఇప్పుడు చెప్పవే లంజా… ఎం చేసాడు వాసుగాడు నిన్ను బాత్రూమ్లో రెండు గంటలు?”, అంటూ చెల్లి కాళ్ళు లేపి చేతిలో పట్టుకుని వేస్తున్నాడు రవి షాట్స్. అలా వేసి వేసి…. దా… అని అన్నాడు. కుక్కలాగా లేచి వచ్చి…. రవి మడ్డని ఊపుతూ
చీకుతుంది ప్రియ. ఇక మొత్తం లోడ్ వీర్యం చెల్లి నోట్లోనే కార్చేసాడు. లొట్టలేసుకుని అన్నయ్య వీర్యాన్ని మింగి మల్లి మడ్డని నాకి సుబ్రాంగా చేసింది ప్రియ.
మంచం పై వాలిన రవిగాడి తొడల మధ్యలో పడుకుని మడ్డతో ఆడుకుంటున్న ప్రియ, ” అంత నువ్వే చేసావు… నీదే తప్పు రా అన్నయ్య….”, అంటూ బుంగమూతి పెట్టింది. అప్పుడు చెల్లి ముద్దుగా అందంగా కనపడింది రవికి. నేనేమి చేసానే ముద్దుల లంజా… అని అడిగాడు. “యే… నీకు గుర్తు లేదా… సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఊరికే నన్ను పొద్దున్నే బాత్రూమ్లోకి లాగుకెళ్లి మడ్డ చీకమనేవాడివి….
అది సరే… కానీ హాలిడేస్ కోసం వచ్చిన పెద్దమ్మ, వాసు అన్నయ్య ఉన్నప్పుడు అలా చేయకురా మగడా అంటే వినలేదు. వాడు మనమిద్దరం బాత్రూమ్లో దూరడం చూసి, నువ్వు లేనప్పుడు నన్ను లాక్కెళ్లాడు బాత్రూమ్లోకి”, అని చెప్పింది ప్రియ. “లాకెళ్లి దెంగడ ఏంటి, ఇంకా నీకు కన్నెరికం నా మడ్డతో అయిందనుకుంటున్న…”, అని అన్నాడు రవి. వాడి మడ్డని పైకి కిందకి ఆడిస్తూ… మధ్యలో ముద్దులు పెడుతూ…. ఎర్రగుండు ని నాలిక తో రాస్తున్న ప్రియ, “అబ్బా ఊరుకో రా బాబు…”, నా పూకులో దిగిన మొదటి మడ్డ నీదేరా…. నువ్వే నా అస్సలు మొగుడివి… చాల… అంటూ అలిగింది ప్రియ.
మరి లాకెళ్లి ఎం చేసాడో వాసుగాడు, అని అడిగాడు రవి,
గాడిద మడ్డని చెల్లి చెంపలకి చిన్నగా కొడుతూ.
“వాడు బట్టలిప్పేసి నన్ను కూడా విప్పమన్నాడు”, అని చెప్పింది ప్రియ. ” విప్పమంటే విప్పేస్తావా ఏంటి”, అని అడిగాడు రవి. “హయ్యో అన్నయ్య… నీకు తెలీదురా…. నీకుమల్లే వాడిది కూడా గాడిద మడ్డ… వాడు అలా నాముందు బట్టలిప్పేసి నించోగానే ఏదో అయిపోయింది రా…. ఎం చేయను చిన్న పిల్లని…. నీ మడ్డలాగ వాడిమొడ్డ కూడా చీకి రుచి ఎలా ఉందొ చుదమని…. వాడు అడగ్గానే బట్టలిప్పేసి అన్ని చూపెట్టేసా…”, అని సిగ్గు తో తల దించుకుని రవిగాడి వట్టలు నోట్లో తీసుకుని చీకింది. ” వాడేం చేసాడు మరి”, అని అడిగాడు రవి. ” పయినపడి ఎలాబడితే అలా ముద్దులతో చంపేశాడు…. ఎక్కడబడితే అక్కడ ముద్దు పెట్టేసి…. ఆఖరకు మడ్డ చీకమన్నాడు…. నాకూడా వాడి మడ్డ రుచి చూడాలని ఉండే కాబట్టే…. వాడికి మడ్డ చీకి పెట్టాను రా…. అదే ఫస్ట్… అదే లాస్ట్ వాసు అన్నయ్యతో”, మల్లి మేము ఎప్పుడు కలవనే లేదు
అని అభద్ధం చెప్పింది. ” అందుకే నే నిన్ను లంజా అని పిలుస్త….”, అంటూ ప్రియని 69 పోసిషన్ కి రమ్మన్నాడు రవి. ఇక ఇద్దరు 69 పోసిషన్ వేసుకున్నాక…. రవి పూకు నాకినట్టే నాకి చిన్నగా ప్రియ గుద్దబోక్కని వేలుతో గెలుకుతూ నాకడం మొదలెట్టాడు. అప్పుడు అర్ధమైంది ప్రియకి, నెక్స్ట్ రౌండ్ అన్నయ్య గుద్దలో పెట్టి దెంగుతాడు అని…. చాల రోజులకి కలిసిన అన్న చెల్లెలు చిలిపి రంకు ఆటలు ఆడుకుంటుంటే, పక్క రూంలో సుబ్బారావు పెళ్ళాం రమణిని గెట్టిగా వాటేసుకుని… ఏంటోయ్ బాగా సంతోషంగా ఉన్నావు… నేనొచ్చేసాననా లేక ఇంకా ఏమైనా…
అంటూ రమణి పెదవుల పై ముద్దు పెట్టి ఎంగిలి ముద్దు పెట్టాడు. “హయ్యో పిల్లలు బయటే ఉన్నారండి… కనీసం తలుపు కూడా పెట్టేవరకు ఆగారు మీరు…”, అంటూ డోర్ పెట్టేసింది రమణి. వెంటనే రమణిని ఎత్తుకుని, మంచంపై పారేసి… ఆమెపై ఎగిరి దూకి ముద్దులతో ముంచెత్తాడు సుబ్బారావు. “హయ్యో ఏంటి అండి ఈ హుషారు… కుర్రాడిలా ఆ ఊపు ఏంటో మీకు ఉన్నట్టుండి….”, అని అడిగింది రమణి. “అందమైన పెళ్ళని దెంగటానికి హుషారుగా ఉండకపోతే ఇంకేలాగ ఉంటారొయి…”, అంటూ రమణి చీర లాగి లంగా లేపి…. ఆమె జాకెట్టు బ్రా విప్పేలోపు సుబ్బారావు కుడా ప్యాంటు షర్ట్ విప్పేసి ఇక తగులుకున్నాడు పెళ్ళాన్ని. ప్రియ పోలికలు రమణికి చాల దెగ్గిరగా ఉండటంతో కూతురిని దెంగుతున్నట్టుగా అనిపించి రెట్టింపు కసితో పెళ్ళాన్ని దెంగి దెంగి… బాగా కారిపించాడు రమణికి. అలాగే రమణి కూడా… వారం నుండి మాంచి ఫార్మ్ లో ఉంది కాబట్టి తెగ మూలుగుతూ….
మొగుడి ముందు సిగ్గులేకుండా ఎగిరి ఎగిరి దెంగించుకుంది. పెళ్ళాం ఏంటి ఎప్పుడు లేనంత ఉత్సాహంగా హుషారుగా దెంగించుకుంటుంది అని అవ్వాకయ్యాడు సుబ్బారావు. పెళ్ళైన కొత్తలో తప్ప మల్లి ఎప్పుడు ఇంత కసిగా దెంగని మొగుడి వైఖరిపై చాల ఆశ్చర్యపోయింది రమణి. ఇక ముద్దులు పెట్టుకుంటూ కొత్తజంట లాగా బాగా కులికారు ఇద్దరు. కూతురిని దెంగిన సుబ్బారావు, కొడుకుతో పడుకున్న రమణి ఇద్దరూ రెట్టింపు ఉత్సాహంతో కామ కేళిలో తేలిపోయారు. బాగా దెంగుకున్నాక ఒకరిపై ఒకరు వాలి చెమట ఆరబెట్టుకుంటున్నరు మొగుడు పెళ్ళాం.
అటు రవిగాడు, చెల్లి గుద్ద బొక్క నాకి… వేళ్ళతో బాగా గెలికి, ప్రియని ఒంగోబెట్టి, చిన్నగా మడ్డ చెల్లి గుద్దలో పెడుతూ మొత్తానికి స్మూత్ గా ప్రియ గుద్ద దెంగటం స్టార్ట్ చేసాడు. “ఇస్… అబ్బా…. ఇస్…. అమ్మా…. అబ్బా…. అన్నయ్య…. నెప్పిగా ఉంది రా…. ఉఫ్….. ఆవూ….. అఔచ్….. ఆహా….”, అంటూ ప్రియ మూల్గుతూ ఉంటె…. వెనక నుండి కసిగా దెంగుతూ… అద్దంలో చూసుకుంటూ చెల్లిని డాగీ స్టైల్ లో రోపుతున్నాడు రవి. పెద్దమ్మ కొడుకు చెల్లి ప్రియని రుచి చూసి మడ్డ చీకించుకున్నాడు అని తెలిసి, వాసుగాడిపై కోపంతో కనికరం లేకుండా పూకు దెంగినట్టూ ప్రియ గుద్ద దెంగుతున్నాడు రవిగాడు. చెల్లి పెట్టె అరుపులు బయట రాకుండా నోటికి ఒక్క గుడ్డముక్క పెట్టి కొరకమని వెనక నుండి ఇంజిన్ పిస్టన్ లాగా కస కసా దెంగి పారేసాడు
ప్రియ గుద్దని. రెండో రౌండ్ కాబట్టి అస్సలు ముగించే ప్రసక్తి లేనట్టు 20 నిముషాలు చెల్లి గుద్ద దేన్గుతూనే ఉన్నాడు. “ఒరేయ్…. అన్నయ్య… నువ్విలాగా ఇంకో 5 నిముషాలు రోపితే చచ్చిపోతానేమోర…. కాస్త మెల్లిగ దెంగరా బాబు…. బొక్క చినిగిపోయేలాగా అంత పగెంటి నా మీద”, అంటూ మూలిగింది ప్రియ. అయిపోయిందిలే టెన్షన్ పడకు అంటూ మొత్తం వీర్యం గుద్దలో కార్చి…. మల్లి ఆ వీర్యాన్ని ప్రియ గుద్ద నుండి చేతి దోసిట పట్టుకుని మల్లి ప్రియ నోట్లో ఒక్కోచుక్క పోసాడు. చుక్కలు మొహంపై వాలుతుంటే ఆవురు ఆవురు మంటూ నాకేస్తోంది ప్రియ. ఇక రవి రెండు చేతి వేళ్ళని సుబరంగా నాకి…. రవి మడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని దాన్ని కుడా సుబరంగా నాకి క్లీన్ చేసింది.

ఇటు పెళ్ళాన్ని బాగా దెంగి చిన్నగా కునుకుతీస్తున్న సుబ్బారావుని చూసి, నా మొగుడులో కూడా ఇంకా కసి బాగానే ఉంది అనమాట అనుకుంటూ… మంచం పై నుండి లేచి వెళ్లి, బాత్రూమ్లో త్వరగా స్నానం చేసుకుని వచ్చింది రమణి. వచ్చి టవల్తో వొళ్ళు తుడుచుకుంటూ అద్దంలో తనని తానూ చూసుకుంటూ… ఆ అందానికి మనసులో మురిసిపోతూ ఉంటె…. కళ్లప్పగించి చూస్తున్నాడు సుబ్బారావు. అది గమనించిన రమణి ఒక్కసారి షాక్ అయింది. “బాబోయ్… మీరు ఎప్పుడు లేచారు… పడుకున్నారు అనుకుంటున్నా…”, అని చెప్పింది. ఏంటి మేడంగారు బాగా ఊపులో ఉన్నారు… నాకు కాంపిటీషన్ ఎవడైనా వచ్చాడా ఏంటి… నా పెళ్ళాన్ని ఎవడైనా చూస్తే చంపేస్తా… అంటూ జోక్ చేసాడు. “ఊరుకోండి మీ జోకులు. కాపలాకి కొడుకుని
పెట్టివెళ్లారు కదా… ఇంకెవడు చూస్తారు నన్ను… “, అంటూ బీరువాలో ఏ చీర కట్టుకోవాలో చూస్తుంది రమణి. “వాడు చూడక పోతే చాలు “, అని అన్నాడు సుబ్బారావు. మీకు అస్సలు సిగ్గన్నదే లేదు కదూ… ఎవరైనా కొడుకు పెళ్ళానికి మధ్య అనుమాన పడతారా?, మీరు జోకులు వేసుకోండి, నేను రెడీ అవ్వాలి… రెండు గంటల్లో ట్రైన్ ఉంది”, అంటూ బీరువనుండి ఒక్క నల్ల రంగు ఉన్న సెక్సీ పల్చటి పార్టీచీర తీసికట్టుకుంది. ఇక ఆ చీరకు జాకెట్టే బ్రాలాగా ఉంది ఇంకా వేరే బ్రా వేసుకునే అవసరం లేదు. ఆ చీరలో చూస్తేనే మడ్డలేచిపోయి కారిపోయేలాగా ఉంది రమణి. దానికి తోడు మాచింగ్ కమ్మలు…. కళ్ళకి కాటుక… మేకప్ వేసుకొని సుబ్బారావు ముందు నిల్చుంది.
రమణిని అలా బ్లాక్ సారీ లో చుసిన సుబ్బారావు… “ఏమోయ్… ఏంటే ఈ అవతారం.చ, అని గుటకలు మింగాడు.

ఏమైంది అండి… చీర బాగోలేదా అంటూ అమాయకంగా అడిగింది రమణి.అది కాదోయి…. మరి… తీర్థయాత్రలకు ఎవరైనా ఇలాగ తయారవుతార? బాగోదేమో అని.. అంటూ గుటకలు మింగాడు. “హయ్యో మరి ఉతికి ఇస్తారు చేసిన చీరలు ఒక్కటికూడా లేవు. ఇప్పుడు అవ్వన్నీ చేస్తే ట్రైన్ మిస్ అయిపోతాం అండి”, అని చెప్పింది రమణి. “అది కాదోయ్ పోనీ…. “, అంటూ సుబ్బారావు ఏదో చెప్పేలోపు… రమణి అందుకుని…. ” నేనెల్లడం మీకు ఇష్టం లేదనుకుంటా…., ఇక్కడే ఉండిపోనా”, అని నటిస్తూ అడిగింది.
రెండు వారలు కూతురిని ఇంట్లో పెట్టుకుని హాయిగా పెళ్ళని దెంగినట్టూ దెంగచ్చు అని అనుకున్న ప్లాన్ ఎక్కడ పాడు అవుతుందో అని… ” హయ్యో… ఫ్రీగా పిలుస్తే వెల్లలోయ్… కానీ ఈ చీర…”, అంటూ నాసికాడు సుబ్బారావు.
“హయ్యో ఈ చీరలో మరి సెక్సీగా ఉన్నానని మీ దిగులా ఏంటి ?”, అని అడిగింది రమణి. “హ్మ్మ్ మరి… ఆవునేయి”, అన్నాడు సుబ్బారావు. “మీతో వెళ్లేప్పుడు కూడా
ఈ చీర కట్టుకోవద్దు అంటారు… పోనీ కనీసం ఇప్పుడైనా కట్టుకోనివ్వండి… ఎలాగూ రవిగాడు నా పక్కకి ఉంటాడు కాపలాగా…. పైగా వెళ్ళేది తీర్ధ యాత్రకు… ట్రైన్లో అందరూ ముసలాళ్ళు సాధువులు ఉంటారు. కంగారు పడకండి”, అంటూ సుబ్బారావుని ఎర్రిపప్పను చేసింది.పెళ్ళాం ఏంటి అనుష్క లాగా ఇంత సెక్సీగా కనపడుతుంది ఈ చీరలో ఈ మేకప్ లో… అని మనసులో అనుకుంటూ…. ” ఏమోయ్…. జాగ్రత్తగా వెళ్ళిరండి… నన్ను ప్లాట్ఫారం వరకు రమ్మంటావా?”, అని అడిగాడు. అప్పుడు రమణి, “ఎందుకండీ… నేను మా అక్క వద్దకు ప్రతి సారి ట్రైన్లోనే కదా వెళ్ళేది. అలాగే వెళ్తా… అప్పుడు మీరేమైనా వచ్చేవార?”, అని మల్లి అమాయకంగా అడిగింది.
“వామ్మో… పెళ్ళాం ముదిరి పోయింది… త్వరగా పంపించేస్తే కూతురిని దెంగచ్చు”, అనుకుంటూ…. సరే సరే… రవిగాడికి కూడా జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పు… నేను పాడుకుంటున్న….”, అని అన్నాడు సుబ్బారావు. “ ఏవండీ… ఆగండి…”, అంటూ… సుబ్బారావు కాళ్ళకి దండంపెట్టి…, “నన్ను ఆశీర్వదించండి…, అందరం బాగుండాలని మొక్కుకుని వస్తా”, అంటూ కొంటెగా నవ్వుతు రూమ్ బయటకి వెళ్ళబోతూ అటు తిరుగుతుంటే, రమణి వీపు మొత్తం ఎక్సపోజ్ చేస్తున్న జాకెట్టు చూసి… మడ్డ పిసుకుంటు పడుకున్నాడు సుబ్బారావు.

ఒరేయ్ పిల్లలు, ఏంటి ర పొద్దున్నే ఈ పాడుపని అమ్మా 15

telugu sex stories boothu kathalu ఇటు ఇంట్లో రవి రమణిల పరిస్థితి ఇలా ఉంటె… అటు ఊర్లో సుబ్బారావు ప్రియలు ఎం చేస్తున్నారో చూదాం…
***
నాయుడు ఇంట్లో పెళ్లి అనే వార్త అందరికి తెలిసే సరికి ఇల్లంతా బంధువులతో హడావుడిగా ఉంది. మొన్నటి రాత్రి ప్రియ సుబ్బారావుకి శోభనం గదిలా ఉన్న గదిలో ఇప్పుడు రెండు బంధువుల కుటుంబాలు బస చేశారు. వాళ్ళకి ఇద్దరు ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు. వాళ్ళతో పాటే గోలలో మూలకి చాపేసుకుని పడుకున్నారు తండ్రి కూతురు. పాపం ఈ గోలలో ఒకరిని ఒకరు ముట్టుకోను కూడా లేరు. పొద్దున్న అయ్యే సరికి మరింత బలగం ఇంట్లో చేరారు. మొత్తం ఒక్క యాబయి మంది ఇంట్లో తిరుగుతూ… మగాళ్లు ఆడాళ్ళు ముసలాళ్ళు చిన్న పిల్లలు సందడి సందడి గా ఉంది ఇల్లంతా…
పొద్దున్నే లేచిన సుబ్బారావు ప్రియని నిద్రలేపి…. హే బేబీ… లేవమ్మా…. ఈ రోజు నీకు పాలిటెక్నిక్ ఎక్సమ్ ఉంది అని లేపాడు. ప్రియ వొళ్ళు ఇరుస్తూ అందంగా ముద్దు ముద్దుగా నయిటిలో సెక్సీగా కనపడుతు అలా లేవగానే, పొంగుతున్న సళ్ళని కొరికి, దొండపండులాంటి ప్రియ లేతపెదవులని జుర్రుకోవాలని బాగా మూడ్ వొచింది సుబ్బారావుకి. డాడీ కళ్ళలో కామం కొట్టొచ్చినట్టు కనపడుతుండడం గమనించిన ప్రియ, రూంలో జనం చూడకుండా… దుప్పట్లో చేయిపెట్టి… సుబ్బారావుకి పొద్దున్నే
లేచిన మడ్డను పట్టుకు పిసుకుతూ… “హ్మ్మ్… డాడీ… ఒక్క రౌండ్ వేసుకోనిదే నేను ఎక్సమ్ రాయలేను డాడీ…, అన్ని పిచ్చి ఆలోచనలు వచ్చి ఏమి రాయకుండానే వస్తాను”, అంటూ కింద పెదవు కొరుకుతూ చెప్పింది. సుబ్బారావు రూంలో ఉన్న అరడజేను జనం ఎవరైనా చూస్తారేమో అనే భయంతో ప్రియ చేయి పక్కకు నెట్టి… కైపుగా… “నాకూడా నువ్వు కావాలి బంగారు…. కానీ ఎలా కుదురుతుందో? “, అని చుట్టూ జనం ఉన్నారని సైగ చేసి గుర్తు చేసాడు. “హ్మ్మ్…. పోనీ కనీసం నేను బాత్రూమ్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరు చూడకుండా వచ్చేయండి డాడీ ప్లీజ్….”, అంటూ….
ఎవరు చూడకుండా…. సుబ్బారావుకి మాత్రమే కనపడేట్టు జరిగి, నయిటి జిప్ తీసి, ఎడమ సన్ను బయట తీసి పిసుకుంటూ ముచికలను నిలుపుకుని, పెదవులతో ముదిచినట్టు సైగ చేసి… కన్ను కొట్టి…. వెళ్లి బాత్రూమ్లో దూరింది ప్రియ… మెల్లిగా ప్రియ వెనకాలే వెళ్లి … డోర్ దెగ్గిర వెయిట్ చేస్తునట్టు ఆక్ట్ చేస్తుంటే, డోర్ తీసి డాడీ చొక్క పట్టుకుని లోపలికి లాక్కుంది ప్రియ. ఎవరు చూడకుండా బాత్రూం డోర్ పెట్టేసుకున్నారు ఇద్దరూ…
***
ఇటు ఇంట్లో రవి, అమ్మ రమణి ముగ్గేస్తుంటే వెళ్లి నిల్చుని చూస్తూ… ” అమ్మా… మరి గోవా సంగతి ఏమంటావు, ఈ రోజు రాత్రే ప్రయాణం…. నా ఫ్రెండ్స్ మెస్సేజుల మీద మెస్సేజులు, నాన్ స్టాప్ కాల్స్ చేస్తున్నారు”, అని అన్నాడు. దానికి రమణి, ” రాత్ర నీ కడ్డీ ఆశ చూపెట్టి నాతో ఒప్పించావు… తరువాత చూసుకోవచ్చులే అనుకుని సరే అన్నాను… ఈ రోజే రాత్రి ప్రయాణం అంటే ఎలాగ ర కన్నా… మీ డాడీ ని అడిగొద్దు?”, అని చెప్పింది. “నువ్వడిగితే డాడీ కాదనడు అమ్మ… పైగా ఎవరికీ ఏమి చెప్పి ఒప్పించాలో నీకు బాగా తెలుసు”, అని అన్నాడు రవి. “అలా ఏమి కాదు… కానీ…. హైద్రాబాదులో నా సొంత అక్క శ్యామల ఇంకా దాని స్నేహితుల వెంట… నీ నయనమ్మలాగా తీర్ధయాత్రలకి ఫ్రీగా పైసా ఖర్చు లేకుండా వెళతానంటే ఒప్పుకుంటాడేమో అని అనుమానం. నాకోసం మా అక్క ఎదురు ప్రశ్నలేమి వేయకుండా ఆ చిన్న అబద్ధం చెప్పమంటే చెప్పేస్తుంది”, అని అంటూ మొక్కలకు నీళ్లు పోస్తుంది రమణి.
అప్పుడు రవి, “అమ్మ, నువ్వు సూపర్.., డాడీ ని అడిగే ముందు పెద్దమ్మకి ఈ విషయం చెప్పాలి, ఇప్పుడే శ్యామల పెద్దమ్మకి కాల్ చేస్తా ఉండు”, అని వాడి మొబైల్ లో శ్యామల పెద్దమ్మకి కాల్ చేసాడు. కాల్ ఎవరు ఎత్తలేదు. అప్పుడు రమణి, “మా అక్క కొడుకు వాసుగాడికి కాల్ చెయ్యరా… వాడిప్పుడు ఇంట్లోనే ఉండి ఉంటాడు…”, అని చెప్పింది. “అబ్బా… వాడంటే నాకు చిరాకు… వాడు పుట్టింది గుంటూరు… కానీ ఏదో పెద్ద హైద్రాబాదు వాడిదే అన్నట్టు బిల్డ్ అప్ ఇస్తాడు..”, అని చెప్పి… “నేను కాల్ చేసి స్పీకర్లో పెడతా… నువ్వే మాట్లాడు”, అని వాసుగాడికి కాల్ చేసాడు రవి.
“ఆ రవి… ఎంట్రోయ్ ఇన్నాళ్లకు కాల్ చేసావు…. నీ అన్నయ్య ఇన్నాళ్లకు గుర్తొచ్చాడా ఏంటి”, అని అంటూ ఫోన్ ఎత్తాడు వాసు. రవిగాడు ఒక్క మాటకూడా మాట్లాడకుండా అమ్మని మాట్లాడమని సైగ చేసాడు. “ఆ వాసు… నేను రా నీ చిన్నమ్మ రమణిని…. బాగున్నవార కన్నా… “, అంటూ ప్రేమగా పలకరించింది. అప్పుడు వాసుగాడు, “ఆ చిన్నమ్మా…. బాగున్నావా….”, అని ఆప్యాయంగా అడిగాడు. ” బనే ఉన్నారా కన్నా”, అని చెప్పింది రమణి. నిన్ను చూడాలని ఉంది చిన్నమ్మా…. అని మరి ప్రేమగా అడిగాడు వాసు. గొంతు సరి చేసుకుంటూ…. “రవి ఫోన్ నుండి కాల్ చేస్తున్న… స్పీకర్ లో పక్కకి రవి కూడా ఉన్నాడు… మాట్లాడతావా”, అని అడిగింది. రవికి ఏదో తేడా కొట్టింది వీళిద్దరి ప్రేమ చూసి. సరేలే పోనీ అనుకుని ఫోన్ తీసుకుని, “ఆ వాసు అన్నయ్య బాగున్నావా రా “, అని అన్నాడు రవి.
“ఎరా రవి… కలిసి రెండేళ్లు అవుతుంది… నువ్వు హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు మీ ఇంట్లో అందరిని రేగులర్గా వచ్చి కలిసేవాడిని… హాస్టల్ నుండి వచ్చాక కలవలేదు సరే ఒక్క ఫోన్ కాల్ చెయ్యాలని అనిపియ్యలేదా ఏంటి “, అని క్లాస్ పీకుతున్నాడు వాసు. “అంటే ఇప్పుడు నీకు పెళ్లి అయిపోయింది కదా… బిజీ ఉంటావేమో అని చెయ్యలేదు అన్నయ్య…”, అని అన్నాడు రవి. “పెళ్ళైతే ఏంటిరో… మనం చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ లాగా తిరిగేవాళ్ళం. మర్చిపోయావా…”, అని అడిగాడు వాసు. ” నేనొచ్చి రెండు వారలు కూడా కాలేదు ర వాసు అన్నయ్య, అమ్మ పెద్దమ్మతో మాట్లాడాలంటా… ఫోన్ పెద్దమ్మకిస్తావా”,
అని అడిగాడు. “ఆ సరే”, అంటూ ఫోన్ శ్యామలకి ఇచ్చాడు వాసు. ఇటు ఫోన్ అందుకున్న రమణి, ” అక్కా ఒక్క చిన్న మాట సహాయం కావాలె ……….”, అంటూ తీర్ధయాత్ర కట్టుకథ చెప్పి… ఒక వేళా రమణి మొగుడు సుబ్బారావు అడిగితే ఆ కట్టుకథ చెప్పమని అడిగింది. అనుకున్నట్టే ఎదురు ప్రశ్న వేయకుండా సరే అన్నది రమణి ముద్దుల అక్క శ్యామల. ఇక వెంటనే తీర్థయాత్రలకు (గోవా టూర్) పర్మిషన్ కోసం సుబ్బారావుకి ఫోన్ కొట్టింది రమణి.
అటు ఊర్లో కూతురు ప్రియని బాత్రూమ్లో ఒంగోబెట్టి కసా కసా దెంగి, నోట్లో కార్చేసి… మల్లి మడ్డ చీకించుకుంటున్న టైములో ఫోన్ వచ్చింది సుబ్బారావుకి. ” ఆ ఏమోయి… ఏంటి సంగతి… అంత ఓకే నా?, రవిగాడు మల్లి ఏదైనా చిల్లర పని చేశాడా?”, అంటూ కూతురితో మడ్డ చీకించుకుంటూ బాత్రూమ్లో ఫోన్ ఎత్తాడు సుబ్బారావు. “ఏమండి… బాగున్నారా… ఇక్కడ అంత బాగానే ఉంది…. రవి కూడా పద్దతిగా ఉంటున్నాడు… కానీ ఇందాకే మా అక్క శ్యామల ఫోన్ చేసి…. “, వాళ్ళు తీర్థయాత్రలకు వెళ్తున్నారని చెప్పింది. అప్పుడు సుబ్బారావు, ” ఆ వెళ్తే…. హుండీలో వేయడానికి డబ్బులు అడిగిందా ? నయాపైసా ఇవ్వమని చెప్పు…
మొన్నే కదా నా తల్లి వెళ్లి వొచింది… దానితో హుండీలో డబ్బులు, పూజలు చేయించామని చెప్పు”, అని అన్నాడు. ” అబ్బా ఆగండి… వాళ్ళకి ట్రైన్లో రెండు సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయంట, నన్ను రవిని ఫ్రీగా తీసుకెళతాం అంటున్నారు… వెళ్ళమంటారా ??”, అని ప్రేమగా అడిగింది. ” ఫ్రీగానా!!!!!!!! ఎన్ని రోజులకోయి”, అని అడిగాడు సుబ్బారావు. “మరి…. రెండు వారలండి…., ఎలాగూ మీ అమ్మ తిరిగి వచ్చింది… నువ్వు ప్రియ ఇంటికి వచ్చాక వంట వార్పు ఆమె చూసుకుంటుంది…, ఏమంటారు…”, అని అడిగింది.
అటు ప్రియ డాడీ మడ్డని ఐస్ క్రీం తిన్నట్టు నాకి నాకి…. ఎర్రగుండుని జుర్రి పెడుతూ ఆబగా చీకుతుంది… అప్పుడు ఉన్నట్టుండి సుబ్బారావుకి రెండు వారలు కూతురితో గడపచ్చు అని తెలిసే సరికి ఆపుకోలేక…. “ఫ్రీగా తీసుకెళతాం అంటే ఇంకా ఆలోచించడం ఏంటోయ్…, సరదాగా వెళ్లి రండి…”, అంటూ పర్మిషన్ ఇచ్చి… నీళ్ళల్లో తడిసిన కూతురు ప్రియని లాగి గెట్టిగా ముద్దుపెట్టి…. పుక్జ్ గెలుకుతూ…. సళ్ళు చీకి… ప్రియని బాత్రూం గోడకి నిలబెట్టి…. సుబ్బారావు మోకాళ్లపై కూర్చొని కూతురి లేటపుకు నాకు జుర్రుకోవట మొదలెట్టాడు… “ఐస్ అబ్బా… డాడీ…. హ్మ్మ్….”, అంటూ మూలిగింది ప్రియ. ఇక నెక్స్ట్
ప్రియని అలాగే గోడకి నిలబెట్టి, ఆమె ఎడమ కాలు పైకి లేపి పట్టుకుని, లావుగా ఉన్న సుబ్బారావు గాడిద మడ్డని ప్రియ లేత పూకులో పెట్టి టాప్ టాప్ అని నిల్చోబెట్టి మరి దెంగటం మొదలెట్టాడు. అలా ఒక్క పదినిమిషాలు దెంగుకుని, కూతురిని వొడిలో ఎత్తుకుని మరి కిందనుండి చిట్టి పుకుని పచ్చడి పచ్చడి చేసాడు. తెగ మూలుగుతూ డాడీ తో దెంగించుకుంది ప్రియ. బాగా దెంగుకుని రెండో రౌండ్ వీర్యం కూతురి కుతిలో నింపేసాడు సుబ్బారావు. ఎంచక్కా స్నానం చేసుకుని ప్రియని ఎక్సమ్ రాయడానికి తీసుకెళ్లాడు సుబ్బారావు.
***
ఇటు ఇంట్లో పర్మిషన్ దొరికింది అని రమణి రవికి చెప్పగానే… ఎగిరి గెంతేసి… ” హే…. “, అంటూ అరుస్తూ రమణిని హద్దుకుని… పిర్రలు పిసుకుతూ… లేపి ఒక్క రౌండ్ తిప్పి… గెట్టిగా పెదవులపై ముద్దిచ్చాడు రవి. ” ఒరేయ్ నాయనమ్మ చూస్తే చస్తాం”, అని రమణి అంటుండగానే, ఏంటి సంబరాలు అంటూ ఎంట్రీ ఇచ్చింది నాయనమ్మ. అప్పుద్ చిరాకు వచ్చిన రవిగాడు… ” అమ్మ చెవిలో… అమ్మా…. మనం గోవా వెళ్లాల్సిందే…. ఈ నయనమ్మతో నేను వేగలేక పోతున్న..”, అని అనగానే ఇద్దరు నవ్వుకున్నారు.
కోడలు మనవడు తీర్థ యాత్రలకు వెళ్తున్నారని తెలిసిన నాయనమ్మ అవాక్కయింది.అటు ఊర్లో ఎక్సమ్ ముగిసిన వెంటనే సరాసరి బ్యాగ్లు పట్టుకుని ఇంటికి బస్సులో బయలుదేరారు సుబ్బారావు ప్రియలు. మధ్యాహ్నం బస్సు పట్టుకోవడంతో చాల రద్దీగా చుట్టూ జనం ఉన్న బస్సు దొరికింది. ఇద్దరికి సీట్ దొరికినప్పటికీ అందరి కళ్ళు అందమైన లేత సుందరి ప్రియ పై ఉండటంతో పెద్దగా ఏమి చేసుకునే ఆవేశం దొరకలేదు తండ్రి కూతురికి.
నాయన్నమ్మ తీర్థయాత్ర ఖర్చు బాగానే అయింది, అట్లాంటిది ఇప్పుడు కొడుకు కోడలు కలిసి ఫ్రీగా టూర్ వెళ్ళ్తున్నారంటే ఎక్కడ తనకైన ఖర్చు గుర్తుచేస్తారేమో అనే భయంతో కాస్త గమ్మున ఉంటుంది నాయనమ్మ.
ఇక సాయంత్రం రమణి టూర్ కోసం లగేజ్ సర్దుతుంటే, మంచం పైనున్న అమ్మ పెట్టెలో నిండిపోయిన చీరలని చూసిన రవి, చిలిపి నవ్వు నవ్వుతు…, “హయ్యో పిచ్చి మమ్మీ…. ఏంటి ఇన్ని చీరలు పెట్టుకున్నావు… నిన్ను గోవాలో అస్సలు బట్టలు వేసుకొనిస్తారనుకుంటున్నావా ఏంటి…”, అని అంటూ ఆమెని వెనక నుండి పట్టుకుని హద్దుకున్నాడు. అమ్మని అలా గెట్టిగా హద్దుకునేసరికి మడ్డ నిగిడి ఆమె పిర్రలని గుచ్చుతుంది. కొడుకు ముందు మెల్లిగా ఓపెన్ అవుతున్న రమణి, ” ఇది మరి బాగుంది…. కనీసం ట్రైన్ ఎక్కేప్పుడు, హోటల్లోకి వెళ్లేప్పుడు… బయట తినడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా, బట్టలు లేకుండా తిప్పుతారా ఏంటి నన్ను….”, అంటూ కొడుకుకి చిలిపి సమాధానం చెబుతూనే, ఆమె మాటలకి తనకే సమ్మగా
అనిపించి పూకులో అలజడి మొదలయింది రమణికి. అమ్మ భలే ముదురు అని మెల్లిగా అర్ధం చేసుకుంటున్న రవి, నేనేమి తక్కువ కాదన్నట్లు…, ” ఆ పనులకి నీకోసం బికినీ షాపింగ్ ప్లాన్ చేసాము లే అమ్మా….”, అంటూ రమణిని చూసి కన్నుకొట్టాడు రవి. “ఏమోరా కన్నా… నీ పై భరోసా తో వస్తున్న…. ఆ అరడజేను బ్యాచ్ ఇంకా నువ్వు కలిసి నన్నేమి చేస్తారో చేసుకోండి ఈ రెండు వారలు కానీ బతికి బయటపడేలా చేయండి… నేను చూసుకోడానికి కొడుకుతో పాటు మొగుడు కూతురు గల ఆడదాన్ని…”, అంటూ సెంటిమెంట్ కొట్టింది. రమణి అల అనిందో లేదో, “ఏమోయ్… ఎక్కడున్నారు ఇంట్లో అందరూ….”, అంటూ ఎంట్రీ ఇచ్చేసారు… సుబ్బారావు ప్రియలు. అది విన్న రవి, “అదిగో… నీ మొగుడికి నూరేళ్లు…”, అంటూ ప్రియని చూడాలని పరిగెత్తుకుని వెళ్ళాడు రవిగాడు.
“హాయ్ నాన్న… హాయ్ ప్రియ… ఎలా జరిగింది ప్రయాణం… హే ప్రియా…..”, అంటూ పలకరించాడు. అప్పుడే బయటకొచ్చిన నాయనమ్మ, “ఆ… వచ్చారా తండ్రి కూతురు… ప్రయాణం బాగా జారిందా…”, అంటూ పలకరించింది. వాళ్ళని చూసిన సుబ్బారావు… ”
ఆ ప్రయాణం బాగానే జరిగింది…. ఎరా రవి… అమ్మ ఎక్కడ… ఎప్పుడు మీ ప్రయాణం… “, అని అడిగాడు. సుబ్బారావు వెనకే సళ్ళ షాపు కనపడేలా టైట్ టీ షర్ట్ ఇంకా ఎత్తు పిర్రలు స్పష్టంగా తెలిసేలాంటి స్కర్ట్ వేసుకుని కైపుగా చూస్తున్న అందమైన చెల్లి ప్రియని కొర్రుక్కు తినేలాగా చూస్తున్న రవిగాడు ఒక్కసారి తేరుకుని… “ఆ నాన్న… అది ఇంకో మూడు గంటల్లో ట్రైన్ ఎక్కాలి…, అమ్మ బెడ్డురూంలో బట్టలు సర్దుతుంది”, అని అన్నాడు. ప్రియ కూడా అన్నయ్య కళ్ళలో కామం, వాడి షార్ట్ లో లెగిసిన మడ్డ గమనించి మత్తుగా చూసింది రవిని. చాల రోజులకి కలిసిన లవర్స్ లాగా చూసుకుంటున్నారు ఒకరిని ఒకరు. అంతలో హాల్లోకి వచ్చిన రమణి, “ఏవండీ… బాగున్నారా

.. బాగా చిక్కిపోయినట్టున్నారు”, అని పలకరించింది. అప్పుడు రవిగాడు…, “నాన్న చిక్కిపోయాడు… ఇది మాత్రం బాగా బలిసింది…”, అంటూ ప్రియని జోక్ చేసాడు. “ఒరేయ్ అన్నయ్య… ఎక్సమ్ ఎలా రాసావో అడిగేది లేదు కానీ… జోక్ చేయడం మాత్రం వచ్చు…”, అంటూ సెటైర్ వేసింది. ఎందుకో రమణి బాగా హాట్గా కనిపించేసరికి మూడ్ లోకి వచ్చిన సుబ్బారావు, “ఇక మొదలెట్టారు మీ గోల…”, అంటూ రవి ప్రియకి ఒక్క చురక పెట్టి… “ఏమోయ్… ప్రయాణంలో వొళ్ళు హూనం అయిపొయింది… మీరు ట్రైన్ ఎక్కే లోపు కాస్త నా నడుముకి కాస్త మర్దన చేసి పెట్టు..”, అంటూ పెళ్ళాన్ని పట్టుకుని రూంలోకి దూరాడు సుబ్బారావు.
కొడుకు కోడలు రూంలోకి దూరడం చూసి సిగ్గుపడుతూ చూస్తూ నిల్చున్న నాయనమ్మ వెనకల… ప్రేమగా కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూసుకున్నారు అన్నా చెల్లెల్లు. ఇక ఆమెకి తెలీకుండా… రవిగడు చెల్లి ప్రియని గెట్టిగా లాగి హద్దుకుని ప్రియ స్కర్ట్ కింద చేయేసి, చెల్లెలి పిర్రలని గెట్టిగా పిసికి…
. దొండపండు లాగా లావుగా ఉన్న ప్రియ కింది పెదవిని జుర్రుకుని చీకి…. పెదవులతో గెట్టి ఎంగిలి ముద్దొకటి పెట్టేసాడు. క్షణాల్లో కస్సెక్కిపోయిన కూడా, వెంటనే ఉల్లికి పడిన ప్రియ, “ఒరేయ్ అన్నయ్య… నాయనమ్మా…”, అంటూ కంగారు పడింది. “నాయన్నమ్మ అయితే ఏంటంటా…. ఊరికే పానకంలో పుడకలాగా తరయింది ఇది ఇంటికొచ్చినప్పటి నుండి”, అని అంటూ, వాడి నిగిడిన గాడిద మడ్డని చెల్లి పూకుకి స్కర్ట్ పైనుండే గుచ్చుతూ కసిగా ముద్దు పెట్టాడు. ఆరు అడుగుల దూరంలో ఉన్న నాయనమ్మ వెనకాల అన్నయ్య ఇలా అందాలు దోచేసుకుంటుంటే,
ఇంకా కంగారులో ఉన్న ప్రియ, అన్నయ్య రవి మడ్డని గెట్టిగా పిసికి…, “అబ్బా… ఎంత గెట్టిగా ఉందొ రా అన్నయ్య నీ ఇనప కడ్డీ”, అంటూ మత్తుగా మూల్గుతూ…. పక్కనే ఉన్న రూంలో దూరుదాం అన్నట్టు మత్తు కళ్ళతో సైగ చేసింది. చెల్లిని కొర్రుక్కుని తినేసే లాగా కసిగా చూస్తూ, “నీకోసమే రెడీగా ఉంది నా ఇనప కడ్డీ… హ్మ్మ్ పదా…”, ఇంకెందుకు ఆలస్యం అన్నట్టు సైగ చేసి చెల్లి చెయ్యి పట్టుకుని రూంలోకి లాగుకెళ్తుంటే… శోభనం గదిలోకి వెళ్తున్నట్టు సిగ్గుతో తలదించుకుని పద్దతిగా అన్నయ్య వెంటే వెళ్తుంది ప్రియ.
రూంలోకి అడుగుపెడుతుండగా, వాళ్ళని కరెక్ట్ టైములో చూసింది నాయన్నమ్మ…. “ఒరేయ్ ఒరేయ్… ఎందుకురా చెల్లిని ఆలా రూంలోకి లాక్కెళ్తున్నావు… పాపం అది అస్సలే ప్రయాణం చేసి అలిసిపోయినట్టుంది…?”, అని ప్రశ్నించింది. గుద్దలో కాలిన రవిగాడు, కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుని, “అబ్బా నాయనమ్మ…. ఎగ్జామ్స్ లో నేను ఒకటి చెబితే ఇది ఇంకోటి రాసొచ్చింది… పైగా అదే కరెక్టు అన్నట్లు మాట్లాడుతుంది, అందుకే ఇప్పుడే పుస్తకంలో చూపెట్టి…. అలాగే ఇంకెమ్మన తప్పులు చేసిందో చూదాం అని పట్టుకెళ్తున్న..”, ఏంటి నీ గోల అని అడిగాడు. ” ఆహా… అన్నా చెల్లెల్లకి ఎప్పుడు చదువు ద్యాసే…. అమ్మానాన్నలని కదిలించకుండా ఎంచక్కా ఇక్కడే ఉంది చదూకోండి… నేను మీ ప్రయాణం బాగా జరగాలని మొక్కడానికి గుడికి వెళ్తున్న…”, అంటూ గుడికి బయలుదేరింది నాయనమ్మ. To be continued…

ఒరేయ్ పిల్లలు, ఏంటి ర పొద్దున్నే ఈ పాడుపని అమ్మా 14

telugu sex stories boothu kathalu అటు నాయనమ్మ బాత్రూం వెళ్లి తలుపు పెట్టిందో లేదో… ఇటు రవిగాడు రామణిని హద్దుకుని ముద్దుపెట్టుకుని, చీర లాగేసి జాకెట్ విపీసాడు. “మెల్లిగా రా కన్నా…. హ్మ్మ్….” , అంటున్న రమణిని వంటింట్లోనే పడుకోబెట్టి, వాడుకూడా ప్యాంటు టీ షర్ట్ విప్పేసాడు. చిక్కటి మామిడి రసంలో తడిసి మెరుస్తున్న కొడుకు నిగిడిన మడ్డని చూసి ఆగలేక మోకాళ్ళమీద కూర్చుని అమాంతం నోట్లో పెట్టుకుని చీకటం
మొదలెట్టింది రమణి. “ఆహ్…. అమ్మా…. వావ్…. నువ్వు సూపర్….”, అంటూ కొడిసేపు మడ్డ చీకించుకున్నాక, “అమ్మ… ఇప్పుడు నేను…”, అంటూ ఇద్దరు కింద పడుకుని, 69 పోసిషన్ వేసుకుని, మామిడి రసంలో తడిసిన అమ్మ పూకుని అవురు ఆవురుమని నాకడం మొదలెట్టాడు రవిగాడు. మామిడి రసంలో తడిసిన అమ్మ పూకు టేస్ట్ భలే నచ్చింది రవిగాడికి. ఒకరిని ఒకరు శుభ్రంగా నాకుతూ మూలుగుతూ తెగ ఎంజాయ్ చేశారు తల్లి కొడుకులు.
ఇద్దరి అంగాలు రసం నాకేసాక సుబ్రఅం అయ్యాక…. రవిగాడికి ఒక్క చిలిపి ఆలోచన వచ్చింది. పానకం గిన్నె పట్టుకొచ్చి, ” అమ్మా… ఈ రోజు మనకి మొత్తం మాంగో ఫ్లేవర్ సెక్స్…”, అంటూ, వాడి నిగిడిన మడ్డని పానకంలో ముంచి, రమణి పైకి ఎక్కి, ఆమె పెదవులని జుర్రుకుంటూ… కింద పానకంలో తడిసిన మడ్డని అమ్మ పూకులో పెట్టి టాక్ టాక్ అని షాట్స్ వేయడం మొదలెట్టాడు. మెల్లిగా అమ్మ విచ్చలవిడితనం చేస్తానేమో అనుకుంటున్నా రవిగాడు… రమణి ఒక్కొక్క దెబ్బ సైలెంటుగా
ఎంజాయ్ చేయడం గమనించాడు కానీ, నర్సింహా గాడితో రేచిపోయినట్టు చెయ్యట్లేదు. సరే ఈ అమ్మ లంజ పని గోవాలో చూస్తా లే… ఇప్పటికి ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేదాం అనుకుని, రెండు నిముషాలు దెంగటం, 69 పోసిషన్ వేసుకుని, మామిడి రసంతో తడిసిన మడ్డని రమణి చీకితే, ఆమె జిగురు మామిడి రసంతో కలిసి తడిసిన పూకుని రవిగాడు నాకటం. సుబ్రాంగా నాకాక మల్లి రవిగాడు మద్దని పానకంలో ముంచడం, మల్లి అమ్మని దెంగటం. అల
రెండు మూడు సార్లు అయ్యాక, ” అమ్మ… రా నీ నోట్లో కరుస్తా….”, అని అన్నాడు రవి. ఒక్క చుక్క వాదకుండా మొత్తం నా నోట్లోనే కార్చరా కన్నా”, అంటూ మోకరిల్లి మొడ్డ ముందు మొహం పెట్టె సెకను ముందే రవిగాడు పిచికారీ కొట్టేసాడు. ” హయ్యో…”, అని బుంగమూతి పెట్టిన రమణి వెనక తిరిగి చూస్తే రవిగాడి వీర్యం అంత పానకంలో పడింది. పర్లేదు లే అమ్మ… మొత్తం పానకం నువ్వే తగుదువు కానీ అని అన్నాడు. హయ్యో మరి నాయనమ్మ ఎలాగా….? అని అడిగింది రమణి. ఒక్క గ్లాసెడు ఇచ్చేవే దానికి పర్లేదు అని ఇద్దరు నవ్వుకున్నారు.
ఇక పానకం మరకలు అంటిన బట్టలని పట్టుకుని, ” ఒరేయ్, మీ నాయనమ్మ వచ్చేలోపు స్నానం చేసెయ్యాలి పద…”, అంటూ జాగ్రత్తగా వెళ్తున్న రమణిని హట్టాతుగా చేతులో ఎత్తుకుని, ముద్దడుతు సళ్ళు చీకుతూ, అమ్మ రూంలో బాత్రూమ్కి పట్టుకెళ్ళాడు రవిగాడు.

త్వరగా త్వరగా అంటున్న రమణి మాటలు వినకుండ… హ్మ్… అమ్మా….. ఉమ్ముఅహ్… అంటూ ముద్దులుపెడుతూ బాత్రూమ్లో అమ్మ అందాలని దోచుకుంటున్నాడు రవిగాడు. అస్సలే పూకు దూల ఎక్కువ కాబట్టి… రమనికూడా… కొడుకు ప్రేమకి లొంగిపోయి ముద్దుల్లో తేలుతూ…. షవర్ కింద మల్లి కొడుకుతో దెంగించుకుంది లంజ. షవర్ కింద అమ్మని ఒంగోబెట్టి డాగీ స్టైల్లో రోపుతున్నాడు రవిగాడు. ”
ఆహ్ కన్నా… హ్మ్మ్ కన్నా…. ఆఆహ్…. హ్మ్మ్”, అంటూ రమణి మూలుగుతుంటే, ” అమ్మా…. ఏమున్నవే…. ఆహ్…. బాగుందా నీ కొడుకు మడ్డ…. హ్మ్మ్ …. ఆహ్”, అంటూ రవిగాడు మూలుగుతూ, ఇద్దరు లోకం మర్చిపోయి స్వర్గ సుఖాలను భువిపైనే ఎంజాయ్ చేసేస్తున్న టైములో… టాక్ టాక్ టాక్ అంటూ నాయనమ్మ బాత్రూం డోర్ కొట్టి, “ఏమోయ్ కోడలా…. ఈ రవిగాడు ఎక్కడే…. వంటింట్లో పానకం అంత కింద పారేసాడు… చిన్నపటి నుండి
ఇంతే వీడు, వాడినే వచ్చి కడగమను…”, అని చెప్పింది. అబ్బా నాయనమ్మ ఏంటి ఊరికే… అని కసురుకున్న రవిగాడు, అమ్మని ఇంకా గెట్టిగా లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు. అప్పుడు రమణి, “ఏమో అత్తయ్యా…. (హ్మ్మ్)…. ఎక్కడున్నాడో ఏంటో….. (ఆఅహ్)…. బయటకెళ్ళి ఉంటాడు”, అంటూ కొడుకుతో దెంగించుకుంటూ అత్తని బోల్తా కొట్టించింది. నాయనమ్మకు చెవుడు కాబట్టి విని వినపడనట్టు బాత్రూం నుండి శబ్దాలు వస్తుంటే…. ” ఏంటో నమ్మా…. ఈ పిల్లలు ఎక్కడుంటారో ఎం చేస్తుంటారో దేవుడికే తెలియాలి”, అంటూ వెళ్ళిపోయింది.
ఇక ఈ సారి మొత్తం వీర్యం అమ్మ నోట్లో కార్చేసి, బాత్రూం నుండి వచ్చి అక్కడున్న పాత షర్ట్ షార్ట్ వేసుకుని వెనక డోర్ నుండి బయటపడి మల్లి ఏమి తేలినట్టు ఇంట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు రవిగాడు. ” ఏంట్రా నువ్వు రవిగా…. నేను అమ్మా స్నానం చేసి వచ్చేలోపు ఇల్లంతా పానకం పోస్తావా… అది కడగలేక నా నడుము పట్టుకుంది”, అని గ్లాసులో పానకం తాగుతూ చెప్పింది నాయనమ్మ. అది చూసి తల్లి కొడుకులు ఒకరిని ఒకరు చూసుకుని నాయనమ్మకు కనపడకుండా పక్కున నవ్వుకున్నారు.
ఆ తరువాత వెంటనే రమణి నవ్వు ఆపుకుని, ఏదో ముఖ్యమైన విషయం చెబుతున్నట్టు… ” ఆ రవి…. నువ్వు ప్రియ పడుకునే రూంలో నాయన్నమ్మ మంచం వేసాను…. రాత్రి ఫోన్లో ఎక్కువ మాట్లాడి నాయనమ్మ నిద్ర పాడు చెయ్యకు… రాత్రి ఫోన్ మాట్లాడాలంటే నా రూంకి వచ్చి మాట్లాడు కావాలంటే”, అని కన్ను కొట్టింది. వావ్ అమ్మ తెలివి సూపర్ అనుకున్నాడు రవిగాడు. అప్పుడు
నాయనమ్మ, “నీ రూంలో ఎందుకమ్మ… కావాలంటే హాల్లో మాట్లాడుకోమను…”, అంటూ సలహా ఇచ్చింది. అదే ఎక్కడో అక్కడ నిద్రలు పాడు చేయకుంటే చాలు అని మల్లి చెప్పింది రమణి. సరే అన్నట్టు తలూపాడు రవి. రాత్రి రమణి ఆమె రూంలో పడుకుంటే, రవిగాడు మూలుగుతూ దగ్గుతున్న పండు ముసలి నయనమ్మతో పడుకున్నాడు. అలా ఒక్క అరగంట అయ్యాక, నాయనమ్మ పడుకుంది అని కంఫర్మ్ చేసుకుని మెల్లిగా అమ్మ బెడఁరూంలో దూరాడు రవి. మంచం పై పడుకున్న శృంగార దేవతలుగా, మాంచి సెక్సీ పెర్ఫ్యూమ్ వాసనతో రూంలో మత్తుగా అనిపించింది వాడికి. ” వచ్చావా… నువ్వొస్తావనీ నాకు తెలుసు… అందుకే బట్టలు తీసేసి పడుకున్న”, అని దుప్పటీ తీసి నగ్నంగా కొడుకు ముందు మంచంపై పడుకుని ఉంది రమణి. కుక్కలాగా అమ్మపై ఎగిరాడు రవి.
ముద్దులుపెడుతూ రమణిని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేసి, “హమ్మయ్య… ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంది అమ్మ… ఈ నాయనమ్మ ఎందుకు వచ్చిందో కానీ.. ఊరికే మనకి పానకంలో పుడక లాగా అడ్డు పడుతుంది”, అని అన్నాడు రవి. ” ఒరేయ్ కన్నా, మనం అమ్మ కొడుకులామ్, మొగుడు పెళ్ళాం కాదు, నాయనమ్మ కాకపోతే అమ్మమ్మ…. లేకపోతే మీ డాడీ… లేదా నీ చెల్లి… ఎవరో ఒక్కరు మనకి ఇలా అడ్డుపడుతూనే ఉంటారు రా… ఎవరికీ తెలీకుండా… మూడో కంటికి అనుమానం రాకుండా చేసుకుపోతుండాలి సరేనా”, అని ముద్దుగా చెప్పింది రమణి.
ఏంటో అమ్మ… నాకు ఈ సెటప్ నచ్చలేదు, అని అన్నాడు రవి. మరి ఏ సెటప్ కావాలో మహారాజు గారికి అని నవ్వింది రమణి. వేరే సెటప్ కావాలి… నువ్వుకూడా చాల ఇబందిగా చేస్తున్నావు. నాతో ఇంకా నీకు పూర్తి కంఫర్ట్ దొరకలేదు. మరి ఇప్పుడు ఎం చెదమో నువ్వే చెప్పు అని అడిగింది రమణి.
రవి: మరి…. నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ….
రమణి: ఆ.. అందరూ (సందేహంగా)…
రవి: అది కాదమ్మా…. నా ఫ్రెండ్స్ కొంత మంది కలిసి గోవా వెళ్తున్నారు…
రమణి: అట్లాంటి కోతి వేషాలు ఇంజనీరింగ్ అయ్యే వరకు వెయ్యోదు అని చెప్పను కదా….
రవి: అది కాదమ్మా… విను…. ఫ్రెండ్స్
గోవా వెళ్తున్నారు… నన్ను రమంటే రాను అన్నాను కానీ….
రమణి: ఆ… కానీ ?
రవి: అబ్బా మొత్తం చెప్పనివ్వే….
రమణి: సరే సరే చెప్పు
రవి: మరి… మరి…
రమణి: ఒరేయ్ చెబుతావా లేక నేను పడుకోవాలా ?
రవి: మనమిద్దరం వాళ్ళతో గోవా వెళదాం అమ్మ….
రమణి: ………..
రవి: అది మేటర్…
రమణి: ఏంట్రా కన్నా…. ఎం మాట్లాడుతున్నావు…
రవి: అమ్మ… నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చాల
మంచోళ్ళు అమ్మ…. మనింటికి వచినప్పుడు నువ్వు వాళ్ళని చూసావు…. వాళ్ళకి కూడా నువ్వంటే చాల ఇష్టం…
రమణి: (సీరియస్ లుక్)
రవి: అలా చూడకు అమ్మా… ఎవరైనా నీ లాగా అచ్చం శ్రీదేవి, శ్రియా శరన్ లాంటి హీరోయిన్ లాగా ఉంటె అందరికి ఇష్టమే కదా…
రమణి: అవును కన్నా… అయితే ఏంటి అంట…
రవి: అయితే నువ్వు కూడా నాతో గోవా వస్తే మనిద్దరిని
ఫ్రీగా గోవా టూర్ తిప్పి తీసుకొస్తాం అంటున్నారే వాళ్ళు… నువ్వు చెప్పు… ఇది మంచి డీల్ ఆహ్ కదా ?
రమణి: అవునా… నిజం చెప్పు…. (అస్సలే పైసా పైసా కూడబెట్టే రమణికి ఇది బంపర్ ఆఫర్)
రవి: నిజం అమ్మ…
రమణి: కానీ నన్ను ఎందుకు రమంటున్నారు రా వెధవలు… అస్సలే నీ ఫ్రెండ్స్ చూపు అదొలాగ ఉంటుంది… మన ప్రియని కూడా చాల తేడాగా చూస్తుంటారు…. ఒక్కడు ముస్లిం ఒక్కడు క్రిస్టెన్… మాసిన గెడ్డలు… బలిసిన బోడీలు…. రాక్షసుల లాగా ఉంటారు… వాళ్లతో వెళ్తే నన్నేమి చెయ్యరు కదా…? మనిద్దరి గురించి వాళ్ళకి తెలీదు కదు…. ? అని అడిగింది.
“హయ్యో అమ్మా… నువ్వు అట్లాంటి ఆలోచనలు పక్కన బెట్టి…. ఫ్రీ గా మనం గోవా చుట్టి రావచ్చు అది ఆలోచించు… “, అని అన్నాడు రవి. కానీ ఫ్రీగా రమ్మంటున్నారంటే భయంగా
ఉంది రా కన్నా… అని అన్నది రమణి. ” అబ్బా… అమ్మ… మహా అంటే వాళ్లకి గర్ల్ఫ్రెండ్ లాగా ఉండమంటారు… ఆ డ్రెస్ ఈ డ్రెస్ వేసుకోమంటారు… మందు పోయమంటారు…. ఆలా… కాస్త వాళ్లతో మంచిగా ఉంటె సరిపోతుంది అమ్మా… ఒప్పుకోవు ప్లీజ్”, అని బతిమాలాడు. అప్పుడు రమణి….ఫ్రెండ్స్తో గోవాలో రెండు వారాలపాటు ఎం చెయ్యాలో పై పైన చెప్పిన రవిగాడి మాటలు విన్న రమణి, “ఒరేయ్… నేను నీ అమ్మని… ఊరికే బుకాయించకు… గర్ల్ఫ్రెండ్ లాగా ఉండటానికి ఫ్రీగా ఇద్దరిని రాణిస్తారా ఏంటి ఎవరైనా… ఇద్దరికి కలిపి కనీసం 30 వేలు అవుతుంది ఖర్చు.
.. రెండు వారాలంటే… ట్రైన్ టిక్కెటు… హోటల్ ఖర్చు… భోజనం ఖర్చు…. దానికి తోడు మీకు మందు ఖర్చు… 30-40 వేలు అవుతుంది మన ఇద్దరికీనూ… అట్లాంటిది… మొత్తం ఖర్చు వాళ్ళే పెట్టుకుంటారంటే… ఇక నా పని గోవిందా… “, అని పెద్దగా ఆసక్తి లేనట్టు చెప్పింది. (కానీ రవిగాడి ఫ్రెండ్స్, యుక్త వయసులో ఉన్న ఆరుగురి కుర్రాళ్లతో కులికే అవకాశం దొరికింది ఏంటి అనే ఆలోచనలోనే పాపం పూకుదూల ఎక్కువున్న రమణికి పూకంతా తడిసి పోయింది. చిన్నపటి నుండి పూకు దూల ఎక్కువున్న రమణి ఈ మధ్యే కొడుకు చొరవతో రంకు లోకపు సుఖాలని రుచి చూస్తుంది. రంకు మొదలెట్టిన మూడో రోజే… అర డజేను కుర్రాళ్లతో కుళ్ళపొడిపించుకునే అవకాశం రాగానే… ఆమె మది లోలోతుల్లో దాగున్న కోరికలన్నీ తన్నుకుంటు బయటకొచ్చాయి)
ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఇంటర్ పూర్తి చేసిన కుర్రాడు రవిగాడు, మడ్డ లెగిస్తే చాలు దెంగటానికి పూకు లేదా గుద్ద లేదా అమ్మాయి నోరు కావాలి అనే ఆలోచన తప్ప… రమణి మదిలో ఎం జరుగుతుందో తెలుసుకునేంత అనుభవం లేదు వాడికి పాపం. అమ్మకి ప్రోగ్రాం ఇష్టం లేదేమో అనుకుని తెగ బతిమాలాడు. “అమ్మా… ప్లీజ్ అమ్మా… నా ఫ్రెండ్స్కి మాటిచ్చాను… నిన్ను తీసుకొస్తా అని… నువ్వు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తావు… నర్సింహాగాడితో ఎంత ఎంజాయ్ చేసావో అంతకు పదింతలు ఎంజాయ్ చేస్తావమ్మా”,
అని రవి అనగానే… ఒక్క సీరియస్ లుక్ ఇచ్చింది రమణి. “నా ముద్దుల అమ్మ… మనమిద్దరం ఎప్పుడు గోవా చూడలేదు… డాడీ ఊరికే గుడి గోపురాలు తప్ప నిన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాడు… నీకేమో వయసయిపోతుంది… ఇంకెప్పుడు నువ్వు బికినీలు ఏసుకుని బీచ్లో కుర్రాళ్లతో ఎంజాయ్ చేస్తావు? అని అమ్మ కళ్ళలో లోతుగా చూస్తూ చెప్పాడు. ఎందుకో కొడుకు చెప్పిన ఆ ఆఖరి డైలాగ్ కొట్టొచ్చినట్టు రమణి మదిలో మెదులుతున్న ఆలోచనలకి దెగ్గరగా అనిపించింది ఆమెకి.
రవిగాడి పెదవులపై గెట్టిగా ముద్దుపెట్టి… నీకోసం వస్తారా కన్నా… అంటూ రవిగాడి చెడ్డిలో చేయిపెట్టి లెగిసి కొట్టుకుంటున్న మడ్డని తీసి చేయితో ఆడిస్తూ, ఆమె సళ్ళని చీకమని వాడి నోటికి అందించింది. ఆలా చేసాక, మంచం పై పడుకున్న రవిగాడి పైకి ఎక్కి రవిగాడి మడ్డ చీకుతూ, మెళ్లిగా రెండు కాళ్ళు వాడి మెడకు అటు ఇటు పెట్టి, పూకుని వాడి నోటికి అందించింది. అమ్మ ఒప్పేసుకుంది రోయి…. అనే సంతోషంతో పాటు… సెక్సీ ఫిగర్ అయినప్పటికీ పాతివ్రతలాగా ఉండే అమ్మ ఇలా
రక రకాల భంగిమల్లో వాడికి మతిపోగోడుతుంటే వాడికి నిజంగానే మైండ్ బ్లాంక్ అయింది. ఆలా వాడు అమ్మ పూకు నాకడం. ఆమె వాడి మడ్డ చీకటం అయ్యాక. రమణి రవిగాడి వైపు తిరిగి, నిగిడిన వాడి మడ్డపై కూర్చుకుని, గుర్రపు స్వారీ చేసినట్టు దెంగించుకోటం మొదలెట్టింది. జుట్టు విరబోసుకుని లంజెలగ ఎగురుతూ దెంగించుకుంటున్న రమణి వొంటిపై మంగళసూత్రం నల్లపూస గొలుసు, చేతికి బంగారు గాజులు, ముక్కు పుడక, బంగారు కమ్మలు, బంగారు నడుము గొలుసు, కాళ్ళకి బంగారు పట్టిలు… ఇవన్నీ చూసి శృంగార కామ దేవత లాగా కనపడింది రవికి వాడి

అమ్మ రమణి. ఆమె ఎగురుడికి, ఘల్ ఘల్, అంటూ ధ్వని మోగుతూ ఉంది. రవిగాడికి పిచ్చి పీక్స్ వెళ్ళిపోయింది. అల బాగా దెంగుకుని మొత్తం అమ్మ పూకులోనే కార్చేసి, ఆమెని గెట్టిగా హద్దుకుని రిలాక్స్ అయ్యాడు రవి. అమ్మ… ఈ మంగళసూత్రం గొలుసు అన్ని తీసేసి పాడుకోవచ్చుగా… నాకే గుచ్చుకుంటున్నాయి… నీకు ఇబందిగా లేదా? అని అడిగాడు. అప్పుడు రమణి, “ఆమ్మో… పతివ్రతలు అలా చేయొచ్చా… తప్పు కదూ… “, అంటూ మంగళసూత్ర తీసి కళ్ళకు అద్దుకుని అమాయకంగా మొహం పెట్టింది. అది జోక్ అని అర్ధం చేసుకున్న రవి పక్కున నవ్వాడు. ఇద్దరు అల నవ్వుకుని హాయిగా ఫ్యాన్ గాలిలో చెమట వీర్యంతో తడిసిన వొళ్ళు ఆరబెట్టుకుని పడుకున్నారు.
ఇక పొద్దున్నే ఏడింటికి నిద్ర లేచిన నాయనమ్మ… రూంలో పక్క మంచం పై ఉండాల్సిన రవిగాడు లేకపోయేసరికి, “ఈ వెధవ పది అయితే కానీ లేవడు, హాస్టల్లో బాగా విర్రగొట్టి ఉంటారు. పొద్దునే లేచినట్టున్నాడు”, అంటూ లేచి చూస్తే ఇంట్లో ఎవరు లేరు. నాయనమ్మ సరాసరి రమణి రూం తలుపు తీసి లోనకెళ్లి ఒక్క సారి కరెంటు షాక్ తగిలినట్టు ఆగిపోయింది. చూస్తే…. మంచం పై పూర్తి నగ్నంగా రవిగాడు కాళ్ళు చాపి పడుకుంటే, పోదు పొద్దున్నే నిగిడిన రవిగాడి ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నర అంగుళాల గాడిద
మడ్డ ఆకాశంలోకి దూసుకుపోతానికి సిద్ధంగా ఉన్న రాకెట్లగా నరాలు పాకుతూ నాయనమ్మకు దర్శనమిచ్చింది. “హయ్యో రామ రామ… ఏంటి వీడు ఇక్కడున్నాడు…. రమణి ఎక్కడ… పాపం నా కోడలు… ఈ మగాళ్లు ఆడవాళ్లు అమ్మ అయినా చెల్లి అయినా మడ్డ లెగిస్తే వదలరు అంటారు…. ఆది నిజమేనేమో”, అంటూ… రవిగాడిపై దుప్పటి కప్పేసి…. ” ఒరేయ్ రవి.., లేవరా…. అమ్మ ఎక్కడ ఉంది… నువ్వు ఇక్కడ ఎం చేస్తున్నావు..”, అని అరిచింది. నాయనమ్మ చేసిన పనికి గుద్దలో కాలింది రవిగాడికి. పక్కలో అమ్మ లేదని గమనించాడు. ఇక అలాగే నగ్నంగా దుప్పటి తీసి నిగిడిన మడ్డ నాయనమ్మ ముందు పెట్టి నిల్చుని, “అబ్బా… నాయనమ్మ… ఏంటే నీ గోల”, అని
కాసురుకున్నాడు. “నీ అవతారం నీ వాలకం అస్సలు బాగోలేదు రా రవి…, నీ రూమ్ లో ఉండాల్సినోడివి ఇక్కడ ఎందుకు నగ్నంగా ఉన్నావు “, అని ధీమాగా గెట్టిగా అడిగింది నాయన్నమ్మ. “అబ్బా… హాస్టల్లో నాకు A/C అలవాటు నాయనమ్మ. నా రూంలో A/C లేదు, ఈ రూంలో ఉంటుంది. అందుకే తెల్లవారగానే వేడిగా ఉంటేను వచ్చి ఈ రూంలో పడుకున్న… ఇక నిద్రలో వేడి ఎక్కువయ్యేసరికి బట్టలు తీసేసా…”, అని పక్కన పడున్న షార్ట్ టీ షర్ట్ వేసుకుంటూ చెప్పాడు. “మరి నీ అమ్మ ఎక్కడా “, అని అడిగింది. “ఏమో నే… నాకేమి తెలుసు”, అంటూ ఇద్దరు రూమ్ నుండి హాల్లోకి రాగానే, అప్పుడే పాల క్యాన్ పట్టుకుని నవ్వుతు ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టింది రమణి.
“ఫ్రెష్ పాలు పట్టుకొచ్చా అత్తయ్యా”, అంటూ రమణి ఇంట్లోకి రాగానే, నాయనమ్మ, “చూడవే రమణి నీ కొడుకు వాలకం… నువ్వు లేవని తెలియగానే పొద్దునే లేచి మీ రూంలో పడుకున్నాడు వెధవ”, అంటూ, గుస గుస లాడినట్టు… రమణి చెవిలో, ” బట్టలన్నీ తీసి పడుకున్నడే వాడు కోడలి పిల్ల…, కొడుకుని కాస్త అదుపులో పెట్టుకోవే”, అని సలహా ఇచ్చింది. ” సరే అత్తయ్య… వాడికి ఇట్లాంటి పనులు బాగా ఎక్కువ అయిపోయి ఈ మధ్య… నేను చూసుకుంటా “, అని భరోసా ఇచ్చింది. వంటింట్లో మాట్లాడుకుంటున్న
వీళిద్దరి మాటలు హలో నుండి వింటున్న రవిగాడు, నాయనమ్మ అమ్మని అడిగిన ఒక్క విషయాన్నీ ఆసక్తిగావింతున్నాడు. ఇది గుస గుస కాదు. నాయనమ్మ మామూలుగానే రమణిని అడుగుతున్న మాములు ప్రశ్న. కానీ రవిగాడికి బొమ్మ కనపడింది. అదేంటి అంటే…
“అయినా కోడలా… నర్సింహా గాడు పాలు ఇంటికొచ్చి పోస్తాడు కధా… నువ్వెళ్ళి ఎందుకు పట్టుకొచ్చావ్ పొద్దున్నే… “, అని అడిగింది. అప్పుడు రమణి, ” ఆ అత్తయ్యా… అది… అదేంటి అంటే… వాడు పాలు మన ఇంటికి పట్టుకొచ్చే సరికి కల్తీ అయిపోతాయి. అదే మనం పొద్దున్నే వాడింటికి వెళ్ళమనుకో…. ఫ్రెష్గా మన ముందే పాలు పితికి పితికి పోస్తాడు అతయ్య…”, అని వణుకుతున్న గొంతుతో చెప్పింది రమణి.
వావ్ మమ్మీ…. అంటే అమ్మ వెళ్లి పొద్దున్నే నర్సింహా గాడితో పోటు వేయించుకుని వచ్చిందన మాట… అని అనుకున్నాడు రవిగాడు మనసులో. కానీ వెంటనే అంత కంటే పెద్ద బాంబు పడింది వాడికి.
“అవును కోడలా… నాకే మతి మరపు… నువ్వు ఈ విషయం నాకు ఎప్పుడో చెప్పావు కూడా… అందుకే గా నువ్వు ఎప్పటినుండో పాపం గంటా రెండు గంటలు ఆ నర్సింహా గాడి ఇంట్లో వేచి చూసి మరి మన కుటుంబానికి ఫ్రెష్ పాలు పట్టుకొస్తావు…. మరిచే పోయాను… నీ లాంటి కోడళ్ళు ఈ దేశానికే ఆదర్శం”, అని అన్నది. ” ఏదో మీ దయ అత్తయ్యా “, అంటూ వంటింట్లో పని చేసుకుంటుంది రమణి.
ఓహో ఇంత హిస్టరీ ఉందా అమ్మ నర్సింహలకి అంటూ నోరెళ్ళ బెట్టుకున్నాడు రవిగాడు.

ఒరేయ్ పిల్లలు, ఏంటి ర పొద్దున్నే ఈ పాడుపని అమ్మా 13

telugu sex stories boothu kathalu రవిగాడు అమ్మ రమణితో కచేరి అయ్యాక స్లీప్ వేసి, సాయంత్రం క్రికెట్ ఆడుకోటానికి వెళ్ళాడు. ఇక ఎప్పటిలాగానే ఆట ముగించాక రవి స్నేహితులు కొంతమంది బాగా చెడిపోయి బరితెగించిన బ్యాచ్ అందరూ గ్రౌండ్లో చెట్టుకింద మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు. ఇక ఆ మీటింగ్లో వాళ్ళు వాళ్ళ చెల్లెళ్లని-అక్కలని, అమ్మలని-పిన్నులని ఎల లాగి లాగి దెంగుతారో చెప్పుకుని తెగ సంబరపడుతూ ఎంజాయ్ చేసేవారు
. ఇక రవిగాడు ఆల్రెడీ అత్త సుజాత, చెల్లి ప్రియని ఎలా లొంగదీసుకుని వాడి మడ్డకి బానిసలని చేశాడో ఈ కరడుగట్టిన బ్యాచికి తెలుసు. ఆ రంకు కధంతా రవిగాడు వీళ్ళకి చెప్పాకే కదా, ఈ ముండాకొడుకులు రెచ్చగొట్టి మరి రవిగాడి చూపు వాడి అమ్మ వైపు మల్లేటట్టు చేశారు. (ఈ విషయం చూసాము)
ఆ మాటల్లో ఒక్కడు… “రేయ్ మొన్న ఎం జరింగిందో తెలుసా… నేను నా చెల్లిని స్టోర్ రూమ్ కి పట్టుకెళ్లి మడ్డ చీకించుకుంటుంన్నా…. ఇక నా చెల్లి సంగతి మీకు చెప్పాను కదా….. చిన్నప్పటినుండి నా మడ్డ చీకి చీకి స్పెషలిస్ట్ అయిపోయింది లంజ….. పెదవులకి మడ్డ తగిలితే చాలు ఆవురు ఆవురుమని చీకుతుంది. అలా కసిగా చీకుతుంటే ఉన్నటుండి రూంలోకి మా పిన్ని ఒచ్చి మా ఇద్దరిని
రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టేసుకుందిరా బాబు”, అని చెప్పాడు. మరి అప్పుడు ఏమయ్యిందిరా… చెప్పారా బాబు మాకు టెన్షన్ అవుతుంది అంటూ అందరూ వేడుకున్నారు. అప్పుడు వాడు, “ఏమవుతుందిరా…. పిన్ని షాక్ అయ్యి అక్కడినుండి పరారు. పిన్ని ఇంట్లోవాళ్ళకి చెప్పేస్తే మా ఇద్దరి పని ఇంక అవుట్ అనుకున్న, కానీ వెరైటీగా… అదేంటో…. బాబాయ్ ఉరేల్లాడు కాబట్టి పిన్ని నన్ను ఆమేతో ఆమె గదిలో పడుకోమని సైలెంట్ గా వేడుకుంది. అంతే రాత్రంతా జాగరమేరా బాబు. మా పిన్ని అస్సలే బాగా ఎక్సపీరియెన్స్డ్. చాల అనుభవం అనుకుంట. ఎలా పడితే అలా దెంగించుకుంటుంది రా నాయన. ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు దెంగమని వేడుకుంటుంది. ఇక దెంగేప్పుడు,
గెట్టిగా దెంగు అంటూ బూతులు మాట్లాడుతూ…. మరి పచ్చి బజారు లంజలాగ మూలగటం అరవటం…. నాకు కిక్కెకించి మతిపోగొడుతోంది. చెల్లిని దేన్గటం కన్నా పిన్ని దెంగటం చాల సూపర్ అనిపించింది”, అని చెప్పాడు.
కొత్త ఎప్పుడు పాత పూకు కంటే బెటర్ గానే అనిపిస్తుంది రా…. అంటూ స్నేహితులు జోక్స్ చేశారు. ఇక కాస్త దిగులుగా ఉన్న రవిగాడిని చూసి అందరూ…. “ఎరా రవి…. నీ చెల్లి ఊరెళ్లిందని దిగులుగా ఉందా? అందుకే రా మేము చెప్పేది విను. ఇంట్లో దెంగటానికి కనీసం
రెండు పూకులని పెట్టుకుంటే మన మడ్డకి సేవచేయడానికి ఒక్క లంజ కాకపోతే ఇంకొకతీ పడి ఉంటుంది”, అని అన్నారు. అప్పుడు రవిగాడు… ” ఎహె ఉరుకోండిరా బాబు…. నాకు పూకు కరువేంటి రా… చెల్లి లేకపోతేనే…. ఇప్పుడు అమ్మ కూడా లొగింది కదా…. బాగా లాగి లాగి దెంగుతున్నా….”, అని చెప్పాడు.
“వావ్…. రవి…. కంగ్రాట్స్ రా…. ఎలా ఉంది నీ అమ్మ పూకు…. నచ్చిందా…. అస్సలే మీ ఇంట్లో లేడీస్ ఈ ఊర్లోనే టాప్ ఫిగర్స్….. నీ చెల్లిని చూస్తేనే లెగుస్తుంది అట్లాంటి దాన్ని ఇంట్లో రూంలో పెట్టుకుని రాత్రియంబగలు దెంగుతావు…. ఇప్పుడు అది కాకుండా అప్సరస
లాంటి రమణి అంటీని దేన్గవంటే గ్రేట్ రా…. మాకు ఆ అవకాశం ఒస్తే ఒక్క సరైన నీ అమ్మని దెంగి చచ్చిపోవాలని ఉంది రా….”, అని అన్నారు రవి ఫ్రెండ్స్.
వెంటనే ఇంకొక్కడు… “ఒరేయ్ రవి, మీ ఇంట్లో ఉన్న రెండు పూకులు ఈ ఊర్లోనే టాప్ ఫిగర్స్…. ఆ రెండు పూకులని నువ్వే దక్కించుకున్నావు… ఇంకా దిగులేంటి రా…”, అని అడిగారు.
అప్పుడు రవిగాడు, వాడి మదిలో ఉన్న సంగతి చెప్పేసాడు. వాడు అందమైన అమ్మని ఎలా దెంగాడు, తరువాత అమ్మతో ఆడిన ఆటలు, నర్సింహా గాడిని అమ్మకి గిఫ్ట్ ఇవ్వడం, వాళ్లిదరు నాటుగా దెంగుకోవడం చూడటం. అమ్మ రమణి, నర్సింహాగాడితో సిగ్గులేకుండా బజారు లంజలాగ ఎలాగైతే ఉందొ అల తనతో ఉండకపోవటం. దీనికి కారణం పరిష్కారం ఏంటో తేలిక వాడు సతమతమయిపోవడం అన్ని చెప్పేసాడు.
అది విన్న స్నేహితులు, “ఒరేయ్ రవి వారంలో
ఇన్ని పనులు అయిపోతాయి అనుకోలేదురా, నువ్వు అడగ్గానే పాలుపోసేవాడితో పడుకుని ఇర్రగాదెంగించుకుంది అంటే నీ అమ్మ మాములు లంజ కాదురోయ్, బాగా హెవీ డ్యూటీ బండి. పాపం ఆమె కోరికలన్నీ ఇన్నాళ్లు దాగి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నువ్వు ఆ రగులుతున్న కోరికలను బయటకు తీసుకొచ్చావు…. కానీ నీ అమ్మ ఒక్క మడ్డకి లోంగే టైపు కాదురా… రమణి అంటీని చూస్తేనే తెలుస్తుంది బాగా హెవీ డ్యూటీ బండి అని… ముందు నీ
అమ్మకి సిగ్గు బిడియం పోగొడితే ఇక నీకు రోజు స్వర్గం చూపెడుతుంది. అప్సరస లాంటి అందం….. బరితెగించిన పూకు దూల….. ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఉన్న వాళ్ళు చాల కొంతమంది. అందులో అట్లాంటి ఫిగర్ అమ్మ అయితే…. వావ్…. యు అర్ సో లక్కీ రా…”, అని రవిగాడిని పొగడతలతో ముంచెత్తారు.
అప్పుడు రవి, ” సరే రా… నేను లక్కీ నే…. కానీ అమ్మకి సిగ్గు బిడియం పోయేది ఎలా రా… “, అని అడిగాడు.
” ఒరేయ్ రవి… చాల ఈజీ రా…. కానీ ముందు నువ్వు దానికి ఒప్పుకోవాలి అంతే…. నువ్వు ఒక్కసారి మేము చెప్పే ఐడియాకి ఒప్పుకుంటే, అది చెయ్యాలో వద్దో
మీ అమ్మ నిర్ణయానికే వదిలేద్దాము. కానీ నువ్వు ఒప్పుకోవాలి రోయి”, అని అన్నారు.
వెంటనే రవిగాడు, ” సరే ర బాబు కానీ ఏంటి ఆ ప్లాన్”, అని అడిగాడు. అప్పుడు వాళ్లు ప్లాన్ మొత్తం రవికి చెప్పేసారు. ఆ ప్లాన్ ఏంటంటే…”ఒరేయ్ రవి, రేపు మేమందరం కలిసి ట్రైన్లో గోవా వెళ్తున్నాం. నువ్వు ఇప్పుడు ఇప్పుడే చెల్లిని అమ్మని దెంగేపనిలో ఉన్నవని నీకు చెప్పలేదు. పైగా నీ దెగ్గర డబ్బులు కూడా లేవు అన్నావు అందుకే మేమె వెళదాం అనుకున్నాం. కానీ ఈ
ట్రిప్ లో నువ్వు ఎలాగైనా నీ అమ్మని పట్టుకొచ్చావనుకో… నా సామిరంగా…. మొత్తం టూర్ అయిపోయేవరకు మేము లంజల జోలికి కూడా వెళ్ళాము. మొత్తం ప్రతాపం అంత నీ అమ్మ రంద్రాల పై చుపిస్తాము. లంజలకి అయ్యే ఖర్చు ఎలాగూ ఉండదు కాబట్టి నువ్వు అంటీ ఫ్రీ గా మాతో రావచ్చు”, అని రవి స్నేహితులు చెప్పగానే… రవి కళ్ళల్లో ఒక్క మెరుపు కనపడింది అందరికి. స్నేహితులందరూ కలిసి వాడి అమ్మని ఎక్కుతుంటే ఆ సన్నివేశం
ఊహిస్తేనే మడ్డ లెగుస్తుంది రవికి. అస్సలే ఇట్లాంటి పైశాచిక కోరికలు రవిగాడికి ఎక్కువ.
అట్టే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు రవి. అప్పుడు వాడి ఫ్రెండ్స్, “ఒరేయ్ ఎక్కువ ఆలోచించకు, మా అందరితో ఒక్క సారి గడిపిందంటే నీ అమ్మకి సిగ్గు బిడియం కాదు ఇంకేమైనా అడ్డంకులు ఉన్న కూడా అన్ని తిలగిపోతాయి…. పైగా ఇది నీ నిర్ణయం కాదు రోయి. నువ్వు రమణి అంటీకి ఈ సంగతి చెబితే ఆంటీ నే డిసైడ్ చేసి చెబుతుంది. ఆమెకి మాతో రావాలని ఉంటేనే వస్తుంది. బలవంతంగా మనం ఏ పని చెయ్యము తెలుసు కదా”, అని అన్నారు.
రవి గాడు, “అమ్మ ఏమంటుంది అని ఆలోచిస్తున్న రా”,
అని అన్నాడు. “ఒరేయ్ రవిగా…. నువ్వు ఈ విషయం చెప్పాలి గాని ఎందుకు కాదు అంటుంది. నీ అమ్మ గురించి నీకు తెలీదు రా బాబు. నీకంటే ఎక్కువ అనుభవంతో చెబుతున్నాం. ఆంటీ తప్పకుండ ఒప్పుకుంటుంది చూడు”, అని అన్నారు వాళ్ళు. అయితే ఇప్పుడే వెళ్లి అమ్మని అడిగి చెబుతా అంటూ ఇంటికి బయలుదేరాడు రవిగాడు.
***
అటు వేరే ఊర్లో, నాయుడు ఇంట్లో బస చేస్తున్న ప్రియ సుబ్బారావులు ఇంటికి బయలుదేరడానికి రాత్రి బట్టలు సర్దుకుంటుండగా… “డాడీ…. నేను చేసిన పని మీకు నచ్చలేదు అని నాకు తెలుసు…. కానీ ఎంచక హ్యాపీగా ఉండాల్సిన మనం ఇలాగ మూడీగా కోపంగా ఉండటం నాకు ఇష్టం లేదు…”, అంటూ ప్యాంటు పైనుండే సుబ్బారావు మడ్డ మీద చెయ్యేసింది ప్రియ. చెయ్యి తీసేసి, “ఇంకా చాలు….. మనం ఇద్దరం కలవటం వేరు… ముక్కు మొహం తెలియని లంజకొడుకులు నిన్ను అనుభవించడం వేరు. కండోమ్ కూడా వేసుకోకుండా ముందు వెనుక వాళ్ళు చేస్తుంటే నువ్వైనా వాళ్ళని అప్పాల్సింది కాదమ్మా…”, అని అన్నాడు సుబ్బారావు. ” అబ్బా డాడీ…. మీ కోరికలు అన్ని నాతో తీర్చుకున్నారు కదా…..

మరి నాకు ఉండవా కోరికలు….. మనం ఇద్దరం కలిసాక కూడా ఇంకా నా పై పెత్తనం చేయకండి డాడీ…”, అని దీనంగా అడిగింది ప్రియ. “సరే ఎం కావాలో చెప్పు”, అని అన్నాడు సుబ్బారావు.
అప్పుడు ప్రియ, ” డాడీ, నాయుడు అంకుల్ కూతురు శాంతి పెళ్ళికి బంధువులు ఆల్రెడీ సాయంత్రం నుండి వాస్తు ఉన్నారు. ఇక మనకి ఏకాంత సమయం దొరకదు అనుకోండి, కానీ వచ్చిన పని… అదే ఆ పరీక్షా రాసేసి వెళ్తే ఈ ఊర్లో మన ఊర్లో ఎవరు ఏమి మాట్లాడకుండా ఉంటారు.
లేదా ఊరికే కూతురితో కులకడానికి సుబ్బారావు నాయుడు ఇంటికి ప్రియని పట్టుకెళ్ళాడు అని అందరూ చెవులు కోరుకుంటారు. అందుకే ఈ పరీక్షా రాసేసి ఎల్లుండి ఇంటికి వెళదాం”, అని చెప్పి, ఆల్రెడీ పొద్దున్న చిన్నోడు పేదోడు వాయించిన రంద్రాలు వాచిపోయాయి కాబట్టి దుప్పటి తన్ని పడుకుంది ప్రియ.ఫ్రెండ్స్ చెప్పిన గోవాలో గంగ్బ్యాంగ్ ఐడియా మర్చిపోలేక ఎలాగైనా ఈ ప్లాన్ అమ్మకి చెప్పి, ప్లాన్ వర్క్ అవుట్ చెయ్యాలి అని సాయంత్రం ఆశగా ఇంటికొచ్చిన రవిగాడికి షాక్ తగిలినంత పని అయ్యింది. చూస్తే… ఇంట్లో తీర్థయాత్రలు ముగించుకుని
పెట్టలు పట్టుకుని దిగింది రవిగాడి ముసలి నాయనమ్మ. పానకంలో పుడకలాగా టైం కానీ టైం లో ఈ ముసలిది ఎంట్రీ ఇచ్చిందేంటి అనుకుని రగిలిపోయాడు రవి. వాడిని చూసి నేను ఎం చెయ్యను అన్నట్టు జారుతున్న చీర పైట సర్దుకుంటూ బిక్కమొహం పెట్టి వంటింట్లోకి వెళ్ళింది వాడి అమ్మ రమణి. “రార మనవడ ఎన్నాళ్లు అయిందో నిన్ను చూసి, ఇదిగో నీకోసం లడ్డులు పట్టుకొచ్చాను అంటూ రవిగాడితో ఆమె తీర్ధయాత్ర ఎలా జరిగిందో మొత్తం వివరిస్తూ లడ్డులు తినపెట్టింది. ఎండిపోయిన లడ్డులు తిని తినలేక, “అబ్బా నాయనమ్మ… ఇప్పుడే కధే వచ్చావు…. కాస్త రెస్ట్ తీసుకుని మొదలెట్టు నీ సోది”, అంటూ వంటింట్లోకి వెళ్ళాడు రవి.
వంటింట్లో మామిడి పండ్లు పిసుకుతూ మామిడి రసం చేస్తున్న అమ్మని వెనక నుండి చూసి బాగా మూడొచ్చింది ఆడికి. సారా సరి వెళ్లి నిగిడిన మడ్డని రమణి పిర్రల మధ్యలో గుచ్చి, ఆమె సంకల కిందనుండి చేతులు పెట్టి కొబ్బరి బోండాల్లాంటి సళ్ళని గెట్టిగ పిస్కుతూ, అమ్మ మెడపై గెట్టిగా ముద్దుపెట్టాడు. “ఇస్స్స్…. హ్హ…. ఒరేయ్ కన్నా…. “, అంటూ మూలిగింది రమణి. “ఆహా….
ఏమున్నావమ్మా…. నిన్ను ఇక్కడే పడుకోబెట్టి దెంగాలని ఉంది…”, అని అన్నాడు. మీ నాయనమ్మ లేకపోతే నేనే కిందపడుకుని లంగా లేపి కాళ్ళు చాపే దాన్ని రా కన్నా…. హా… ఉమ్మ్…. అంటూ మత్తులో మూలిగింది రమణి. నాయనమ్మ ఉంటె ఏంటంటా… నా అమ్మ నా ఇష్టం నేను ఏమైనా చేసుకుంటా, డానికేంటంట నెప్పి అంటూ, ప్యాంటు జిప్ ఓపెన్ చేసి, లెగిసి కొట్టుకుంటున్న ఎనిమిది అంగుళాల గాడిద మడ్డని బయట లాగి, ఇంకా గెట్టిగా రమణి పిర్రల మధ్యలో గుచ్చాడు. “ఒరేయ్ కన్నా ఇది వంటిల్లు రా”, అని గుస గుసలాడింది రమణి. ఇంకా కిక్కుకొచ్చిన రవిగాడు, సళ్ళు పిసకటం ఆపి, పైట లాగి రమణి జాకెట్టు ముందు హుక్స్ విప్పేసి, రమణి ఎండాకాలంలో ఎలాగూ బ్రా
వేసుకోదు కాబట్టి, చేతికి అందిన బంగినపల్లి మామిడిపళ్ళు గెట్టిగా పిసికి ముచికలని నలిపి పారేసాడు. “ఆహ్…”, అని చిన్నగా అరిచి, “రెండు చేతులు మామిడి రసంలో ఉన్నాయని ఏది పడితే అది చెయ్యకు రా కన్నా….”, అని మత్తుగా చెప్పింది రమణి. అమ్మ చేతులు ఖాళీగా లేవని గమనించిన రవిగాడు, రమణి ని వాడి వైపు తిప్పుకుని అమ్మ పెదవులని అందుకుని గెట్టిగా జుర్రుకున్నాడు. రమణి ఆ పట్టు వదిలించుకుని, ” ఒరేయ్ నీకు ఎప్పుడు తొందరే, కాస్త ఆగరా బాబు”, అంటూ మల్లి అటు తిరిగి పానకంలో చెయ్యి పెట్టింది. మల్లి అమ్మ పిర్రలకి మడ్డ గుచ్చుతూ, ” అమ్మ, చిన్నప్పుడు నాకు రసం పిండటం నేర్పినట్టు మల్లి నేర్పిస్తావా ప్లీజ్”, అంటూ వాడుకూడా మామిడి రసంలో రెండు చేతులు పెట్టి అమ్మ చేతులని పట్టుకుని ఇద్దరు రసం పిండటం మొదలెట్టారు.
కొడుకు అలా చెయ్యగానే చిన్నగా నవ్వి, ” రసం ఎలా పిండాలంటే….”, అని అంటూ, వెనక పిర్రలకి గుచ్చుకుంటున్న రవిగాడి మడ్డని, మామిడి రసంలో తడిసిన ఎడం చేత్తో అలాగే పట్టుకుని గెట్టిగా పిసికింది రమణి. ఇస్స్స్…. ఆహా….. అమ్మ…. అంటూ….. అమ్మ గలీజు ఆటకి సిద్ధంగా ఉంది అని గమనించిన రవిగాడు, వాడి మామిడి చేతులతో అలాగే రమణి చీర ముందు నుండి పైకి లేపి, వేళ్ళకి అంటిన మామిడి రసంతో అమ్మ పూకు లోతుగా పెట్టి, రమణి పూకు గిలితు పూకు గెలికేసాడు. ” ఆహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్…., రేయ్ కన్నా”, అంటూ కళ్ళు తేలేసి మత్తులో మూలిగింది రమణి. రవిగాడి లవడా…. రమణి పిడత రెండు మామిడి రసంతో తడవడం కాకుండా… వాడి ప్యాంటుకి రమణి చీరకి కూడా మామిడి రసం మరకలు అంటుకుని, ఇటు రమణి ఒక్క చేత్తో రవి మద్దపిసుకుతుంటే, వాడు రమణి పూకు గెలుకుతున్నాడు.
అప్పుడు ఉన్నట్టుండి వంటింట్లోకి నాయన్నమ్మ ఎంట్రీ ఇచ్చి, “ఎం వంట చేస్తున్నారు తల్లి కొడుకులు నాకోసం”, అంటూ చిలిపి జోక్ వేసింది.
వెంటనే తేరుకున్న రవిగాడు, గబుక్కున రమణి పూకులో నుండి చేయి తీసి, చీర కిందకి జార్చి, అమ్మ వెనక నుండి పక్కకి జరిగి, మామిడి రసం కారుతున్న మడ్డని నాయనమ్మకు చిపెట్టలేడు కాబట్టి, వెనకకు తిరగకుండా, “అమ్మా…. బెల్లం డబ్బా ఎక్కడా…”, అంటూ ఏదో వెతికినట్టు యాక్టింగ్ చేసాడు. ఇక రమణి, తన కొడుకు నిగిడిన మడ్డ వాడి నాయనమ్మ ఎక్కడ చూస్తుందో అని భయంతో… టక్కున వెనక తిరిగి… నాయనమ్మని వంటింటి తలుపు దెగ్గరే ఆపేసేలాగా ఎదురెళ్లి మరి, “నీకోసం మామిడి రసం చేస్తున్నాం అత్తయ్య…. తాగుతారా కొంచం? కావాలా”, అంటూ పలకరించింది. చూస్తే… జారిపోయిన పైట…. హుక్ తీసేసి బయట పడిన సళ్ళు… చీరకి మామిడి మరకలు… ఇది రమణి పరిస్థితి.
కంగుతిన్న నాయనమ్మ… “ఏంటమ్మా కోడలా… చేతులు రెండు ఒకే సారి పానకంలో పెట్టొద్దు… వేరే పనులకి చెయ్యి ఖాళీగా ఉండదు అని నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పిన అస్సలు వినపడు…”, అంటూ ఊడిపోయిన రమణి జాకెట్ హుక్స్ పెట్టి పైట సరి చేసింది నాయనమ్మ. “హయ్యో మర్చేపోయాను అత్తయ్య…”, అంటూ నవ్వుతు తెలివిగా అత్త మాటలని కొట్టిపారేసింది రమణి. అప్పుడు నాయనమ్మ రమణి చెవిలో, “ఎదిగిన కొడుకు ఇంట్లో ఉన్నాడు కాస్త వొళ్ళు దాచుకోవే తల్లి… ఊరికే మర్చిపోయాను అంటే కుదరదు… రామ రామ ఎంత గండం తప్పింది”, అంటూ, “సరే నేను ప్రయాణం చేసి అలిసిపోయాను… స్నానం చేసి పడుకుంటా…”, అంటూ బాత్రూమ్లోకి వెళ్ళింది.
ఇంకా వేడి కొసరు అంత కూడా తగ్గని తల్లి కొడుకులు దొరికింది ఛాన్స్ అన్నట్టు ఒకరిని ఒక్కరు చూసుకున్నారు.

ఒరేయ్ పిల్లలు, ఏంటి ర పొద్దున్నే ఈ పాడుపని అమ్మా 12

telugu sex stories boothu kathalu అలా పల్లెటూరిలో ప్రియని కుక్కలు దెంగినట్టూ లక్ష్మమ్మ కొడుకులు చిన్నోడు పేదోడు దెంగుతుంటే, ఇటు టౌన్ లో రవిగాడు వాడి అమ్మని నట్టింట్లో పళ్లలో పడేసి కస పిసా దెంగి ఇద్దరు జ్యూస్స్ మార్చుకుని కలిసి స్నానం చేసుకోడానికి బాత్రూం వెళ్లారు. బాగా బలిసిన కొడుకు బాడీ ని సబ్బు పెట్టి రుద్దుతూ… వాడి మగతనాన్ని మధ్య మధ్యలో పట్టుకుని రుద్దుతూ సిగ్గుతో చిన్నగా నవ్వుతు రవి కి స్నానం చేయిస్తుంది
రమణి. అమ్మ ఏంటి ఇంత సెక్సీగా ఉంది అంటూ రమణి సళ్ళు పిసుకుతూ… పూకు గెలుతు… పిర్రలు పిసకడం మొదలెట్టాడు రవి. ఇప్పుడు అమ్మ సొంతం అయిపొయింది అని అర్ధమైన రవిగాడికి కొత్త కోరికలు పుట్టడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. చిన్నత ఇంట్లో వాడి కళ్ళముందే మోహన్ మామ ప్రియని గుద్దలో
దెంగుతుంటే వీడికి వచ్చిన కిక్ మల్లి ఇందాక పాలోడు నర్సింహా అమ్మని చూసి మడ్డ పిసుకోడం గమనించినప్పుడు వచ్చింది. అప్పుడు వాడు, ” అమ్మని నర్సింహా గాడితో దెంగిస్తే భలే ఉంటుంది”, అనే ఆలోచన వచ్చింది. ఇటు రామానికేమో ఇంకా పూకు దూల తెరలేదు…. రవిగాడిని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ…. వాడి మడ్డ పట్టుకుని పిసుకుతుంది మల్లి దెంగమని…. అప్పుడు మెల్లిగా అడిగేశాడు రవి.
అమ్మ… ఏంటే ఇందాక నర్సింహా నిన్ను అలా తప్పుగా చూస్తుంటే అది సహజమే అని కొట్టిపారేసావు….. అంటే వాడి తో చేయడం నీకు ఇష్టమేనా ? అని అడిగాడు. చి… పోరా….. అన్ని కొంటె ప్రశ్నలు…. చెప్పను కదా…. ఆడవాళ్ళని మగాళ్లు అందరూ అలాగే చూస్తారని…
. అందుకే సహజం అని అన్నాను అని చెప్పింది.
అప్పుడు రవి, ” అదేమి కాదు…. నాకు తెలీదా ఏంటి…. మీకు నచ్చని వాళ్ళు చూస్తే గోల గోల చేస్తారు. అదే వాడు మీకు నచ్చితే మాత్రం వాడిని ఏమైనా చేయనిస్తారు… కదూ ?? చెప్పమ్మా ??”…. అని అడిగాడు.
” అలా ఏమి కాదు “, అని చెప్పింది రమణి. ఎహె ఊరుకో అమ్మ…. నర్సింహా గాడితో చేయడం నీకు ఇష్టమే కదా… చెప్పు మా మంచి అమ్మ కదూ…. నాకూడా చెప్పవ? అని బుజ్జి బుజ్జిగా అడిగాడు రవి.
” హయ్యో…. నా కొంప ముంచేటట్టు ఉన్నావు….”, అని సిగ్గుతో తల వంచుకుని….., ” హ్మ్మ్…. ఇష్టమే కానీ నా కలలో మాత్రమే రా….”, ఎవరికీ చెప్పాకే… అని చెప్పి బాగా సిగ్గుపడుతూ నవ్వింది.
మేటర్ అర్ధమైన రవి, ” అమ్మా… నువ్వు సూపర్..
. నువ్వు నా కోరిక ఎంత బాగా తీర్చావో… అలాగే ఇప్పుడు నీ కలని నేను నిజం చేస్తా….. ఇప్పుడే నర్సింహా గాడిని పట్టుకొస్తా… మీరు ఇద్దరు ఏమైనా చేసుకోండి… యే….”, అని అన్నాడు. ఒక్క సారీ షాక్ తిన్న రమణి, ” హయ్యో వద్దు రా…. నాకు నువ్వు దేగ్గెరెయ్యవు అదే చాలు…. నా కల ఏముంది…. ఆడాళ్లకి ఇట్లాంటివి కామన్…. అలాగని నిజంగా చేస్తామ??? అలాగైతే నేను ఊర్లో అందరితో చెయ్యాలి… “, అని చెప్పి చిలిపి నవ్వు నవ్వింది. ఎప్పుడు పాతివ్రతలాగుందే అమ్మా…. పూజలు గుడులు తప్ప ఏమి తెలీదు అనుకున్న అమ్మా ఒక్కసారి బజారు లంజ లాగా మాట్లాడటం భలే నచ్చింది రవికి. నర్సింహా గాడితో అమ్మని దెంగించాలి అనే కోరిక కసి మరింత ఎక్కువైంది.
అప్పుడు వాడు,” ఉరుకొమ్మ…. నీకు నేను
కావాలంటే నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి…. నువ్వే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తావు…. నేను సెటప్ చేస్తాగా…. ఎలాగో పాలు ఒలికి పోయాయి…. వెళ్లి వాడికి ఇంట్లో పాలు ఒలికాయి మల్లి పాలుపోయామని చెప్పి వెళ్ళిపోత. వాడు పాల కాన్ పట్టుకుని ఇంటికొస్తాడు. నువ్వేమిచేసుకుంటావో చేసుకో వాడితో. నీ కోరిక తీర్చాను అనే సుఖం నాకివ్వు అమ్మ “, అని వాడి కోరికని అమ్మా పై నెట్టి…. మొత్తానికి రమణి ని ఒపించాడు. ” నువ్వు బయటే ఉంటావు అంటే…. సరే….
చూస్తా…. వాడికి ఎం కోరికలున్నాయి అనే సంగతి….. నువ్వు ఇంట్లో ఉంటె పరాయి మగాడితో నేను ఆ పని చేయడానికి ఒప్పుకునే దాన్ని కాదు….”, అని బాగా సిగ్గుపడుతూ చెప్పింది.
నువ్వు మల్లి సూపర్ అమ్మా….. ఇప్పుడే వెళ్లి వాడిని పిలుచుకొస్తా అని, ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకుని బయలుదేరాడు రవి. వెళ్తూ వెళ్తూ, ఎప్పుడు గడి పెట్టి ఉంచే వాళ్ళింటి వెనుక తలుపు గడి తీసి పెట్టి వెళ్ళాడు.
నర్సింహా ఇంటికి వెళ్లి….. “ఓయ్ నర్సింహా….. ఇంట్లో పాలు ఒలికిపోయాయి….. అమ్మకి పాలు కావాలంట…. అమ్మ స్నానం చేస్తుంది, అయిపోయేలోపు పాలు పట్టుకురమ్మన్నది. నేను క్రికెట్ ఆడుకోటానికి వెళ్తున్నా…. నువ్వెళ్లి ఇంట్లో అమ్మకి పాలు పోస్తావా”, అని అడిగాడు. రమణి మాడం స్నానం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడే వెళ్తే టవల్ లో షో చూడచ్చు అనే సంతోషంలో… వెళ్తాను బాబు.
.. నేను చూసుకుంటా…. నువ్వు అధికోటానికి ఎల్లిపో….. అని అన్నాడు.
రవి అటు వెళ్ళగానే, పాల కాన్ తీసుకుని సైకిల్ ఎక్కి పరుగో పరుగున రమణి ఇంటికి చేరుకున్నాడు నర్సింహా. ఇటు నర్సింహా ఇంటి తలుపు కొట్టగానే, వెనక నుండి ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాడు రవి. సీన్ మిస్ అవ్వకుండా ఇంటి వెనక డోర్ కర్టెన్ వెనక నిలపడి మొత్తం గమనిస్తున్నాడు రవి. ఆల్రెడీ వాడికి ఆసక్తి పెరిగిపోయి…. మడ్డ లేవటం స్టార్ట్ అయింది.
నర్సింహా రెండో సారి తలుపు కొట్టేసరికి బెడఁరూం
నుండి అనుకున్నట్టే టవల్ కట్టుకుని బయటకు వచ్చింది రమణి ( ఆమె కలలో కులికే నర్సింహతో నిజంగా నే కులకటానికి ) అమ్మని చూస్తే మల్లి మూడ్ వచ్చింది రవికి, అంత సెక్సీగా ఉంది రమణి. నిన్నటి వరకు పతివ్రత ఈ రోజు ఇలా అని ఊహిస్తేనే పిచ్చెక్కిపోతుంది వాడికి, దానికి తోడు వేరే మగాడితో అమ్మ ఎలా కులుకుతుందో చూసే అవకాశం వచ్చినందుకు ఇంకా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది రవికి. రమణి కి రవి ఇంట్లోనే ఉంది సీన్ చూస్తున్నాడని అస్సలు తెలీదు.
చిన్నగా తలుపు తీసి, “ఆ నర్సింహా, ఇంట్లో
పాలు ఒలికిపోయాయి, రవి చెప్పి ఉంటాడు కదా”, అని అన్నది. ” అవును అమ్మగోరూ…”, అని రమణి ని మేడవరకు మాత్రమే చూసి కూడా మడ్డలేపుకున్నాడు నర్సింహా. వాడి ఇమాజినేషన్ లో రమణి ని టవల్ లో మొత్తం పైనుండి కింద వారికి చూస్తే ఎలా ఉంటుందో అని ఉహించుకుంటున్నాడు. అంతలో రమణి, ” ఆ అదే పాలు పొద్దువు కానీ, హాళ్ళో పాలు ఒలికాయి, ఇంట్లో సాయం చేయడానికి ఎవరు లేరు, కాస్త చేయ్యేస్తావా…”, అని
అడిగింది. రెక్కలేసుకుని ఎగిరినట్టు అనిపించింది నర్సింహాకి. మెల్లిగా ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాక తలుపు పెట్టేసింది రమణి. టవల్ కట్టుకున్న అప్సరసలాగా సెక్సీగా కనపడిన రమణి ని చూసి కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి నర్సింహాకి. మాట తడబడుతుంది. అలాగే పరాయి మగదిముందు మొదటి సారి టవల్ లో దర్శనమీయడం రమణి కి కొత్త కాబట్టి ఆమెకి కూడా సిగ్గుగా కొత్తగా ఉంది. నర్సింహాకి మడ్డ బాగా లేచిపోయింది. గోచి లో నుండి బయటపడేంత లాగా
పెరిగింది. రమణి పట్టుకున్న గిన్నెలో పాలు పోసాక, రమణి, ” ఇది వంటింట్లో పెట్టి వస్తా… అప్పటివ ఆ గుడ్డ తో కింద పడ్డ పాలని తుడిచి పెట్టు “, అని చెప్పి లోపలి వెళ్ళింది.
బండలు తుడుస్తున్న నర్సింహా, మధ్యలో లేచి ఇవ్వి ఒలికినట్టు లేవు, ఎవరో పాలుపోసుకునే ఆడుకునట్టు ఉంది… అని మనసులో అనుకుని…. మనకెందుకు లే… అమ్మగోరూ ఇంకా టవల్ లోనే ఉంటె బాగుండు, అని అనుకునే లోపే….. టవల్ లో మల్లి బయటకొస్తూ…. తుడవడం అయ్యిందా నర్సింహా…. అని నరసింహ వైపు నడుచుకొస్తు….. అక్కడ ఇంకా పాలు ఉండటం గమనించని రమణి, అక్కడే కాలు పెట్టి…. జారీ నర్సింహా పైన వాలి పోతు పడిపోయింది. వావ్ అనుకుని మడ్డ పిసుకున్నాడు రవి.
ఒక్క సారి జారీ నర్సింహా పై జారీ పడ్డ రమణి, పడుతూనే ఆమె టవల్ ని కూడా జార్చుకుంది. ఇటు నర్సింహా కూడా జారీ వెనక్కి పడిపోయాడు కాబట్టి, పాడేటప్పుడు, రమణి నర్సింహా గోషి పట్టుకోవడం వల్ల వాడి గోషి ఊడిపోయి, నిగిడిన ఎనిమిది తొమ్మిది అంగుళాల నల్లపాలరాయి లాగా నరాలు పాకుతున్న నర్సింహా మడ్డ అమాంతం రమణి మొహానికి తగిలి, నగ్నంగా ఉన్న ఆమె సళ్ళు ఇప్పుడు నర్సింహా తొడలకి తాకుతూ…. రమణి ఇప్పుడు నర్సింహా తొడలపై వాలి పోయింది. ఎన్నాళ్ళ నుండో ఉహించుకుంటున్న నర్సింహా మడ్డ మొహానికి తగిలి కళ్ళ ముందు కనపడుతుంటే ఆగలేక
మడ్డని చేయితో పట్టుకుని చెర్మాన్ని వెన్నక్కి లాగి అమాంతం ఎర్రగుండు ని నోట్లో పెట్టుకుని చీకడం మొదలెట్టింది రమణి.
” ఆహా అమ్మగోరూ….. నాకు తెలుసు అండి మీకు మడ్డకావాలి అని….. మీరు మడ్డకోసం ఎదురు చూస్తున్నారని తెల్సు….. చీకండి….. ఇక ఇరగ కుమ్కుకుందాం…. చీకండి…. ఆ…. ఆహా….”, అంటూ బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు నర్సింహా. ఇటు రవి కూడా…. సీన్ చూస్తూ బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు.వాడి అమ్మని వాడి కళ్ళముందే నర్సింహాగాడు పడుకోబెట్టి కసిగా దెంగుతుంటే ఎక్కడలేని కిక్క్కొచ్చింది
రవిగాడికి. అదికాక, రమణికి తన కొడుకు రవి కర్టెన్ వెనక దాక్కుని చూస్తున్నాడని అస్సలు తెలీదు కాబట్టి, మాములుగా కొడుకుతో నటించే సిగ్గు బిడియం అన్ని పక్కపారేసింది. నాటుగా దెంగుతున్న నర్సింహాని కింద పడుకోమని, వాడిపైకి ఎక్కిమరి గుర్రపు సవారి చేసినట్టు పచ్చి బజారు లంజెలాగా అరుస్తూ… ఎగిరి ఎగిరి దెంగించుకుంది. ” ఆహ్… ఆహ్…. ఆహా…. దెంగు నర్సింహా…. ఇంకా గెట్టిగా….. ఉమ్మ్…… అలాగే…. ఆహ్….. ఉమ్మ్….. గెట్టిగా నర్సింహా….. ఇంకా గెట్టిగా….. రోజు పాలుపోసేటప్పుడు నా పాల బిందెల మీదేగా నీ కళ్ళు ఎప్పుడు…. ఇప్పుడు దొరికాను నీకు….. ఎలా పడితే ఆలా దెంగుకో నర్సింహా…. నీ ఇష్టమొచ్చినట్టు దెంగుకో.
…”, అంటూ మూలిగి మూలిగి మూడు రౌండ్లు వేసుకున్నారు ఇద్దరు. ఇటు మడ్డలేచి కొట్టుకోవటంతో ఇంకా ఆగలేక పరాయివాడు అమ్మని దెంగుతుంటే ఆస్వాదిస్తూ కర్టెన్ వెనుక ముట్టికొట్టేసుకున్నాడు రవిగాడు. ఇక కోరిక తీరాక నర్సింహాకి పచ్చి ఎంగిలి ముద్దొక్కటి ఇచ్చి పంపించేసింది రమణి. అమ్మ బాత్రూమ్లోకి వెళ్ళగానే వెనక డోర్ నుండి బయటకెళ్ళాడు రవి. వెళ్లి కసిగా ఒక్క సిగరెట్టు కొట్టి, మల్లి ఇంటికొచ్చాడు.
అప్పుడే స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకుని వచ్చింది రమణి. రవి అమ్మని చూసీ డోర్ పెట్టి గెట్టిగా కవుగిలించుకుని ముద్దు పెట్టాడు. ” ఒరేయ్ కన్నా… ఏంటిరా ఏమైంది…. ఉమ్ ఉమ్ ఉమ్ ఉమ్మ్…, హయ్యో.. అపార బాబు… ఏమైంది…”, అని మల్లి అడిగింది. ” అమ్మా…. నీ
కోరిక తీరిందా అమ్మా…. బాగా ఎంజాయ్ చేసావా”, అని అడిగాడు. అప్పుడు రమణి సిగ్గుపడుతూ, ” చి పోరా వెధవ… ఎవరైనా తల్లిని ఆలా పరాయి వాడితో పాడుకోమంటారా…. మల్లి వచ్చి ఎంజాయ్ చేసావా అని అడుగుతారా?… నాకు సిగ్గు బాబు “, అంటూ సిగ్గు నటించింది, కానీ ఇంకా కసిగానే ఉంది రమణి. రవిగాడికి ఇంకా ఆగలేక, అమ్మ నర్సింహాగాడితో విచ్చలవిడిగా సిగ్గులేకుండా ఎలా దెంగించుకుందో ఆలా నాతోకూడ చేస్తే సూపర్ ఉంటుంది అని అనుకుని, రమణి టవల్ లాగేసాడు. ” హయ్యో…. ఏంటిరా కన్నా నువ్వు…. ఎప్ప్పుడు మూడ్ లో ఉంటావా “, అని
అడిగింది. నీలాంటి సెక్సీ ఫిగర్ అమ్మ అయితే ఎలా అమ్మా ఊరుకునేది అంటూ రమణిని ఎత్తుకుని ముద్దడుతు పడక గదిలో పడేసి సళ్ళుచీకటం మొదలెట్టాడు. రమణి కి పూకు ఎప్పుడు దులాగానే ఉంటుంది కానీ, కొడుకుతో కాస్త సిగ్గు బిడియం ఎక్కువ, ఎందుకంటే ఆమె అస్సలు స్వరూపం చూస్తే కొడుకు ఎక్కడ ఆమెని బజారు లంజెలగ చూస్తాడో అని ఆమె భయం. సో సాఫ్టుగా ఉమ్మ్ ఆహ్ అంటూ సిగ్గుపడుతూ కొడుకుతో పూకునాకించుకుంటుంది. ఇంకా ఆగలేను అమ్మా అంటూ కసిగా మడ్డతీసి రమణి పూకులో పెట్టి రప రప దెంగటం మొదలెట్టాడు రవి.
ఎంతదేన్గిన అమ్మ ఏంటి నర్సింహతో చూపించిన విచ్చలవిడితనం చూపించడం లేదు అని తెగ బాధ పడ్డాడు రవి. మొత్తానికి ఒక్క పావుగంట దెంగి పూకులోనే కార్చేసి అమ్మకొడుకులు దుప్పటి కప్పుకుని నగ్నంగా పడుకున్నారు.
ఇక ఊర్లో చిన్నోడు పేదోడు ఇద్దరు కలిసి లేత పిట్ట ప్రియని కసిగా కలిసిమరీ కన్నలన్నీ వాయించేసి ఎంచక్కా ముగ్గురు కవుగిలించుకుని వెచ్చగా మంచం
పై పడుకున్నారు. స్నేహితుడు చెప్పిన పని ముగించుకుని ఇంటికొచ్చిన సుబ్బారావుకి గుండెలో కత్తి దిగినంత పని జరిగింది. గదిలో మంచం పై కూతురిని ఇద్దరు కరుడుకట్టిన రాక్షసులలాంటి చిన్నోడు పేదోడు పక్కలో చూసి.. ” రేయ్…. ఎంతపని చేశారు… నా కొడకల్లారా…. నా కూతురిని బలాత్కారం చేస్తారా”, అని అరిచాడు. వెంటనే నిద్ర లేచారు ముగ్గురు దెంగుడు బ్యాచ్. చిన్నోడు పేదోడు వెంటనే లుంగీలు కట్టేసుకున్నారు.
ఇక కూతురు ప్రియ మాత్రం, ” హయ్యో డాడీ… మీరు ఊరుకోండి ప్లీజ్…. ఈ అన్నయ్యలు నన్ను బలాత్కారం ఏమి చెయ్యలేదు డాడీ…. నేనే వీళ్ళని వేడుకుని మరి చేయించుకున్న…”, అని చెప్పింది.
నోట మాట ఆగిపోయింది సుబ్బారావుకి. చిన్నోడు పేదోడు ప్రియ ని కసిగా చూస్తూ చిలిపి నవ్వు నవ్వుతు బట్టలేసుకుని వెళ్లిపోయారు. కూతురిని ఇంకొక్క క్షణం కూడా ఇక్కడ ఉంచకూడదు అని నిశ్చయించుకున్నాడు సుబ్బారావు. రేపొద్దున్నే బస్సు ఎక్కి ఇంటికి వెళ్తున్నాం అని చాల సీరియస్ గా ప్రియకి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు.

ఒరేయ్ పిల్లలు, ఏంటి ర పొద్దున్నే ఈ పాడుపని అమ్మా 11

telugu sex stories boothu kathalu ఇక సుబ్బారావు నిద్రలో ఉన్న కూతురు ప్రియకి, “బేబీ, నేను ఆలా బయటకి వెళ్లి కొన్ని పనులు చూసుకుని వస్తాను, నువ్వు హాయిగా పడుకో, ఎమన్నా కావాలంటే లక్ష్మమ్మని అడుగు”, అని చెప్పి, కింద లక్ష్మమ్మకి కూడా నాయుడు అప్పజెప్పిన పని చూసుకొస్తాను అని చెప్పి, బయటకి వెళ్ళిపోయాడు. డాడీ మాటలు విన్నకా, చిన్నగా మూలుగుతూ నిద్ర మబ్బులో లేచింది ప్రియ. రాత్రంతా డాడీ తో జరిగిన మదన పోరాటం గుర్తుతెచ్చుకోగానే సిగ్గుపడగానే మల్లి తన పూకులో అలజడి మొదలయింది. ఇంట్లో ఉండి
ఉంటె పొద్దున్నే అన్నయ్య రవి తన పూకు పని పెట్టేవాడు. ఎంచక్కా ఇంకో రెండు గంటలు స్లీపేసే దాన్ని, కానీ ఇప్పుడు డాడీ కూడా లేడు… ఎలాగా అని ఆలోచిస్తుంటే, గొంతు ఎండిపోయి బాగా దాహం వేసింది తనకి. చూస్తే వొంటి మీద నూలుపోగు లేదు, ఇంకా అలాగే దుప్పటితో సళ్ళు దాచుకుని… ఫ్రిడ్జ్ వైపు సగం కళ్ళుమూసుకుని నిద్ర మబ్బులో వెళ్ళింది. ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి బాటిల్ తీసి గుట గుట నాలుగు గుటకలు తాగి మింగేసి…., వెంటనే …. తు తు.
… అంటూ కక్కేసింది. చూస్తే పాపం ప్రియ తాగింది మంచి నీళ్లు కాదు…. అది వోడ్కా బాటిల్. పాపం తన ఇంట్లో లాగా ఫ్రిడ్జ్ లో వాటర్ బాటిల్స్ ఉంటాయి అనుకుని వోడ్కా తాగేసాక…. గొంతంతా మండిపోయింది ప్రియకి….. ఓహ్ మై గాడ్….. వాట్ ది ఫక్…. అని అరిచింది. ఇంగ్లీష్ కి ఏమి తక్కువ లేదు, పదహారేండ్లకే పరిపూర్ణ స్త్రీలాగా బాగా సళ్ళు పెంచి గుద్ద పెంచిన ప్రియకి, అందరి అమ్మాయిలలాగానే కామన్ సెన్స్ కొంచం తక్కువే అని చెప్పాలి. పచ్చి బజారు లంజలాగ దెంగించుకుంటుంది కానీ లోకజ్ఞానం రాయటానికి ఇంకా టైం పడుతుంది కుర్ర పూకుకి. ఇక వెంటనే పక్కనున్న కుండ కనపడింది. అందులో నుండి రెండు గ్లాసులు నీళ్లు తాగగానే గొంతు
మంట తగ్గింది కానీ వొళ్ళంతా వేడిగా…. కళ్ళు తిరుగుతూ మత్తుగా ఉండేసరికి వెళ్లి మల్లి మంచం పై పడిపోయింది. మత్తుగా ఉండటమే కాకుండా వెరైటీ గా తనకి ఎందుకో పూకు చీమ చీమ అంటూ చిన్న చలనం మొదలయింది, అది మడ్డ దెబ్బకి వేచి చుస్తునందుకో లేక వోడ్కా తాగినందుకు ప్రియకి అర్ధం అవ్వట్లేదు కానీ ఇందాక ఉన్న పూకు దూల కంటే వందరెట్లు ఎక్కువ మడ్డ కోసం పరితపించిపోతుంది ఆమె శరీరం. తనకి తెలీకుండానే
చెయ్యి పూకు మీదకు వెళ్ళిపోయి, వేళ్ళు పూకు లోపలి వెళ్లి, పూకుని బాగా కసిగా గెలుకుంటూ…. “ఉమ్మ్…. ఉమ్మ్…. “, అని ములుగుతుంది ప్రియ. సగం నిద్రలోకి జారుకున్న ప్రియకి, మల్లి తనకి ఎప్పుడు పడే పచ్చి బూతు కల పడింది. సేమ్ టు సేమ్, గుంపుగా ఉన్న మగాళ్ల మధ్య తన లేత శరీరం నలిగిపోతూ, బారెడు మడ్డలు తన కనాలని దెంగుతూ…. తనని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసే కల అది.
అప్పుడే దోసలు మెక్కి లుంగీ లేపి కట్టి….. బనియన్ లో కండలు గట్టిన బాడీ…. వొళ్ళంతా గుబురు వెంట్రుకలతో…. రాక్షసుల లాగా రూమ్ లోకి మెల్లిగా తలుపు తీసి
ఎంటర్ అయ్యారు లక్ష్మమ్మ కొడుకులు ఇద్దరు. ఆ మడ్డలో తలుపు ఎలాగూ ఉన్న ఒకటే లేకున్నా ఒకటే. లోపలి అడుగు పెట్టగానే అందాల అప్సరస అనుకున్న ప్రియ, పూర్తిగా నగ్నంగా పడుకుని, తన అందాలని గాలిలో ఆరబెట్టి, మంచం పై వొంకులు త్రిగుతూ, మడ్డ కోసం పరితపించి పోతు, పూకు గెలుకుటున్న కుర్ర లంజని చూడగానే మతిపోయింది మొరటు మొహాలకి. వెంటనే మడ్డలు లేపుకుని రుద్దుకోవటం మొదలెట్టారు చిన్నోడు పెద్దొడు ఇద్దరు.
ఒరేయ్ పెద్దొడా…. ఎమన్నా ఛాన్స్ కొట్టామా…..
దీనికి ఉంది ఈ రోజు….. అని అంటున్న చిన్నోడికి, పెద్దొడు నోటి పై వేలు వేసి, గమ్మున ఉండు అని సైగ చేస్తూ లుంగీ విప్పి పారేసాడు. చిన్నోడు కూడా అన్నని ఫాలో అవుతూ బట్టలన్నీ విప్పేసాడు.
చుట్టుపక్క ఊర్లల్లో పూకు దూల ఉన్న ఆడవాళ్ళకి పూకు సేవ చేసే గలీజ్ నా కొడుకులు ఇద్దరు అన్న తమ్ముళ్ళకి ఇలా కలిసి అమ్మాయిలని దెంగటం కొత్త కాదు, కానీ సిటీ నుండి వచ్చిన లేత మల్లె మొగ్గ లాంటి ప్రియ ని చూసి, ఇదేంటి ఆచం సినిమా హీరోయిన్ లాగుంది, అది
కాకుండా ఇలా నగ్నంగా పూకు గెలుకుంటూ దొరికింది ఏంటి, దీన్ని రేప్ చేసిన పర్లేదు కానీ ఒక్కసారి ఆహ్ చిట్టి బొక్కలో మడ్డపెట్టితీరాలి అని అనుకుంటూ సొల్లుకార్చుకుని, మడ్డలేపుకుని, ఆవురు ఆవురు మని వివస్త్రులై నగ్నంగా పడుకున్న ప్రియ మంచం పక్కకి చేరారు చిన్నోడు పెద్దోడు ఇద్దరు.
పుష్కలంగా పూకు దొరికే మడ్డలకి కూడా… ప్రియ
అందాలని చూస్తే వొళ్ళు జలదరించి… మడ్డ లో రక్తం వెయ్యిరెట్లు వేగం పెంచి ఇద్దరి మడ్డలు పేలిపోయేట్టున్నాయి. ప్రియ లేత సళ్ళు, బంగారు గోధుమ రంగు శరీరం…. సన్నటి నడుమ, గుండ్రటి పిర్రలు…. కస్సెక్కిపోయేలా ఉన్నాయి ప్రియ అందాలు. దానికి తోడు పూకు లంజకి అయ్యతో పడుకోవటం ఇష్టం పైగా పొద్దున్నే మడ్డకోసం ములుగుతుంది, ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు ఏహే అనుకుని, పెద్దోడు తన ఎనిమిది అంగుళాల ఇనపకడ్డీ లాంటి మడ్డ చివర చర్మం వెన్నక్కి లాగి, ఎర్రగుండుని బయటతీసి, మత్తులో కళ్ళు మూసుకుని మూలుగుతున్న ప్రియ లేత
పెదవులపై ఆలా ఆనించి పెట్టి చిన్నగా రుద్దడం మొదలెట్టాడు మొదలెట్టాడు. అన్నకి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తే పాప పూకుని అందుకుందాం అన్నట్టు చిన్నోడు చూస్తున్నాడు. కామన్ సెన్స్ తక్కువ ఉన్నాకూడా సిక్స్త్ సెన్స్ ఎక్కువ ఉండే అమ్మాయిలాగానే ప్రియ కూడా తన చుట్టు వ్యాపించిన మగ వాసన, అంతకు మించి ముక్కులోకి పారుతున్న తన పెదవులకి తగులుతున్న మడ్డ వాసన యిట్టె పసిగట్టేసింది మత్తులో ఉన్న ప్రియ. తనకి ఏదైతే కావాలో అదే వచ్చి నోటికి అందడం తో, ఇది అన్నయ్య మడ్డ కాబోలు, ఆలస్యం చేయకుండా చెకెయ్యాలి అని,
తన పూకుపై ఉన్న చెయ్యిని తీసి పెద్దోడి మడ్డ పట్టుకుని నోట్లో పెట్టేసుకుంది.
ప్రియ వెచ్చటి ఎంగిలి మడ్డ గుండుకి తగలగానే కళ్ళుమూసుకుని, ఐస్…. అని మూలిగాడు… పెద్దోడు. ప్రియ ఇక ఆగకుండా, ” ఉమ్మ్…. ఉమ్మ్…. ఉమ్మ్….. ఆహ్….”, అంటూ పెద్దోడి మడ్డని చీకడం మొదలెట్టింది. అప్పుడు పెద్దోడు చిన్నోడి వైపు చూసి కళ్ళు ఎగేరేసి, చూసావా మన టాలెంట్ అన్నట్టు పోజ్ ఇచ్చాడు. ఇక గ్రీన్ సిగ్నల్ అందుకున్న చిన్నోడు… చిన్నగా ప్రియ కాళ్ళని విడదీసి, ఆమెకి ఇబంది అవ్వకుండా మెల్లిగా కాళ్ళమధ్య చేరి….. ముద్దుముద్దుగా ముచ్చటేస్తున్న ప్రియ చిట్టి పూకు
వాసన చూసి…. ఒక్క చిన్న ముద్దు పెట్టి…. ఇక తన నాలిక ప్రభావం చూపెడుతూ….. ప్రియ పూకుని నాకుతున్నాడు. కింద సేవ మొదలయ్యాక ప్రియ కూడా ఉపందుకుని, ఒక్క చేత్తో పెద్దోడి మడ్డపట్టుకు చీకుతుంటే, ఇంకో చేత్తో చిన్నోడి తల పట్టుకుని పూకు లోపలి లాకుంటుంది. ఇది తన కల అని ఆమె ఫీలింగ్. అందుకే చాల కంఫాటబుల్ గా ఉంది.
ఈ పిల్లేంటి రా బాబు ఇలా సహకరించేస్తుంది, దీనికి పూకు దూల బాగా ఎక్కువ అనుకుంటూ…. అంతే నాటుగా ఘాటుగా దేన్నీ దెంగాలి అని మరింత కసిగా, ప్రియ
జుట్టు పట్టుకుని నోట్లో మొడ్డపెట్టి దెంగుతున్నాడు పెద్దోడు. చిన్నోడు కుక్క లాగా ప్రియ లేత పూకుని నాకి నాకి బాగా కారిపించేసాడు. ప్రియ చిట్టి గుద్ద బొక్కని కూడా గెలికి గెలికి బాగా తోడేశాడు. పిచ్చి పిచ్చిగా మూలుగుతూ ఇద్దరు మొరటోళ్ళతో బాగానే కోఓపెరాటే చేస్తుంది మత్తులో ఉన్న ప్రియ. ఎంత మత్తులో ఉంది అంటే, పెద్దోడు మడ్డతీసి ఆ బారెడు మడ్డతో ప్రియ చెంపలు వాయిస్తున్న కూడా, నోటిని అటు ఇటు జరిపి అందుకోడానికి
ప్రయత్నిస్తూ.. మడ్డని మాత్రం వదలట్లేదు. ఇక అన్నదమ్ములు ఇద్దరు వొంతులు మార్చుకుని, కొద్దిసేపు చిన్నోడు ప్రియ నోట్లో దెంగితే, పెద్దోడు ప్రియ పూకు నాకాడు. ముగ్గురు బాగా వేడి మీదున్నారు.
ఇంకా ఆగలేక పెద్దోడు ప్రియ కాళ్ళు విడదీసి, బారెడు మడ్డని చిట్టిపూకులో పెట్టి దెంగటం మొదలెట్టాడు.పదినిమిషాల ముందు కొట్టిన వోడ్కా
ప్రభావం తగ్గడం… ఇటు వొత్తులు మార్చి ఇప్పుడు ప్రియ పూకు లో మడ్డ దింపి దెబ్బలు వేస్తున్న పెద్దోడి జోరు పెరగటం, దానికి తోడు చిన్నోడు బోలాక్ మని వీర్యాన్ని ప్రియ మోహన కక్కడంతో కళ్ళు తెరిచి అవ్వకయింది ప్రియ. చిన్నోడు ప్రియ నోట్లో మడ్డ పెట్టి బాగా దెంగి కక్కడంతో ఆహ్ వీర్యం వెళ్లి ప్రియ కనురెప్పలమీద మొహం మీద పడింది, వెంటనే తేరుకున్న ప్రియ, అలా చేసింది తన అన్నయ్యేమో అనుకుని, ” ఒరేయ్ అన్నయ్యా…. మొహానికి కార్చమాకు రా అంటే విననే వినవు….”, అంటూ మత్తులో మూలిగి కళ్ళు తెరిచి, తనని కసిగా రోపుతున్న పెద్దోడిని,
అప్పుడే మోహన వీర్యం కార్చి మడ్డ ఊపుతున్న చిన్నోడిని చూసి, ” ఏయ్ ఎవరండీ మీరు….. హయ్యాయో…. ప్లీజ్ నన్ను వదిలేయండి….. నన్ను ఇలా చేయకండి…”, అని వేడుకుంటుంటే, చిన్నోడు, ” మూసుకోవే లంజా…. సొంత అన్న, బాబు ఇద్దరితో దెంగులాడుతావు….. నీకు సిగ్గెందే లంజా….”, అంటూ ప్రియ అందమైన సళ్ళని కొరుకుతూ పిసుకుతూ చీకటం మొదలెట్టాడు. దెంగిచుకోవాలని బాగా కోరిక ఉంది, కింద పెద్దోడు పూకు పగలదెంగుతుంటే హాయిగా ఉంది, కానీ వెంటనే ఒప్పేసుకుంటే తన ఆడతనానికి సిగ్గు చేటు కాబట్టి…. మత్తులో మూలుగుతూ…..
నీరసంగా వేడుకుంటూ.., “హయ్యో….. డాడీ…. అన్నయ్యా….. కాపాడండి…. ఎవరు మీరు… చి….. ప్లీజ్ వదలండి…., లక్ష్మమ్మా….. ఉన్నావా…..”, అంటూ మూలుగుతూ ఇద్దరితో బాగా సేవలు చేయించుకుంటుంది ప్రియ. అప్పుడు చిన్నోడు, “లక్ష్మమ్మ మా అమ్మా…. మేము ఆమె కొడుకులం…. దిగులుపడకు లంజా….”, అని అన్నాడు. ఆమె అరుపులకి చిరాకు వచ్చి, పెద్దోడు ప్రియ చేతులని వెనక్కు లాగి పట్టుకుని, ఇంకోచేత్తో దాని నోరు మూసి, బాగా కసిగా వాడి ఇనప కడ్డిలాంటి మడ్డతొ ప్రియ పూకు దెంగి దెంగి పచ్చడి చేసి పారేసాడు. ఒక్క సారి ఎప్పుడు తనకి పడే కల నిజమైనట్టు గుర్తొచ్చింది ప్రియకి……
అలా కసిగా ఒక్క పావుగంట ప్రియ నోరు మూసి పూకు దెంగాక… నోటిఫై నుండి చేయి తీసి, నోట్లో మొడ్డపెట్టి ప్రియ గొంతులో కార్చేసాడు పెద్దోడు. పావుసేరు వీర్యం

కడుపులో పడగానే హమ్మయ్య బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపొయింది అనుకుంది ఆకలి మీదున్న ప్రియ. ఇక నెక్స్ట్ రౌండ్ కి సంసిద్ధం అన్నట్టు మడ్డ ఊపుకుంటూ వచ్చాడు చిన్నోడు. వాడు కూడా ప్రియ నోరు మూసి దెంగడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే, ఇక చేసేదేమి లేక, మాంచి దెంగుడు సెషన్ ఎంజాయ్ చేదాం అనుకుని లొంగిపోయిన ప్రియ, ” ఆగండి…. ప్లీజ్…. మనం ముగ్గురం బాగా దెంగుకుందాం కానీ….. నా నోరు మూసి ఇలా ఉక్కిరి బిక్కిరి చేయకండి….”, అంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. నువ్వు సై అనలే కానీ నీకు స్వర్గం సూపిత్తామే లంజా కూతురా…. అంటూ ఈ సారి
చిన్నోడు ప్రియ పూకు దెంగటం మొదలెట్టాడు. కొత్త మగాడు తనని కసిగా దెంగుతుంటే చాలా థ్రిలింగ్ గా ఫీల్ అయ్యి చిన్నోడి మూతిలో మూతి పెట్టి పచ్చిగా ముద్దడుతు విచ్చల విడిగా దడఁగించుకుంది ప్రియ.
వెళ్లి నీళ్లుతాగొచ్చిన పెద్దోడికి మల్లి మడ్డలేవటం గమనించిన చిన్నోడు, మంచం పైన బోర్లి… ఈ సారి ప్రియని తన పైకి ఎక్కించుకుని, సన్ను చీకుతూ కిందనుండి పోట్లు పొడుస్తున్నాడు. ఉమ్మ్…. ఉమ్మ్…. ఆహ్….. ఆహ్…. అంటూ తెగ మూలుగుతూ ముద్దడుతు కారుస్తున్న ప్రియ రసం చిన్నోడి మడ్డపై కారి వాడి వట్టలమీద్దకు చేరింది. దొడ్డుకర్ర లాంటి మడ్డపై తన బరువంతా వేసి ఎగిరి ఎగిరి
దెంగుతుంది ప్రియ. ఈ పిట్టకి బాగా కసి ఎక్కువ అంటుకుంటా, వెనక గుద్ద బొక్క ఎందుకు వదిలిపెట్టాలి అని మనసులో అనుకుని, చిన్నోడిపై పడుకుని, నడుము లేపి లేపి టాప్ టాప్ అని దెంగుతున్న ప్రియ వెనక చేరి ఆమె గుద్ద మీద నాలిక పెట్టి తడిచేసి….. చిన్నగా వాడి గాడిద మడ్డ పెట్టి గుచ్చడం మొదలెట్టాడు పెద్దోడు. ఒరేయ్ పెద్దోడా, ఒక్కేసారి రెండు కన్నాలు దెంగితే చిట్టి లంజ తట్టుకుంటుంది అంటావా అని అడిగాడు. ఇలాంటి అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చుసిన ప్రియకి….. కింద పూకు వెనక గుద్ద ఒక్కే సారి పచ్చడి చేసే బ్యాచ్ దొరికినందుకు హర్షించి
….. పిర్రలని లేపి మరి పెద్దోడికి అందించి, ”ఇదిగో ఎమన్నా చేసుకోండి “, అని గుద్ద దెంగమని వేడుకుంది. అప్పుడు పెద్దోడు, ఈ కుర్ర లంజ మాములు పిట్ట కాదురోయ్, పూకు గుద్ద రెండు మనకి అప్పజెప్పేసింది. ఇష్టం వాచినట్టు దెంగచ్చు అని అంటూనే ఒక్క రెండు సార్లు వాడి మడ్డని ప్రియ గుద్దకి రుద్ది…. మెల్లిగా లోపలికిదూర్చి…. చిన్నగా దెంగటం మొదలెట్టాడు. వెనక గుద్దలో మడ్డ…. కింద పూకు నిండా మడ్డ….